UF

Физикаға сабақ

Мазмұны: Кеңістік, уақыт және материя мәдениет контекснінде: аңыздардан салыстырмалық теорияға және элементар бөлшектердің қалыпты моделіне дейін. Кеңістік –уақыт өлшемі және физикалық модельдеу. Физикалық теорияның пайдалану шегі. Табиғаттағы тұрақтылық п

Жарияланған-2015-01-14 19:43:28

Драмадағы диалогтык қарым-қатынас

Қарым-қатынас мәдениетінің әлеуметтік – педагогикалық негіздері деп аталады. Педагогикалық-психологиялық ғылымда қарастырылған қарым-қатынас мәдениетіне байланысты орыс, қазақ тілдерінде жазылған әдебиеттерді талдай отырып, қарым-қатынас мәдениетінің ұғым

Жарияланған-2015-01-06 19:43:04

Драмадағы әрекет, қақтығыс

Қақтығыс-латынша –каллизия-қақтығыс ,айқас алауыздық талас Өмірдегі қайшылықтардың өнердегі көрінісі, адам тіршілігіндегі түрлі қарама-қайшылықтардың адамға тән әр түрлі көз қарастағы идеядағы , сезімдегі нанымдағы іс-әрекеттегі мақсат мүддедегі кереғар құ

Жарияланған-2015-01-05 19:31:57

К.С.Станиславский этикасының негіздері

Сахнаға тұңғыш рет аяқ салған санаткер, тіршілік кілті – сахналық тебіреніс көзін қайдан алу керек деген сұраққа ғасырлар бойы жауап іздеумен болды. Сондай-ақ сахнада өмір сүру сәтінде оның психикасында өзі бейнелеп жүрген образдар

Жарияланған-2015-01-04 20:09:07

Драматургияның жанрлары және оның түрлері

Жанр-француз тілінен аударғанда- түр ал латын тілінен аударғанда-тек деген мағынаны білдіреді. Жанр- өнердің барлық түрлерінде тарихи қалыптасқан іштей жіктелім жүйесі.Жанрлық жіктелім әрбір өнер түрінің ерекшеліктеріне байланысты өзіндік жанрлық жүйе құ

Жарияланған-2014-12-30 20:00:48

Экономиканың әртүрлі секторындағы бизнестің даму жағдайлары.

Әлеуметтік сфераға – денсаулық сақтау, білім, ғылым, мәдениет, әлеуметтік қорғау салалары жатады. Қазақстан Үкіметі әлеуметтік саланың тиімділігін жоғарлатуға бағытталған – бір қатар қадамдарды қабылдады. 1996 жылдың 1-сәуірінен бастап денсаулық сақтау сал

Жарияланған-2014-12-18 20:18:42

МЕМЛЕКЕТ ЖӘНЕ БИЗНЕС

Сауда-өнеркісіп палаталары мемлекетпен тікелей байланысты және кәсіптік окуды ұйымдастырушы ретінде кызмет аткарады. Биржа кызметін бакылауы мүмкін, тауардьщ тууы мен сапасы жайлы куілік (сапалык сертификат) береді, бизнес муддесі ушін көрме, жәрменке, сау

Жарияланған-2014-12-17 15:35:05

Экономикалық ғаламданудың тиімсіздігі және қазіргі дүниежүзінің географиясы

Территориясының көлемі жағынан әрқайсысының ауданы 3 млн шаршы шақырымнан астам ірі жеті ел бар, олардың бәрін қосқанда барлық құрлық жерінің жартысынан астамы болып шығады. Халқының саны жағынан әрқайсысында 100 млн-нан астам тұрғындары бар ең ірі он ел к

Жарияланған-2014-12-06 19:43:34

Көлік қатынасының ғаламданудағы орны және қазіргі дүниежүзінің географиясы

Көлік - географиялық еңбек бөлінісінің негізгі саласы. Көліктік тасымалдың аумағы мен құрылымы, ал көлік желісі мен жүк тасқындарының географиясы өндіргіш күштердің орналасуын көрсетеді. Көліктің өзі де кәсіпорындарыныңғ салалардың, аудандардың және елдерд

Жарияланған-2014-12-02 19:40:41

Экономикалық интеграция және қазіргі дүниежүзінің географиясы

Экономикалық интеграция дегеніміз – бүгінде өндіргіш күштердің интернациональдануының әлемдік процесінің өзіне тән көріну формасы. Ол елдердің шикізат, отын, еңбек ресурстарын неғұрлым ұтымды пайдалануына, аумақтық еңбек бөлінісін жақсартуына көмектеседі.

Жарияланған-2014-12-01 15:38:12

Cәулеттік мәдени форма және ежелгі турақжай баспаналары

«Бүкіләлемдік сәулет тарихы» «Сәулет» мамандығы студенттері үшін өнер және мәдениет тарихы курсының бір бөлігі болып табылады. «Бүкіләлемдік сәулет тарихы» жеке пән болып бөлініп шығуына болашақ сәулетшілерде форма қалыптастыру концепциясының генезисі

Жарияланған-2014-11-30 10:35:07

Деректер базасын жобалауының жалпы реті. Талаптарды түрге келтіру және талдау

Бiрiншiден жүйелiк программалау жабдықтарын құрастыратын және жабдықтайтын техникалық мамандарды қызықтырады. Айталық, түтынушы кезектi ақпаратты лайықты формасында және уақытында ала алады ма? Керектi ақпарат лайықты формат ол ДБ-ның физикалық тұрғыда ұй

Жарияланған-2014-11-22 09:25:30

Деректер банкінде қолданылатын тілдер: деректерді суреттеу тілі, деректерді қимылдату тілі және сұраныстар тілі. Деректерді ұсыну деңгейлері: сыртқы, концептуалды, ішкі.

Реляциялық модель және реляциялық тілдер жөніндегі Е.Ф. Коддтың статьяларынан кейін реляциялық тілдерді пайдалану, тарату мәселелерімен айналысатын коммерциялық және зерттеу бірлестіктерінің жұмысы дами түсті.

Жарияланған-2014-11-19 19:57:22

Сайтты жобалау

Ең алдымен сайтты қарастыруда қоладантын критериилердің тізімін құру керек. Критерии – сайттың негізгі құраушылары, олар навигация, дизайн, ақпаратты табу ыңғайлылығы және т.б. Навигация

Жарияланған-2014-11-10 20:10:48

Операторлар, өрнектер, функциялар Java Script

JavaScript-тегі арифметикалық әрекеттер операторлары дәл С және Java-дағы операторлар секілді: қосу"+", азайту "-", көбейту "*", бөлу"/", бүтін санды бөлгендегі қалдық"%". Бұл операторлар кез-келген сандық өрнекте кездеседі.(Назар аударыңыз! Олар сондай-а

Жарияланған-2014-11-03 19:45:22