UF

УАҚ ҚҰРЫЛЫМЫ ЖӘНЕ СЕМАНЫҢ ТҮРЛЕРІ

Сөз мағыналарының уақ құрылымы деп - біз әрбір мағынаның семалық құрылымын айтамыз.

Жарияланған-2016-12-08 16:08:17

ХАЛЫҚ МҰРАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛЕРІ

Оқушыларды көркемөнерді қабылдауды қалыптастыру кезінде халық өнерін қолдана білудің атқаратын қызыметі өте күрделі. Бұл жерде ұстаздардың халық өнерін көркемдік тұр жағынан ғана емес, мазмұн жағынан да бұрыңғы дәстүрді кеңейтіп сәтті қолдана білуінде, әді

Жарияланған-2016-12-08 15:29:51

ХАЛЫҚ МҰРАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ ТАРИХИ ДӘСТҮР ЖӘНЕ КЕЛБЕТ ӨНЕРІ

Бастау кезі халықтық онердің бай дәстүрінің мағыналы аңгарында жатқан қазақтың ұлттық бейнелеу өнері күрт көтеріліп, бұрын сонды болмаған жанрлар тез туып, жылдам қарқынмен дамиды. Қашанда өнердің *арыштауы үшін басты ықпал сырт әсер, еліктеу қоғамдық құбы

Жарияланған-2016-12-08 15:15:36

ХАЛЫҚ МҰРАСЫНДАҒЫ РЕҢДЕРДІҢ ҮЙЛЕСІМДІГІ МЕН ТАРИХИ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ

Қазақ халқының бағзы заманнан бергі және қазіргі рухани азығы, мәдениеті, философиясы ұлттық ауыз әдебиеті болғандығы баршамызға аян. Бұл күндері мүлдем ұмытылып кеткен ақиқаттардың елесі ауыз әдебиеті шығармаларында азды-көпті сақталып қалғанының өзі оның

Жарияланған-2016-12-08 15:11:05

ДӘСТҮРЛІ ХАЛЫҚ ӨНЕРІНДЕГІ ТАРИХИ МҰРАЛАРДЫҢ ТӘРБИЕЛІК МАҚСАТЫ

Казақ халқының қол өнері қандай бай, ғажап зор десеңізші. Оның тұңғұйық түпсіз тереңіне сүңгу, өлшеусіз кеңдігі мен ерен байлылығын, сан қырлы даму заңдылықтарын терең зерттей отырып, оны келешек ұрпаққа қалай үйретудің жолын іздестіру ұстаз қауымның үлкен

Жарияланған-2016-12-08 15:04:44

ХАЛЫҚ МҰРАСЫНДАҒЫ ҰЛТТЫҚ БЕЙНЕЛЕУ ӨНЕРІНІҢ КӨРКЕМДІК ДАМУ МЕТОДОЛОГИЯСЫ

Халық мұрасының ізгі дәстүрі - жас ұрпақты өнерге баулудың бірден-бір жолы. Халқымыздың ұлттық онерінде арнакы балалар үшін жасағандай қөрінетін қарапайым өрнек элементтері өте көп. Оларды екі жүйеге бөлуге болады.

Жарияланған-2016-12-08 13:51:11

Әлем мәдениет тарихы

Әлем мәдениет тарихы негізгі мақсаты мен міндеті ол, әлем мәдениетінің тарихы туралы біртұтас ұғым қалыптастыру, әлем мәдениет тарихы курсы нақты материалдардың негізінде дүниежүзілік адамзат қоғамының қалыптасу процессі мен дамуын ашу, мәдениет ұғымының м

Жарияланған-2015-09-08 16:11:00