UF

Мектепке дейінгі және бастауыш мектеп психологиялық негіздері

Бастауыш мектеп жасындағы балалар мектепке оқығуға дайындысын қамтамасыз етуге қаншама күш және уақыт жұмсауына қарамастан, оқытудың бастапқы қиындықтарымен барлық балаларда кездеседі.

Жарияланған-2015-10-13 16:56:04

Аралас бұзылыстары бар балалардың дамуы

Балалардың психофизикалық дамуындағы бұзылыстар- бұл кез-келген жастағы бала дамуындағы әр қиындықтардың жалпы атауы.Ол қазір «балалардағы даму аномалиясы» терминінің орнына қолданылуда.

Жарияланған-2015-10-13 15:39:12

Педагогика басты ерекшелігі және оның мiндеттерi

Педагогика ғылымының алдында тұрған мiндеттердің күрделiлiгi бiздің қоғамымыздың барлық саласында жүрiп жатқан қайта құру процесiнен туындайды.

Жарияланған-2015-10-09 18:04:44

Логопедия негіздері және логопедия технологиясы

Дефектология (лат. Defectus - кемістік, грек. logos - сөз, ілім педагогикалық ғылымдарға жатады. Кемістігі бар балалардың психо-физиологиялық ерекшеліктерін, оларды тәрбиелеудің және оқытудың ерекшеліктерін зерттейді.

Жарияланған-2015-10-09 17:39:24

Әскери патриоттық тәрбие негіздері

Әскери– патриоттық тәрбие – мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің және ұйымдардың жастарда жоғары патриоттық түйсікті өз Отанына шын берілу, өзінің азаматтық парызын орындауға дайын болуды құруға бағытталған көп жоспарлы, жүйелі, мақсаты іс – ә

Жарияланған-2015-10-07 15:22:56

Әскери психология мен педагогика

Әскери психология – бұл оқу, қызмет ету және ұрыс жағдайындағы жауынгердің және әскери ұжымның психологиясын қалыптастырудың, психикасын жетілдірудің заңдылықтары мен механизмдерін зерттейтін психологиялық ғылымның бір саласы.

Жарияланған-2015-10-07 15:08:50

Нейропсихология

20 ғасырда 30-40 жылдары А.Р. Лурия ми қыртысының күрделі әрекетінің жүйелі құрылысын және оның динамикалық, кезектікпен орналасуы туралы қағидасын тұжырымдайды. Ол адамның психикалық әрекеттерін және танылатын процестерін зерттеудің тәсілдерін өңдеп же

Жарияланған-2015-10-03 13:37:26

Психологияны оқыту әдістемесі

Қазіргі заманғы психологиялық білім мен оның тәжірибесіне деген қызығушылықтың өсуі жоғары мектептегі психологияны оқытудың әдістемесіне жаңа, әрі тиімді әдістерді енгізуді қажет етіп отыр. Психологияны оқытудың тиімділігі негізінен педагогтың оқу процесін

Жарияланған-2015-09-22 23:11:07

Естуі бұзылған балалардың тілін дамыту әдістемесі

Логопедия дегеніміз – сөйлеу тілі кемістіктерін, оның бұзылу себептерін, болдырмау жолдарын, сонымен бірге осындай кемістіктерді әртүрлі жолдармен түзетіп жоюдың тәсілдерін зерттейтін ғылым.

Жарияланған-2015-09-22 20:06:11

Математика пәннің оқыту әдістемесі

Математиканың оқыту әдістемесі (МОӘ) соңғы жылдары қарқынды дамып мазмұны жағынан да, ғылыми әдіс-тәсілдері жағынан да кемелденген педагогиканың бір саласы.

Жарияланған-2015-09-22 18:57:32

Мектепке дейінгі олигофренопедагогика

Олигофренопедагогиканың объектісі тәрбиелеу, оқыту және интеллектісі бұзылған балалар және жасөспірімдердің әлеуметтік адаптациясы болады. Олигофренопедагогика педагогикалық ғылым болады, себебі теориялық негіздерді, қағидаларды, әдістерді, тәрбиелеу құрал

Жарияланған-2015-09-04 11:25:44

Бос уақытты ұйымдастырудың теориясы мен әдістемесі

Ұлттық ойындардың әлеуметтік тәрбиелік мәні- қазіргі жағдайда ұлттық сананы жетілдіру халық мәдениетінің орны ерекше. Жан-жақты дамыған алуан саналы халық мәдениеті, өте икемді феномен бола отырып, қазіргіні өткенмен байланыстыру міндетін атқарып келеді.

Жарияланған-2015-09-04 10:59:51

Тұлға әлеуметтенуі

Тұлға күші басқа күш формасынан айырмасы бар.Сайлаушылар еркі мемлекеттік төңкеріс, брижа акциясының төмендеуі, мұғалім мен ата-ана және милиция қиқарлық, нұсқаушылары немесе жоғарылау төменге берге емес. Ол үстемдікке қатысы жоқ. Тұлға үстемдігі осалдард

Жарияланған-2013-05-01 14:54:20