UF

Экономикалық талдау негіздері

Шаруашылық қызмет көптеген ғылымдардың зерттеу обьектіліері болып табылады. Талдау обьектісін анықтау үшін шаруашылық қызметтің процестерігің негізін анықтау керек.

Жарияланған-2016-01-12 15:44:46

ҚР мемлекеттік стандарт жалпы түсінік

Стандарттау термині ғылыммен техниканың ұзақ уақыттағы эволюиялық даму процесін нәтижесінде қалыптасты. Ұлттық және халықаралық деңгейдегі экономиканың қарым-қатынастың кеңейтілуі мен бұл терминмен қатар стандартау процесі дамып отырды.

Жарияланған-2015-10-23 15:34:40

Әлеуметтік жұмыстағы стандарт және мониторинг

Қазіргі кезде ғылыми-техникалық прогрестің қарқынды дамуына, халықтар арасында техникалық, ғылыми, мәдени, экономикалық-әлеуметтік қатынастар-дың дамуына байланысты халық шаруашылығының барлық салаларын стандарттауға көп көңіл бөлінуде. Әлемнің дамыған жән

Жарияланған-2015-10-23 15:00:06

Қазіргі кездегі мектепті басқару және педагогикалық менеджмент

Жалпы білім беретін және кәсіптік мектеп реформасының негізгі бағыттары оқыту әдістерін жетілдіру және білім сапасын арттыру міндеттері көрсетілген. Алайда оқу тәрбие процесінде кең орын алған формализмнің нәтижесінде көптеген оқу орындарында оқу сапасын

Жарияланған-2015-10-13 15:46:43

Педагогиканы оқыту әдістемесі

Педагогика ғылымының алдында тұрған мiндеттердің күрделiлiгi бiздің қоғамымыздың барлық саласында жүрiп жатқан қайта құру процесiнен туындайды.

Жарияланған-2015-10-03 14:57:58

Оқытушыларға экономика сабағына дайындау және өткізу әдістемесі

Оқылған материалды қорытып және жинақтауға мәселелер, тақырыптар,курстың бөлімдері және тұтас курсты қорытып қайталау үшін жинақтап қайталау сабақтары қызмет етеді.

Жарияланған-2015-10-03 11:17:44

Қазақстан тарихын оқыту әдістемесінің қалыптасуы және оның қазіргі жағдайы

Әдістеме сөзінің орысша баламасы көне гректің «методос», яғни, зерттеу жолы, «таным тәсілі» деген сөздерінен шыққан. Тарихты оқыту әдістемесі тарихты оқыту базасын, оның заңдылықтарын өскелең ұрпаққа білім беру, тәрбиелеу, дамыту мақсатында пайдалану үшін

Жарияланған-2015-09-25 18:16:28

Сөздiк әдiстер

Сөздік әдістерді қолдануда оқушылардың алатын білім көзі, мұғалімнің немесе оқушылардың сөзі болып табылады. Оқушылар тек пассивті тыңдаушы ғана емес тыңдау барысында олардың ойлау әрекеті дамиды.

Жарияланған-2015-09-25 18:03:41

Экологиялық және эвалюциялық түсініктерді қалыптастыру. Түр. Папуляция. Биосфера түсініктері

Пәнде -тіршіліктің популяциялық - түрлік деңгейінің түсінігіне сипаттама биологиялық түр тіршіліктің ерекше ұйымдық түрі, ал популяция оның құрамдық бірлігі ретінде қарастырылады. Оқушылар «особь», «түр» деген түсініктерді ажырата білуі керек.

Жарияланған-2015-09-25 18:03:02

Тiршiлiктiң жасушалық-ағзалық формасы туралы түсiнiк

Мектеп биология курстарында тіршіліктің ағзалық формасы туралы түсініктің саны мен көлемі жеткілікті мөлшерде қамтылған, бірақ оның бірлігімен бір-бірімен жалғасы жақсы қамтамасыз етілмеген және дамытылмаған.

Жарияланған-2015-09-25 18:02:15

Мектеп биологиясы және практика. Политехнизм.

А.И.Герцен жастарды тәрбиелеуде жаратылыстану білімінің маңызын айта келіп, оның жастық ақыл-ойды ескінің қалдықтарынан тазартуға бағытталатынын, осы кінәратсыз негізде оларға кең мүмкіншілік ашатынын жазған еді.

Жарияланған-2015-09-25 18:01:01

Мектеп биологиясына жалпы шолу

Биология пәнiн оқытудағы ең бiр тиiмдi дидактикалық ұстанымдардың бiрi–пәнаралық байланыс. Бұл ғылыми–жаратылыстану пәндерi мен қоғамдық–гумнитарлық циклдердiң және жастарды еңбекке баулуда бiлiм берудiң арасындағы байланыстарды қамтамасыз етедi.

Жарияланған-2015-09-25 18:00:17

Биологияны оқыту әдісі пәнінің мазмұны, мақсаты, міндеттері

Биологияны оқыту әдісі педагогикалық ғылымдар саласына жатады, сондықтан пәнінің құрылымы оқытудың жалпы білім беру және тәрбиелеу міндеттеріне сай түзіледі.

Жарияланған-2015-09-25 17:59:31

Cертификаттаудың мағынасы және мазмұны

Сертификаттау – нормативтік құжаттарда белгіленген өнім, процесс, жұмыс, қызмет талаптарына сәйкестігін дайындаушы (сатушы, орындаушы) және тұтынушыдан тәуелсіз органмен жазбаша растау.

Жарияланған-2015-09-25 17:51:20

Халықаралық және аймақтық стандарттау

Стандарттау жөнінде халықаралық ұйымы (СЖХҰ) 25 ұлттық ұйымдары ұсынысы бойынша 1946 жылы құрылған. СЖХҰ электротехника және электроника саладан басқа барлық аймақтардың стандарттау жұмыстарын жүргізу, ұйымдастыру және басқару мәселелерімен айналысады, со

Жарияланған-2015-09-25 17:50:29