UF

БИОГЕОЦЕНОЗДАРДАҒЫ ӨЗГЕРІСТЕР

Биогеоценоз тұрақты күйге өтуге тырысатын, өздігінен реттелетін жүйе бола тұрып, ешқашан ол күйге толық жеге алмайды.

Жарияланған-2024-01-10 12:44:20

ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖҮЙЕЛЕР

Тіршілік ету жағдайлары едәуір дәрежеде ұқсас болып келетін, белгілі бір территорияда мекендейтін өзара байланысты түрлердің (әр түрдің популяцияларының) мұндай комплекстері биогеоценоз құрайды.

Жарияланған-2024-01-10 12:23:05

ЖЕРДЕ ТІРШІЛІКТІҢ ДАМУ ТАРИХЫ

Ғалымдар Жер және ондағы тіршілік тарихын белгілі уақыт аралықтарына - эраларға, эраларды кезеңдерге жіктейді.

Жарияланған-2024-01-10 11:39:52

ОРГАНИКАЛЫҚ ДҮНИЕ ЭВОЛЮЦИЯСЫНЫҢ НЕГІЗГІ БАҒЫТТАРЫ

Тірі табиғат төменгі сатыдан жоғары сатыдағы формаларға, қарапайымдардан күрделілерге қарай прогрессивті сипатта дамыды.

Жарияланған-2024-01-10 11:06:07

ТАБИҒИ СҰРЫПТАЛУ, ЭВОЛЮЦИЯНЫҢ БАСҚА ФАКТОРЛАРЫ

Бір популяциядағы особьтардың тұқым қуалайтын өзгерістері әртүрлі бағытта жүріп, айналадағы орта жағдайлары бірдей болса да барынша алуан түрлі бола алады.

Жарияланған-2024-01-09 15:14:24

ТҮР КРИТЕРИЙЛЕРІ ЖӘНЕ ПОПУЛЯЦИЯ

Тұқым қуалауда морфологиялық, физиологиялық және биохимиялық ерекшеліктері ұқсас, еркін будандасып, өнімді ұрпақ беретін белгілі тіршілік жағдайларына бейімделген және табиғатта белгілі аймақты - ареалды алып жататын особьтар жиынтығын түр деп есептейді.

Жарияланған-2024-01-09 13:27:42

ТАБИҒАТТАҒЫ МАУСЫМДЫҚ ӨЗГЕРІСТЕР

Бұған дейін өлі табиғат жағдайларының ағзаға тигізетін әсерін қарастырып, тірі ағзалардың географиялық таралуының температураға тәуелді екенін түсіндік.

Жарияланған-2024-01-09 12:39:21

ҚАЗАҚСТАННЫҢ СОЛТҮСТІГІ МЕН ОҢТҮСТІГІНДЕГІ ТАБИҒИ БІРЛЕСТІКТЕP

Барлық өсімдіктердің бірлесіп тіршілік ететін ерекше жағдайлар бейімдігі де мұндай бірлестіктегі өсімдіктердің әр тобы біртекті территорияда орналасады.

Жарияланған-2024-01-09 12:25:06

ТАБИҒИ БІРЛЕСТІКТІҢ ТАҒЫ БАСҚА ТҮРЛЕРІ. АДАМНЫҢ ТАБИҒИ БІРЛЕСТІККЕ ӘСЕРІ ЖӘНЕ ТАБИҒИ БІРЛЕСТІКТЕРДІ ҚОРҒАУ

Қазақстанда көлдер өте көп. Олар ойпаң жерлерде орналасады.

Жарияланған-2024-01-09 12:02:13

СҮТҚОРЕКТІЛЕР КЛАСЫНА ЖАТАТЫН ЖАНУАРЛАРДЫҢ НЕГІЗГІ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Сүтқоректілер - қағанақтылар тобына жататын жылықанды омыртқалы жануарлар.

Жарияланған-2024-01-09 11:20:35

МИКРООРГАНИЗМДЕР ГЕНЕТИКАСЫ

Бактериялар мен вирустар, Бактериялар және олардың геномы

Жарияланған-2023-11-30 13:34:02

ОҚУ-АҒАРТУ ІСІ (1979 ж. дейін мәлімет)

Халыққа білім беру жүйесі қай кезеңде және қай түрде болмасын қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттіліктерімен байланысты дамиды.

Жарияланған-2023-11-28 13:19:33

ФИЗКУЛЬТУРА ЖӘНЕ СПОРТ (1975 жылғы дейін мәлімет)

Қазақ халқының ежелгі әлеуметтік- экономикалық тіршілік әрекетіне, табиғат жағдайына байланысты бәйге, күрес, жамбы ату, қыз қуу, аударыспақ т. б. дене шынықтыратын ұлттық ойын-сауық қазақ дәстүріне тән және ол қоғамның дамуына байланысты ғасырлар бойы түр

Жарияланған-2023-11-28 12:32:20

ТАБИҒАТ ҚОРҒАУ ІСІ

азақстан Республикасы табиғатты қорғауға және оның байлықтарын тиімді пайдалануға үнемі қамқорлық жасап келеді. Табиғи ресурстарды тиімді пайдалану, сақтау және оны қайтадан қалпына келтіріп көбейту, табиғатқа мұқият қарау -өкімет орнату программасының құр

Жарияланған-2023-04-18 12:56:28

ҚАЗАҚСТАН ЛАНДШАФТЫСЫ

Жерінің аумақтылығына байланысты Қазақстан ландшафтысы әр текті болып келеді. Қазақстан жерінің (Евразияның орталық бөлігі) ішкі континенттік орнына, әр текті жазықтар (скульптуралық, аккумуляциялық, денудациялық) мен көп ярусты таулардың (аласа, биіктігі

Жарияланған-2023-04-18 11:12:14