UF

ИОНДАУШЫ СӘУЛЕЛЕРДІ РАДИОМЕТРИЯЛАУ ЖӘНЕ ДОЗИМЕТРИЯЛАУ

Радиоактивті сәулелер сезіс мүшелермен қабылданбайды. Бұл сәулелерді арнайы аспаптар мен қондырғылырдың көмегімен ғана (детекторлауға) болады. Олардың жұмысы иондаушы сәулелердің заттармен әсерлесуі кезінде туындайтын физико – химиялық эффектілерге негізд

Жарияланған-2022-09-21 17:44:35

РАДИАЦИЯЛЫҚ ЗЕРТТЕУГЕ АЛЫНАТЫН СЫНАМАЛАР

Сынама үлгісінің массасы, көлемі оны шоғырландырылғаннан (концентрацияланған) кейін, радиометриялық және радиохимиялық зерттеулерге жеткілікті болуы тиіс. Сынама алу мерзімі және массасы 18- кестеде көрсетілген.

Жарияланған-2022-09-21 17:40:39

Экология

Соңғы онжылдықта, планетамыздың тіршілік белгісі бар бөлігіне төнген қауіп, көптеген өнеркәсібі дамыған елдерді экологиялық проблемаларға алаңдауға мәжбүр етті, Табиғатқа келтірген шығынның орнын толтыру, қоршаган ортаны сақтау шаралары үшін орасан үлкен қ

Жарияланған-2016-01-13 14:42:20

Қоршаған орта пәнің оқыту әдістемесі

Қоршаған орта пәнін оқыту әдістемесі – педагогикалық ғылым. Бұл жаратылыстану негіздері циклінен алған білімдеріне сүйене отырып бастауыш класта дүниетану пәнін оқытуға қажетті теориялық, әдістемелік білім мен білікті, педагогикалық шеберлікті үйрететін ку

Жарияланған-2015-09-19 20:32:54

Өндірістік санитария және адам тіршілік әрекетіндегі химиялық және биологиялық қауіпсіздік туралы жалпы ұғымдар

Өнеркәсіпте тиімді санитарлы-техникалық жағдайларды жасау – еңбек ұжымдарының денсаулығын, қауіпсіздік жағдайларды, еңбектің өнімділігін және жалпы өндіріс байланысыты жоспарлау. Өндірістік бөлмелерге, жұмыс орындарымен микроклиматқа қойылатын жалпы тазалы

Жарияланған-2015-03-16 22:30:00