UF

Өндірістік санитария және адам тіршілік әрекетіндегі химиялық және биологиялық қауіпсіздік туралы жалпы ұғымдар

Өнеркәсіпте тиімді санитарлы-техникалық жағдайларды жасау – еңбек ұжымдарының денсаулығын, қауіпсіздік жағдайларды, еңбектің өнімділігін және жалпы өндіріс байланысыты жоспарлау. Өндірістік бөлмелерге, жұмыс орындарымен микроклиматқа қойылатын жалпы тазалы

Жарияланған-2015-03-16 22:30:00

Қызмет көрсетудің салалары, оның әлеуметтік экономикалық рөлі мен қоғам өміріндегі маңызы.

Қызмет көрсету географиясы, тұрғындар географиясының дербес тарауы ретінде қалыптасып, қазіргі таңда экономикалық география пәндерінің жеке салалары-өнеркәсіп, ауылшаруашылық және көлік географиясы тәрізді осы географиялық ғылыми бағыттың негізгі курсына

Жарияланған-2015-03-11 19:44:57

Өнеркәсіп транспорты

Жалпы пайдалануда емес, жеке өндіріс, құрылыс, ауылшаруашылық және басқа да кәсіпорындарға қызмет етіп, олардың қалыпты жұмыс істеуін қамтамасыз ететін транспорт түрін шартты түрде өнеркәсіп транспорты деп аталады.

Жарияланған-2015-03-10 23:16:35

Құбыр және қала транспорты

Негізгі топографиялық және геологиялық жағдайда коррозияға қарсы қоспамен қапталған құбырлар жоғарғы жағынан санағанда тереңдігі 1м-ден кем болмайтын траншеяға орналастырылады. Траншеяларды дайындау және онда құбырларды орналастыру жұмыстары арнайы машинал

Жарияланған-2015-03-09 19:24:24

Автомобиль және әуе транспорты

Қозғалмалы құрам- автомобильдер, тіркемелер, жартылай тіркемелер. Автомобильдер- өздігімен қозғала алатын, басқа элементтердің техникалық деңгейі мен экономикалық-эксплуатациялық мінездемелерін анықтайтын қозғалмалы құрамның күрделі бөлігі болып саналады.

Жарияланған-2015-03-04 19:57:44

Темір жол және теңіз транспорты

Темір жол транспорты – транспорттың негізгі түрі, күрделі көп салалы шаруашылық. Оның құрамына темір жолдары және өнеркәсібі, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық, мәдени-тұрмыстық, медициналық мекемелер кіреді. Тасымалдау процесстерін орындау үшін темір жолдар

Жарияланған-2015-03-03 20:02:47

КӨЛІКТІҢ мемлекеттік маңызы

Адамзат қаумының тарихы транспорттың даму тарихынан бөліп алғысыз. Алғашқы қауымдық құрылыс кезінде адамдар өздерінің транспорттық сұраныстарын қарапайым құралдар арқылы: өзі немесе үй жануарларының көмегімен қамтамасыз етті. Құлиеленушілік құрылыс кезі

Жарияланған-2015-03-02 19:36:59

Ұйымның (ұжым-ның, фирманың т.б.) сыртқы имиджін қалыптастыру технологиясы.

Ұйымның имиджі - сол деректі топтағы мүшелердің жинақталған образына қатынасты символдарға ие болады. Топтық имиджге қарағанда, корпоративті имидж ереже бойынша ұйымдастырушы образдарды “ішінен” белсенді басқарады.

Жарияланған-2015-02-18 20:08:22

Ұйымның (ұжымның, фирманың т.б.) ішкі имиджін қалы. птастыру технологиясы

Корпоративті имидж (ұйым имиджі) деп - біз – субьекті – субьекті мен өзара байланысты процестердің арқасында пайда болған ұйымдардың, қауымдастықтардың символдық образын айтамыз. Корпоративті имидждің табиғатын түсіну үшін біз - ұйымның, қауымдастықтың таб

Жарияланған-2015-02-17 19:46:20

Озық мінез-құлық стратегиясы қалыптас-тыру технологиясы

Озық мінез - құлық белгілері, ізетті, адамгершілікті сапалық ерекшеліктер, жеке тұлғаға деген терең сыйлаушылықты, қадірлеушілікті, оның ішкі дүниесін, қадір-қасиеттерін анықтап көрсете алады. Қарым-қатынастылықтарда әріптеске сөз ырғағымен, іс - қимылда

Жарияланған-2015-02-16 20:01:28

Іскерлік этикетті сақтау технологиясы

Этика - адамдар арасындағы қарым - қатынастылықты реттейтін нормалармен талаптар, өнегелікпен мораль жайындағы ілім. Неміс философы, И.Канттың тұжырымдауынша осы ілімнің ғылымның көмегінсіз адамдарға жетекшілік ету мүмкін емес.

Жарияланған-2015-02-11 19:48:03

Коммуникативті имиджді қалыптастыру технологиясы

Ауызша қарым-қатынас іскер қатынастылықтағы әсер етуде байланыстылықта менеджер имидждің қалыптасуында ынталы әсер ететін-сөзді қолдана білуі қажетті. Сөз төркіні, сөздің ұлылығымен оның адамдарға әсер ету құдіреттілігі ертеден белгілі.

Жарияланған-2015-02-10 19:22:44

Тұлғаның сырт-бейнелік имиджін қалыптастыру технологиясы

Габитарлық (латын тілінен аударғанда habitus – сыртқы пішін, көрініс) имидж. Оның құрылу принциптері: адамның сыртқы ерекшеліктерін есепке алу, дене пішімі, сыртқы түрі, киімі, шашы, жүріс - тұрысы. Егер конституциямен басқару қиын болса, сыртқы пішіннің ө

Жарияланған-2015-02-09 19:53:06

Имидждің түрлері,олардың сипаттамасы

Имидж - тұлғаның өзін - өзі әрекеттеуімен ерекшеленеді. Ол, оқытушыға өткен кезеңдегі жоғары статусты қайтып алуына көмектеседі. Имидж адамды танымдылық пен бағалық қатынастар ретінде қызметтеледі. Адамның бүтін келбетін сипаттайтын сыртқы және ішкі аспект

Жарияланған-2015-02-04 20:09:03

Имиджелогия — іскерлік әлем мәдениеті мен әлеуметтік және тұлғалық коммуникация туралы ғылым ретінде

Қоғамда руханилықты қайтадан жаңарту адамзаттар арасында мәдениетпен білімге деген ептілікті тұрақты тәрбиелеу мен дамытуға тікелей байланысты. Мемлекет тарапынан қолдау тапқан, Қазақстан білімін қазіргі заманғы модернизациялаудың концепсиясы - жоғары оқу

Жарияланған-2015-02-03 20:15:43