UF

Ауаны талдау əдістері мен ерекшеліктері

Өндірістік панажайлар ауасының ластану дəрежесі өнеркəсіп түріне жəне өндірістік саласына (зауыт цехы, шахта, рудник жəне т.б.) технологиялық үрдіс ерекшеліктеріне, панажай жабдықталуы мен орналасуына, желдету жүйесіне жəне пайдаланылатын шикізат қасиеттер

Жарияланған-2015-10-14 18:24:44

Статикалық физика – нақты әлем обьекті.

Ықтималдылық күрделі жүйе атрибуты. Жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдардағы ансамбль туралы түсінік. Қайтымды, қайтымсыз, тепе-теңдік және тепе-теңдік емес процесстер. Жылу физикасы. Энтропия. Нақты процесстердің қайталанбайтындығы. Энтропияның артық

Жарияланған-2015-01-15 20:38:03

Табиғатты сипаттаудың континуальды концепциясы.

Үздіксіз Әлемнің обьекті- физикалық өріс. Тұтас орта моделі. Декарттан Максвеллге дейінгі физика. Тұтас орта және серпімді толқындар. Дыбыс. Әсерлесу : алыс әсер және жақын әсер. Электромагниттік өріс және электромагниттік толқындар. Электромагниттік сәул

Жарияланған-2015-01-14 19:56:45