UF

Халықаралық экономикалық интеграция теориясы

Шаруашылық өмірді интернационалдандыру қазіргі дүниежүзілік шаруашылық дамуының жетекші мақсаты болып отыр. Бұл тенденцияны қайсыбір державаның немесе барынша жоғары дамыған елдер тобының ықпалындағы кең байтақ аймақтардың құрылуынан көреміз.

Жарияланған-2016-01-12 17:32:36

Экономикалық теория

Экономикалық теория адамзат қоғамының тарихи даму сатыларында ерекше орын алады. Себебi, адамдар өмiр сүру үшiн алдымен материалдық, рухани игiлiктер өндiруi қажет. Басқаша айтқанда өмiрге қажеттi азық-түлiк, киiм, тұрғын үй, отын, т.с.с. тұтынуға жарамды

Жарияланған-2016-01-12 16:23:24

Аумақтық жерге орналастыру

Жерге орналастырудың ғылыми негіздері (ЖОҒН) бір қатар жалпы ғылыми пәндер - Қазақстан тарихы, геодезия, топырақтану және т.б. арқылы алынған білімдерге сүйенеді. Солардың арасында ЖОҒЫ-нің алдында оқылатын жер қатынастары мен жерге орналастыру тарихы (ЖҚ

Жарияланған-2015-10-22 16:21:27

Ұлттық экономика қалыптастырудың негізгі ерекшеліктері

Өтпелі экономиканы қайта қүру процесінде жаңа экономика-лық жүйенің, үлттық экономика үлгісінің нышандары мен негізгі белгілері байқалып, күшіне ене бастады. Өтпелі экономикадағы қайта қүрудың нарық жүйесін қалыптастыру мен халық шаруашы-лығының құрылымын

Жарияланған-2015-10-09 17:50:52

Маркетингтегі ақпараттық жүйелер

Маркетингтік шарттарында керектi мөлшерде жұмыс iстеу үшiн, шешім қабылдауға дейінгі және кейінгі адекваттық ақпаратты алу керек. Ақпарат әзiрлеуге маркетинг себептердiң жиыны керек, фирманың маркетинг жоспарын қайта қарау жинау керек немесе оның элементте

Жарияланған-2015-09-22 21:11:24

«МАҚСАТ» емдік-сауықтыру кешенінің бизнес-жоспары

Туризм әлем шаруашылығындағы дамыған салалардың бірі болып табылады. Туристік бизнес қазіргі таңда жақсы дамып келе жатқан экономикалық пайда түсіретін салалардың бірі. Кейбір елдер тіпті, осы туризмнен түскен пайдамен күн көріп отыр.

Жарияланған-2014-10-28 22:19:51