UF

Ақпаратты компьютердің сыртқы құрылғыларында көрсету. Файлдармен жұмыс істеу.

Бейсиктегi сияқты, Паскальда ерекше орын алатын берiлгендер файлы - жазулардан тұратын элементтер тiзбегi. Жазулар санын файлдың ұзындығы деп атайды, оны алдын ала анықтап қою мiндеттi емес. Мысалы, мынадай мәлiметтiк тiзiмдi қарастырайық.

Жарияланған-2014-06-03 21:24:33

Мәліметтер құрылымында қолданатын есептерді программалаудың ерекшеліктері

Жиын – тұтас түрде қарастырылатын кез келген эле­менттер жиынтығы. Ол Паскальда қарастырылатын күрделi типтi бе­рiлгендердiң бiрi. Берiлгендер‚ элементтерiнiң саны 256-дан аспайтын‚ Real және Pointer’ ден басқа кез келген жай типтi болуы мүмкiн. Элементт

Жарияланған-2014-06-02 21:07:04

Қатарлар. Символдық мәліметтерді өңдеудің есептерін программалау.

Программалау тілдерінде көптеген жағдайларда символдар тізбектерін қолдану қажет болады. Ол үшін char типін пайдалану ыңғайсыз. Сол себепті символдар тізбегін тұтасымен қарастыру мүмкіндіктерін қарастырған жөн. Бұл жағдайда Паскальда жолдық (String) түр па

Жарияланған-2014-05-27 22:19:08

Тармақталған құрылымдарды программалау

Өткен сабақта біз алгоритмдердің сызықтық құрылымын программалауға қажетті операторларды өтіп, есептер шығардық. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз тармақталған құрылымдарды программалау. Бұл тақырыпты өтпес бұрын алдыңғы сабақтарда өткен тармақталған құрыл

Жарияланған-2014-05-26 19:52:05

Алгоритмдік тілдің операторларын класқа бөлу. Меншіктеу операторлары. Басқару операторлары. Мәліметтерді енгізу-шығаруды ұйымдастыру. Программаның құрылымы. Алгоритмдердің сызықтық құрылымын программалау.

Қай тіл болмасын, әрбір іс-қимылды білдіретін тілдің қызмет сөздері болады және осы қызмет сөздер белгілі бір өзіне ғана тиісті іс-қимылды атқарады. Бағдарламада оларды операторлар деп атайды.

Жарияланған-2014-05-21 20:45:25

Компьютердің программалық құралдары. Программалауды автоматтандырудың әдістері. Компьютерді программалық қамтамасыз етудің жалпы түсінігі. Программалаудың интеграцияланған жүйелері.

XX - шы ғасырдың 30-шы жылдарында алгоритм түciнігi математикалық зерттеу oбъектісіне айналды, ал ЭЕМ пайда болған соң кеңінен танымал болды. Электронды есептеу техникасы мен программалау әдістерінің дамуы алгоритм құрастыруды -автоматтандыр

Жарияланған-2014-05-20 19:53:07

JavaScript тілінің кластары мен объекттері

Global класы ECMAScript спецификациясының бөлігі болып табылады, оның негізгі мақсаты – глобальды әдістер мен қасиеттер қатарын бір объектке біріктіру. Әдістерге байланысты объекттің өзі көрсетілмейді және ол конструктор болмайды

Жарияланған-2014-05-19 22:03:41

Электрондық пошта жүйесі

Пошта не екенін – біз білеміз. Ол дәстүрлі байланыс түрі ақпарат алмасуға мүмкіндік береді, кем дегенде екі абонентке. Бұл болу үшін үндеу хатты жазу керек, адресін көрсетіп, пошта жәшігіне салу керек, одан хат пошта желісіне түседі.

Жарияланған-2014-05-15 23:22:31

Гипермәтіндік құжат

Бұл дәрісте сайттағы ақпаратты ұйымдастыру әдісімен танысасыз.құжаттар арасындағы гипермәтіндік байланыстардың орнатылуы туралы білесіз

Жарияланған-2014-03-17 20:03:30

Дербес компьютердің архитектурасы мен жұмыс істеу принциптері

Жалпы білім беретін орта мектепте «Ақпараттану және есептегіш техника негіздері» курсының енгізілуіне байланысты педагогика ғылымының жаңа саласы пайда болды, оның зерттеу объектісі – ақпараттануды оқыту әдістемесі деп аталады.

Жарияланған-2013-12-08 19:10:00

Delphi ортасы жайлы түсінктеме

Оқытудың интерактивті әдісі ретінде кейс студенттер тарапынан қолдау табуда: олар мұнда оқу материалының теориялық ережелерін меңгеру мен практикалық игеруді қамтамасыз ететін ойынды көреді.

Жарияланған-2013-05-13 20:34:50