UF

Экономикалық талдау негіздері

Шаруашылық қызмет көптеген ғылымдардың зерттеу обьектіліері болып табылады. Талдау обьектісін анықтау үшін шаруашылық қызметтің процестерігің негізін анықтау керек.

Жарияланған-2016-01-12 15:44:46

Оқытушыларға экономика сабағына дайындау және өткізу әдістемесі

Оқылған материалды қорытып және жинақтауға мәселелер, тақырыптар,курстың бөлімдері және тұтас курсты қорытып қайталау үшін жинақтап қайталау сабақтары қызмет етеді.

Жарияланған-2015-10-03 11:17:44

Қазақстандағы экономикалық көзқарастардың пайда болуы мен дамуы

Қазақстандағы, ондағы өмір сүретін негізгі халық-қазақтың экономикалық көзқарастарының қалыптасуының ұзақ тарихы бар. Қазақтың белгілі ақыны Жұбан Молдағалиев айтқандай, "мың өліп, мың тірілген" халық. Олай болатын себебі-жері кең, табиғаты бай, ал адамдар

Жарияланған-2015-09-08 18:25:14

М. Фридменнің монетарлық концепциясы және «ақшаны қайта ашу»

Американдық монстаризм. Батыс Германдық неолиберализм идеалдары басқа елдерде де көріне бастады. АҚШ-та Чикаго немесе монетарлық мектеп кеңінен таралды. Монетаризмнің ең басты өкілі Мильтон Фридмен «Капитализм және еркіндік» /1960/ деген еңбегінде ашықтан

Жарияланған-2015-09-08 18:21:23

Экономикалық өсу теориясы

Неолиберализм экономика ғылымының бір бағыты ретінде XX ғасырдың 30-шы жылдарында Германияда, еркін кәсіпкерлік туралы философиялық кезқарастың дағдарысы кезінде қалыптасты. Оның лидері- Фрайбург университетінің профессоры Вальтер Ойкен (1891-1950). Осыған

Жарияланған-2015-09-08 18:18:39

Экономикалық ғылымдағы әлеуметтік-экономикалық бағыты

1917-1945 жылдар арасында бәсекеде әлемдік үлкен өзгерістер болды: қоғамның жаңа түрлері өмірге келді, капитал демократизацияланып, мемлекеттік тоталитарлық, мемлекеттік социализм, фашизм және т.б. әлеуметтік жүйелер пайда болды.

Жарияланған-2015-09-08 18:10:24

Классикалық саяси экономияның қалыптасуы мен дамуы

Буржуазиялық саяси экономияның классикалық сипат ала бастаған ғылыми бағыты капиталистік өндіріс тәсілінің туындап орнығу шағында қалыптасуы.

Жарияланған-2015-09-08 18:07:24

Ортағасырдағы экономикалық ойлар

Орта ғасырдағы экономикалық концепциялардың дамуы. Схоластика. Меркантилизм экономикалық теорияның алғашқы нарықтық концепция ретінде. Атлантикалық меркантилизм. Батыс еуропадағы меркантилизм. Еуразиялық транзиттік идея.

Жарияланған-2015-09-08 17:53:01

Экономикалық ілім тарихы

Экономикалық ілімдер тарихы адамзат қоғамы дамуынын ажыратылмас бөлігі, онымен бірге дамып калыптасты. Қалай өмір сүру, қажеттіліктерін, игіліктерді өндіру, бөлу процестеріндегі қарым-қатынастардың барлығы алғашқыда экономикалық ой-пікірлер, ілім негізінде

Жарияланған-2015-09-08 17:45:59

Экономиканың әртүрлі секторындағы бизнестің даму жағдайлары.

Әлеуметтік сфераға – денсаулық сақтау, білім, ғылым, мәдениет, әлеуметтік қорғау салалары жатады. Қазақстан Үкіметі әлеуметтік саланың тиімділігін жоғарлатуға бағытталған – бір қатар қадамдарды қабылдады. 1996 жылдың 1-сәуірінен бастап денсаулық сақтау сал

Жарияланған-2014-12-18 20:18:42

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ БИЗНЕС

Сауда-өнеркісіп палаталары мемлекетпен тікелей байланысты және кәсіптік окуды ұйымдастырушы ретінде кызмет аткарады. Биржа кызметін бакылауы мүмкін, тауардьщ тууы мен сапасы жайлы куілік (сапалык сертификат) береді, бизнес муддесі ушін көрме, жәрменке, сау

Жарияланған-2014-12-17 15:35:05

Экономист көзқарасын қалыптастырудағы гуманитарлық және қоғамдық ғылымдардың рөлі

Қазіргі экономисті қалыптастыру әрбір студенттің фундаменталды экономикалық теориямен творчестволық меңгеруді қажет етеді. Қоғамның даму заңдылықтарын оқу - әлеуметтік және экономикалық прогреске жетудің басты бағыты. Фундаменталды экономикалық ғылымды

Жарияланған-2014-10-20 21:42:25