UF

ТАЗАЛЫҚ - ДЕНСАУЛЫҚ КЕПІЛІ

Әр түрлі жұқпалы аурулардың адамға микробтар арқылы таралатыны және одан микробтардың кір-қоқысты жерлерде өсіп-өніп, шаң-тозаңмен бірге ауаға көтерілетіні баршамызға белгілі жағдай.

Жарияланған-2024-03-12 16:52:49

Экологияға кіріспе

Экология (грек тілінен аударғанда oikos - үй, тұратын жер logos – ғылым деген мағынаны білдіреді.) - әр түрлі деңгейдегі (популяциялар, биоценоздар, бірлестіктер) биогеоценоздар (экожүйе) және биосфера ағзаүстілік жүйелердің ұйымдасуы мен тір

Жарияланған-2016-01-13 13:28:42

Қоршаған ортаны қорғау және биоалуантүрлілікті сақтау мәселелері

Антропогендi әсер дегенiмiз - бұл адамның iс - әрекетiнiң шаруашылық қызметiнiң нәтижесiнде пайда болған табиғи ортадағы өзгерiстер (батпақты құpғaтy, орманды кесу және олардың eгістік жерлерге айналуы, өзендердi бөгеу арқылы оларды су қоймаларына айналд

Жарияланған-2015-10-14 19:27:33

Экологиялық білім беру және оның биоалуантүрлікті сақтаудағы рөлі

Экологиялық білім беруге деген қажеттілік адамның өміріне қажет қолайлы ортаны қамтамасыз етумен байланысты. Қоршаған ортаның санасы адамның негізгі құқығының бірі – денсаулықты және дамудың негізгі мақсатын анықтайды.

Жарияланған-2015-10-09 15:57:28

Жер асты суларын тиімді пайдалану және оларды қорғау

Жер асты суларының пайда болуын түсіндіруге бірінші болып талаптанғандар көне грек философтары – Платон мен Аристотель. Платон (біздің заманымыздан бұрынғы 427-347 жылдар) жер асты суларының теңіздің тұзды суларының есесінен түзіледі деп болжады.

Жарияланған-2015-10-09 15:56:47

Биотехнология және қоршаған ортаны қорғау.

Биотехнологиялық процестердің ерекшелігі сол, олар суды, ал аэробты жағдайда ауаны көп көлемде тұтынады да, алынатын қатты қалдықтар мөлшері тым жаратусыз болады.

Жарияланған-2015-10-09 15:55:01

Аз қалдықсыз және қалдықсыз технологиялар жасау. Ресурстарды сақтау

Ресурстарды сақтау дегеніміз – меншіктің әр түрлі формалары және шаруашылық механизмінің ықпалымен жүзеге астын нақты және өткен еңбекті үнемдеу. Оның практикалық мәні еңбек, материалдық және қаржы ресурстарын үнемді жарату, өнімсіз халық шаруашылығының ба

Жарияланған-2015-10-09 15:53:59

Биосферадағы антроногендi әсердiң негізгі түрлері.

Антропогендi әсер дегенiмiз - бұл адамның iс - әрекетiнiң шаруашылық қызметiнiң нәтижесiнде пайда болған табиғи ортадағы өзгерiстер (батпақты құpғaтy, орманды кесу және олардың eгістік жерлерге айналуы, өзендердi бөгеу арқылы оларды су қоймаларына айналд

Жарияланған-2015-10-09 15:51:32

Шаң-тозаңды тазалау әдісінің жалпы сипаттамасы

Қалдықтарды аэрозалдан тазалау үшін қазіргі таңда әртүрлі құралдар қолданылуда. Олар ауаның шаңдану дәрежесіне, қатты бөлшектердің көлеміне және талап етілген тазалау дәрежесіне байланысты әр түрлі болып келеді.

Жарияланған-2015-10-09 15:25:48

Атмосфералық ауаны қорғаудағы стандарттар жүйесі. Шығаруға болатын қалдықтар шегі және уақытша тасталуға келісілген қалдықтар туралы түсінік.

Ауа бассейінін ластаудан қорғаудың ең радикалды әдістеменің бірі - технологиялық процестерді экологизациялау және бірнеше кезекте қалдықсыз және аз талдықты технологияны, атмосфераға түскен зиянды қалдықтардың түсін қадағалайтын технологияны шығару.

Жарияланған-2015-10-09 15:24:22

Климаттық жағдайлардың әсер етуі. Өнеркәсіптердің қауіптілігі

Климаттың құрылымдануының маңызды факторы болып жылыжайлық (парникті) эффект – ауаның жер бетіндегі қабатының қызуы есептеледі, ол негізінен атмосфераның ұзын толқынды (жылулық) сәулелерді жер бетінде көп сіңіретіндігінен болады, бұл сәулелер болса өз кезе

Жарияланған-2015-10-09 15:21:54

Аэродисперстік жүйелер. Атмосфераға түсетін зиянды газдар.

Ең кеңінен таралған атмосфералық ластаушылар – күкіртті газ (SO2), азот тотықтары (N2O; NO; NO2), көміртегі тотығы (күйікті газ - СО), хлор, формальдегид (НСНО), фенол (С6Н5ОН), күкіртсутегі (Н2S), аммиак (NH3), бенз(а)пирен, шаң.

Жарияланған-2015-10-09 15:20:44

Азық – түлікті, су көздерін радиоактивті, уландырғыш және бактериалық заттардан қорғау тәсілі

Қалалық және ауылдық жағдайларда тамақ (азық-түлікті) өнімдері мен сурадиоактивті, уландырғыш және бактериалық заттармен қамтамасыз ету керек.Үй тіршілігі жағдайларында азық-түлікті қолда бар материалмен мұқият жауып немесе сақтау ыдысы

Жарияланған-2013-11-18 19:36:04