UF

Корпоративті қаржы

Батыс әдебиеттерінде "Корпоративтік қаржы" қаржы менеджментінің синонимі болып есептеледі. Қаржы менеджменті корпоративтік қаржының қолданбалы бөлігі болын табылады. Екеуі де компанияның инвестициялық шешімдері мен осы инвестициялық шешімдерді қаржыландыру

Жарияланған-2015-09-14 19:07:13

Свифт электронды төлемдер жүйесі.

SWIFT( Society for world- wide Inter bank Telecommunications) - әлемдік банк аралық, қаржылық телекомуникациялар қауымдастығы – қаржылық телекомуникация саласында жетекші халық аралық ұйым болып табылады. Свифт қызметінің негізгі бағыты, банктер үшін, жеде

Жарияланған-2014-07-30 21:44:35

Банктік тәуекелдердің жіктелуі мен топтарға бөлінуі

1. Әсер ету мен қызмет ету аясына байланысты банктік тәуекелдер сыртқы және ішкі деп бөлінеді. Сыртқы тәуекелдерге банктік қызметіне байланыссыз туындайтын тәуекелдер жатқызылады. Олар экономикалық, құқықтық, қаржылық, инфляциялық және басқадай факторл

Жарияланған-2014-07-29 21:35:09

Коммерциялық банктердің құқықтық негіздері.

ҚР-ғы коммерциялық банктер өз қызметіне 1995 ж 30 наурызда қабылданған «ҚР Ұлттық банкі» және 1995 жылдың 31 тамызында қабылданған «ҚР-ғы банктер және банктік қызметтер туралы» ҚР заңдарын басшылыққа алады.

Жарияланған-2013-07-08 21:02:50

Банктік лицензиялау

Қазақстан Республикасындағы банктер, бастапқыда мәлімдеуші акцияны шығарып сатуға құқысыз, яғни жабық акционерлік қоғам формасыңца қүрылады.

Жарияланған-2013-07-04 21:21:21

Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру

Есепті ұйымды ұйымдастырудың негізгі ол шарттары бухгалтерлік есепті мемлекеттік басқару болып табылады. Есепті компьютерлендіру, оны жүргізудің прогресшіл түрлері мен әдістерін қолдану алғашқы есеп пен құжаттар айналымының дұрыс қойылған жүйесі, қызметке

Жарияланған-2013-06-18 20:18:22