UF

Әлеуметтану жұмысындағы шиленістану

Шиеленістану туралы жалпы түсінікті «конфликтология сөзінің этимологиясы «шиеленістер туралы ғылым» ұсынады. Аса толыққанды тусінікті келесі анықтамадан алуға болады: Шиеленістану — бұл шиеленістердің пайда болу және даму туралы заңдылықтар мен механизмдер

Жарияланған-2015-09-14 17:24:39

Қазақстандағы экономикалық көзқарастардың пайда болуы мен дамуы

Қазақстандағы, ондағы өмір сүретін негізгі халық-қазақтың экономикалық көзқарастарының қалыптасуының ұзақ тарихы бар. Қазақтың белгілі ақыны Жұбан Молдағалиев айтқандай, "мың өліп, мың тірілген" халық. Олай болатын себебі-жері кең, табиғаты бай, ал адамдар

Жарияланған-2015-09-08 18:25:14

М. Фридменнің монетарлық концепциясы және «ақшаны қайта ашу»

Американдық монстаризм. Батыс Германдық неолиберализм идеалдары басқа елдерде де көріне бастады. АҚШ-та Чикаго немесе монетарлық мектеп кеңінен таралды. Монетаризмнің ең басты өкілі Мильтон Фридмен «Капитализм және еркіндік» /1960/ деген еңбегінде ашықтан

Жарияланған-2015-09-08 18:21:23

Экономикалық өсу теориясы

Неолиберализм экономика ғылымының бір бағыты ретінде XX ғасырдың 30-шы жылдарында Германияда, еркін кәсіпкерлік туралы философиялық кезқарастың дағдарысы кезінде қалыптасты. Оның лидері- Фрайбург университетінің профессоры Вальтер Ойкен (1891-1950). Осыған

Жарияланған-2015-09-08 18:18:39

Экономикалық ғылымдағы әлеуметтік-экономикалық бағыты

1917-1945 жылдар арасында бәсекеде әлемдік үлкен өзгерістер болды: қоғамның жаңа түрлері өмірге келді, капитал демократизацияланып, мемлекеттік тоталитарлық, мемлекеттік социализм, фашизм және т.б. әлеуметтік жүйелер пайда болды.

Жарияланған-2015-09-08 18:10:24

Классикалық саяси экономияның қалыптасуы мен дамуы

Буржуазиялық саяси экономияның классикалық сипат ала бастаған ғылыми бағыты капиталистік өндіріс тәсілінің туындап орнығу шағында қалыптасуы.

Жарияланған-2015-09-08 18:07:24

Ортағасырдағы экономикалық ойлар

Орта ғасырдағы экономикалық концепциялардың дамуы. Схоластика. Меркантилизм экономикалық теорияның алғашқы нарықтық концепция ретінде. Атлантикалық меркантилизм. Батыс еуропадағы меркантилизм. Еуразиялық транзиттік идея.

Жарияланған-2015-09-08 17:53:01

Экономикалық ілім тарихы

Экономикалық ілімдер тарихы адамзат қоғамы дамуынын ажыратылмас бөлігі, онымен бірге дамып калыптасты. Қалай өмір сүру, қажеттіліктерін, игіліктерді өндіру, бөлу процестеріндегі қарым-қатынастардың барлығы алғашқыда экономикалық ой-пікірлер, ілім негізінде

Жарияланған-2015-09-08 17:45:59

Педагогика тарихы

Педагогика тарихының негізгі ұғымдары: тәрбие, білім беру, оқыту, ағарту, білім беру жүйесі, мектеп, педагогикалық ой, педагогикалық идеялар, педагогикалық көзқарастар, педагогикалық теория, этнопедагогика, халықтық тәрбие.

Жарияланған-2015-09-08 16:19:19

Ақпараттық мәдениет

Ақпараттық қоғамның мәні. Адамзаттың эволюциялық дамуының негізгі сатылары. Ақпараттық қоғам өркениеттік дамудың жаңа сапалы даму сатысы ретінде. Ақпараттық қоғамның басты ерекшеліктері. Ақпараттық қоғамдағы қарама-қайшылықтары. Ақпараттың қоғам өміріндег

Жарияланған-2015-09-08 15:02:53

Терматодтар немесе дигенетикалық сорғыш құрттар класы. Моногенетикалық сорғыш құрттар және таспа құрттар кластары.

Терматодтар немесе дигенетикалық сорғыш құрттар класы. Моногенетикалық сорғыш құрттар және таспа құрттар кластары.

Жарияланған-2015-09-05 19:47:35

Балықтардың экологиясы

Теңіздерде, тұщы суларда, ыстық қайнарларда және жерасты үңгірлердегі көлдерде тіршілік ететін көне омыртқалы жануарлар. Балықтардың біреуі судың үстіңгі қабатында тіршілік етсе, басқалары судың терең астында, ал тіпті судың терең түбінде де тіршілік ететі

Жарияланған-2015-09-05 18:34:16

Компьютерлік вирустар және вирустарға қарсы жабдықтар

Програмалық вирустар - бұл қолданбалы программалар ішіне мақсатты түрде орнатылған програмалық кодтың бөлігі. Құрамында вирусы бар программаны жүктеу барысында вирус пайдаланушыға бөлінбей іс-әрекетін орындай бастайды. Мұндай вирустар басқа программаның

Жарияланған-2015-03-24 09:07:20

Өндірістік және оқу практикалық туралы түсінік.

Өнеркәсіпте практика кезінде келесі сұрақтарды оқып үйрену қажет: өндірістің негізгі кәсіптік қызметі: өндіріс технологиясы немесе ондағы техника қауіпсіздігі және организацияның ҚОҚ жұмысымен танысу: физико-химиялық, хиимялық және бактериологиялық қоқыста

Жарияланған-2015-03-23 10:33:56

Оқу процестерін ұйымдастыру

Білім алушылардың оқу жетістіктері нәтижелерін бағалауда халықаралық білім беру кеңістігінде тануды қамтамасыз ету үшін білім бағасын әріпті рейтинг-балл бойынша 1 кестеге сай тиісті бағалардың дәстүрлі шәкіліне ауыстыруды іске асырады.

Жарияланған-2015-03-17 21:34:37