UF

Графика. Графиктік бейнелеудің алгоритмдік негізделуі.

Turbo Pascal программалау тілінде символдық режимнен бөлек графиктік режимде жұмыс істеуге болады. Онда әр түрлі графиктік кескіндер құрастыру мүмкіндігі бар. Turbo Pascal графиктік мүмкіндіктерін пайдалану үшін арнайы “GRAPH” кітапханасы іске қосылады. “G

Жарияланған-2014-06-25 19:50:14

Базадағы деректерге қолданылатын негізгі операциялар: жүктеу, түзету, іздеу, сұрыптау, қайта құру, реструктуризациялау.

Кез-келген ДББЖ да деректер базасының бiрнеше кестесiмен бiр мезгiлде жұмыс ұйымдастыруға болады. Мысалы, MS Access программасында дайындалған кестелердi басқа ДББЖ-лерiмен (Paradox, dBase) байланыстыруға болады және ол басқа ДББЖ-нде жасалған кестелерд

Жарияланған-2014-06-24 21:15:20

Деректер базасын басқару жүйесі. ДББЖ деректер базасын құру және өңдеу құралы. Деректер банкінің қолданушылары. Деректер базасының әкімі және оның функциялары.

Деректер базасын басқару жүйесі – бұл қолданушыларға деректер базасын анықтауға, құруға және сүйеуге мүмкіндік беретін, сонымен бірге оған қадағаланытын рұқсатты беретін бағдарламалық қамтама. ДББЖ қолданушының қолданбалы бағдарламалары және деректер базас

Жарияланған-2014-06-10 21:35:07

Модульдік программалау. Программалық тілдерді таңдау.Программалау тәсілі. Программалаудың сапалық көрсеткіші.

Модуль құрылымы программа құрылымына ұқсас. Модульдің ішіндегі барлық сипаттамалар бір-бірімен байланысты. Мысалығы, Strings модулі нөлдік белгімен аяқталатын жолдарды өңдейтін ішкі программаларға қажетті сипаттамалардан тұрады.

Жарияланған-2014-06-09 20:11:54

Мәліметтердің динамикалық құрылымы. Сілтемелер. Кезектер және ағымдармен жұмыс істеу.

Физикалық принциптерге сүйене отырып, әдетте жад 0-ден бастап нөмірленетін байттар тізбегі түрінде қарастырылады. Әр нөмір сол байттың адресі. Өлшемдері 65536 (64кбайт) байттан аспайтын жад бөліктері сегменттер делінеді.

Жарияланған-2014-06-04 20:12:30

Ақпаратты компьютердің сыртқы құрылғыларында көрсету. Файлдармен жұмыс істеу.

Бейсиктегi сияқты, Паскальда ерекше орын алатын берiлгендер файлы - жазулардан тұратын элементтер тiзбегi. Жазулар санын файлдың ұзындығы деп атайды, оны алдын ала анықтап қою мiндеттi емес. Мысалы, мынадай мәлiметтiк тiзiмдi қарастырайық.

Жарияланған-2014-06-03 21:24:33

Мәліметтер құрылымында қолданатын есептерді программалаудың ерекшеліктері

Жиын – тұтас түрде қарастырылатын кез келген эле­менттер жиынтығы. Ол Паскальда қарастырылатын күрделi типтi бе­рiлгендердiң бiрi. Берiлгендер‚ элементтерiнiң саны 256-дан аспайтын‚ Real және Pointer’ ден басқа кез келген жай типтi болуы мүмкiн. Элементт

Жарияланған-2014-06-02 21:07:04

Қатарлар. Символдық мәліметтерді өңдеудің есептерін программалау.

Программалау тілдерінде көптеген жағдайларда символдар тізбектерін қолдану қажет болады. Ол үшін char типін пайдалану ыңғайсыз. Сол себепті символдар тізбегін тұтасымен қарастыру мүмкіндіктерін қарастырған жөн. Бұл жағдайда Паскальда жолдық (String) түр па

Жарияланған-2014-05-27 22:19:08

Тармақталған құрылымдарды программалау

Өткен сабақта біз алгоритмдердің сызықтық құрылымын программалауға қажетті операторларды өтіп, есептер шығардық. Бүгінгі қарастыратын тақырыбымыз тармақталған құрылымдарды программалау. Бұл тақырыпты өтпес бұрын алдыңғы сабақтарда өткен тармақталған құрыл

Жарияланған-2014-05-26 19:52:05

Алгоритмдік тілдің операторларын класқа бөлу. Меншіктеу операторлары. Басқару операторлары. Мәліметтерді енгізу-шығаруды ұйымдастыру. Программаның құрылымы. Алгоритмдердің сызықтық құрылымын программалау.

Қай тіл болмасын, әрбір іс-қимылды білдіретін тілдің қызмет сөздері болады және осы қызмет сөздер белгілі бір өзіне ғана тиісті іс-қимылды атқарады. Бағдарламада оларды операторлар деп атайды.

Жарияланған-2014-05-21 20:45:25

Компьютердің программалық құралдары. Программалауды автоматтандырудың әдістері. Компьютерді программалық қамтамасыз етудің жалпы түсінігі. Программалаудың интеграцияланған жүйелері.

XX - шы ғасырдың 30-шы жылдарында алгоритм түciнігi математикалық зерттеу oбъектісіне айналды, ал ЭЕМ пайда болған соң кеңінен танымал болды. Электронды есептеу техникасы мен программалау әдістерінің дамуы алгоритм құрастыруды -автоматтандыр

Жарияланған-2014-05-20 19:53:07

JavaScript тілінің кластары мен объекттері

Global класы ECMAScript спецификациясының бөлігі болып табылады, оның негізгі мақсаты – глобальды әдістер мен қасиеттер қатарын бір объектке біріктіру. Әдістерге байланысты объекттің өзі көрсетілмейді және ол конструктор болмайды

Жарияланған-2014-05-19 22:03:41

Электрондық пошта жүйесі

Пошта не екенін – біз білеміз. Ол дәстүрлі байланыс түрі ақпарат алмасуға мүмкіндік береді, кем дегенде екі абонентке. Бұл болу үшін үндеу хатты жазу керек, адресін көрсетіп, пошта жәшігіне салу керек, одан хат пошта желісіне түседі.

Жарияланған-2014-05-15 23:22:31

Көркем шығарманың композицияссы мен сюжеті.

Композиция, сөз жоқ, сюжетпен тығыз байланысты: сюжет те, композиция да әдеби шығарманың мазмұнын көркем жинақтап, мазмұнды пішінге көшірудің құралы. Сюжет-сюжет болу үшін оның барлық кезең-кезеңі түп-түгел белгілі бір композициялық жүйеге түсіп, бірлік та

Жарияланған-2014-05-14 20:51:19

Көркем әдебиет

Қоғамдық сананың айрықша саласы-өнер; өнердің жалпы адамзат мәдениетінен алатын орны өзгеше, адамдардың парасат дүниесінде атқаратын қызметі орасан. Өнердің бірнешеу құралы-бояу, әншінің құралы-үн, бишінің құралы-қимыл болса, әдебиетішінің құлаы-тіл

Жарияланған-2014-05-13 20:45:19