UF

Ұйымның (ұжым-ның, фирманың т.б.) сыртқы имиджін қалыптастыру технологиясы.

Ұйымның имиджі - сол деректі топтағы мүшелердің жинақталған образына қатынасты символдарға ие болады. Топтық имиджге қарағанда, корпоративті имидж ереже бойынша ұйымдастырушы образдарды “ішінен” белсенді басқарады.

Жарияланған-2015-02-18 20:08:22

Ұйымның (ұжымның, фирманың т.б.) ішкі имиджін қалы. птастыру технологиясы

Корпоративті имидж (ұйым имиджі) деп - біз – субьекті – субьекті мен өзара байланысты процестердің арқасында пайда болған ұйымдардың, қауымдастықтардың символдық образын айтамыз. Корпоративті имидждің табиғатын түсіну үшін біз - ұйымның, қауымдастықтың таб

Жарияланған-2015-02-17 19:46:20

Озық мінез-құлық стратегиясы қалыптас-тыру технологиясы

Озық мінез - құлық белгілері, ізетті, адамгершілікті сапалық ерекшеліктер, жеке тұлғаға деген терең сыйлаушылықты, қадірлеушілікті, оның ішкі дүниесін, қадір-қасиеттерін анықтап көрсете алады. Қарым-қатынастылықтарда әріптеске сөз ырғағымен, іс - қимылда

Жарияланған-2015-02-16 20:01:28

Іскерлік этикетті сақтау технологиясы

Этика - адамдар арасындағы қарым - қатынастылықты реттейтін нормалармен талаптар, өнегелікпен мораль жайындағы ілім. Неміс философы, И.Канттың тұжырымдауынша осы ілімнің ғылымның көмегінсіз адамдарға жетекшілік ету мүмкін емес.

Жарияланған-2015-02-11 19:48:03

Коммуникативті имиджді қалыптастыру технологиясы

Ауызша қарым-қатынас іскер қатынастылықтағы әсер етуде байланыстылықта менеджер имидждің қалыптасуында ынталы әсер ететін-сөзді қолдана білуі қажетті. Сөз төркіні, сөздің ұлылығымен оның адамдарға әсер ету құдіреттілігі ертеден белгілі.

Жарияланған-2015-02-10 19:22:44

Тұлғаның сырт-бейнелік имиджін қалыптастыру технологиясы

Габитарлық (латын тілінен аударғанда habitus – сыртқы пішін, көрініс) имидж. Оның құрылу принциптері: адамның сыртқы ерекшеліктерін есепке алу, дене пішімі, сыртқы түрі, киімі, шашы, жүріс - тұрысы. Егер конституциямен басқару қиын болса, сыртқы пішіннің ө

Жарияланған-2015-02-09 19:53:06

Имидждің түрлері,олардың сипаттамасы

Имидж - тұлғаның өзін - өзі әрекеттеуімен ерекшеленеді. Ол, оқытушыға өткен кезеңдегі жоғары статусты қайтып алуына көмектеседі. Имидж адамды танымдылық пен бағалық қатынастар ретінде қызметтеледі. Адамның бүтін келбетін сипаттайтын сыртқы және ішкі аспект

Жарияланған-2015-02-04 20:09:03

Имиджелогия — іскерлік әлем мәдениеті мен әлеуметтік және тұлғалық коммуникация туралы ғылым ретінде

Қоғамда руханилықты қайтадан жаңарту адамзаттар арасында мәдениетпен білімге деген ептілікті тұрақты тәрбиелеу мен дамытуға тікелей байланысты. Мемлекет тарапынан қолдау тапқан, Қазақстан білімін қазіргі заманғы модернизациялаудың концепсиясы - жоғары оқу

Жарияланған-2015-02-03 20:15:43

Драмадағы диалогтык қарым-қатынас

Қарым-қатынас мәдениетінің әлеуметтік – педагогикалық негіздері деп аталады. Педагогикалық-психологиялық ғылымда қарастырылған қарым-қатынас мәдениетіне байланысты орыс, қазақ тілдерінде жазылған әдебиеттерді талдай отырып, қарым-қатынас мәдениетінің ұғым

Жарияланған-2015-01-06 19:43:04

Драмадағы әрекет, қақтығыс

Қақтығыс-латынша –каллизия-қақтығыс ,айқас алауыздық талас Өмірдегі қайшылықтардың өнердегі көрінісі, адам тіршілігіндегі түрлі қарама-қайшылықтардың адамға тән әр түрлі көз қарастағы идеядағы , сезімдегі нанымдағы іс-әрекеттегі мақсат мүддедегі кереғар құ

Жарияланған-2015-01-05 19:31:57

К.С.Станиславский этикасының негіздері

Сахнаға тұңғыш рет аяқ салған санаткер, тіршілік кілті – сахналық тебіреніс көзін қайдан алу керек деген сұраққа ғасырлар бойы жауап іздеумен болды. Сондай-ақ сахнада өмір сүру сәтінде оның психикасында өзі бейнелеп жүрген образдар

Жарияланған-2015-01-04 20:09:07

Драматургияның жанрлары және оның түрлері

Жанр-француз тілінен аударғанда- түр ал латын тілінен аударғанда-тек деген мағынаны білдіреді. Жанр- өнердің барлық түрлерінде тарихи қалыптасқан іштей жіктелім жүйесі.Жанрлық жіктелім әрбір өнер түрінің ерекшеліктеріне байланысты өзіндік жанрлық жүйе құ

Жарияланған-2014-12-30 20:00:48

Cәулеттік мәдени форма және ежелгі турақжай баспаналары

«Бүкіләлемдік сәулет тарихы» «Сәулет» мамандығы студенттері үшін өнер және мәдениет тарихы курсының бір бөлігі болып табылады. «Бүкіләлемдік сәулет тарихы» жеке пән болып бөлініп шығуына болашақ сәулетшілерде форма қалыптастыру концепциясының генезисі

Жарияланған-2014-11-30 10:35:07