UF

Темір жол және теңіз транспорты

Темір жол транспорты – транспорттың негізгі түрі, күрделі көп салалы шаруашылық. Оның құрамына темір жолдары және өнеркәсібі, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық, мәдени-тұрмыстық, медициналық мекемелер кіреді. Тасымалдау процесстерін орындау үшін темір жолдар

Жарияланған-2015-03-03 20:02:47

КӨЛІКТІҢ мемлекеттік маңызы

Адамзат қаумының тарихы транспорттың даму тарихынан бөліп алғысыз. Алғашқы қауымдық құрылыс кезінде адамдар өздерінің транспорттық сұраныстарын қарапайым құралдар арқылы: өзі немесе үй жануарларының көмегімен қамтамасыз етті. Құлиеленушілік құрылыс кезі

Жарияланған-2015-03-02 19:36:59

Экономикалық ғаламданудың тиімсіздігі және қазіргі дүниежүзінің географиясы

Территориясының көлемі жағынан әрқайсысының ауданы 3 млн шаршы шақырымнан астам ірі жеті ел бар, олардың бәрін қосқанда барлық құрлық жерінің жартысынан астамы болып шығады. Халқының саны жағынан әрқайсысында 100 млн-нан астам тұрғындары бар ең ірі он ел к

Жарияланған-2014-12-06 19:43:34

Көлік қатынасының ғаламданудағы орны және қазіргі дүниежүзінің географиясы

Көлік - географиялық еңбек бөлінісінің негізгі саласы. Көліктік тасымалдың аумағы мен құрылымы, ал көлік желісі мен жүк тасқындарының географиясы өндіргіш күштердің орналасуын көрсетеді. Көліктің өзі де кәсіпорындарыныңғ салалардың, аудандардың және елдерд

Жарияланған-2014-12-02 19:40:41

Экономикалық интеграция және қазіргі дүниежүзінің географиясы

Экономикалық интеграция дегеніміз – бүгінде өндіргіш күштердің интернациональдануының әлемдік процесінің өзіне тән көріну формасы. Ол елдердің шикізат, отын, еңбек ресурстарын неғұрлым ұтымды пайдалануына, аумақтық еңбек бөлінісін жақсартуына көмектеседі.

Жарияланған-2014-12-01 15:38:12

Биогеоценология ғылымы.

Биогеоценоз туралы ілім – биогеоценология өз алдына ғылым саласы болып 1940 жылдары қалыптаса бастады. Биогеоценология ботаниканың, дәлірек айтқанда геоботаника және ормантану ғылымдарының шеңберінде пайда болып, биология және физикалық-географияның қиысқа

Жарияланған-2014-03-18 21:17:57