UF

Тақырыбы: Маркетингтегі ақпараттық жүйелер

 

1. Ақпараттық маркетинг. Маркетингтік ақпараттық жүйелер  

1.1 Маркетингтік зерттеулердегі ақпараттың рөлі.......................................

1.2 Маркетингтік ақпараттық жүйелер..........................................................

1.3 Маркетинг тапсырмалары........................................................................

2. Маркетингтік ақпараттық жүйе концепциялары....................................... 

2.1 Ішкі есеп жүйесі......................................................................................... 

2.2 Сыртқы маркетингтік ақпаратты жинау жүйесі....................................... 

2.3 Маркетингтік ақпаратты талдау жүйесі................................................... 

2.4 Маркетингтік  зерттеулер жүйесі.............................................................. 

3. Автоматтандырылған ақпараттық жүйенің ақпараттық,

3.1 Жұмыс орны және технологияның маркетингтік шешімі........................ 

3.2 Маркетинг функциялары.......................................................................... 

3.3 Ақпараттық жабдықтаудың мазмұны мен құрылымы (АЖ). АЖ-ға талаптар         

3.4 Маркетингтік ақпараттың бірліктік құрылымы ...................................... 

4 Функционалдық маркетинг есебін шешудің компьютермен модельдеу....................   

4.1 Маркетингтік ақпараттың  классификаторлары...................................... 

4.2 Маркетингтегі ақпарат ағындары............................................................ 

4.3 Маркетингтік есептің машиналық ақпараттық қамсыздандырудың мазмұны мен құрылымы........................................................................................................ 

4.4 Маркетингтік қызметтің мамандандырылған деректер қоры................. 

4.5 Маркетингтік есепті шешу үшін берілгендер банкін қолдану................ 

5 Программа «Олимп: Маркетинг................................................................. 

5.1 Программалық жабдықұтаманың жалпы сипаттамасы «ОЛИМП: Маркетинг» жұмысын ұйымдастыру.................................................................................. 

5.2 Нарықтық талдау...................................................................................... 

5.3 Тауарды өңдеу.......................................................................................... 

5.4 Бағаны анықтау......................................................................................... 

5.5 Өтімді талдау............................................................................................. 

5.6 Маркетингтік қызметті бақылау............................................................... 

6 Маркетингтегі электронды офис.................................................................. 

6.1 Маркетингтегі электронды офис түсінігі және құрылымы...................... 

6.2 Маркетингтегі электронды офистің техникалық жабдықтамасы............ 

6.3 Ақпараттық ортаның маркетингтік есепті электронды офис арқылы шешудегі қолданылуы…...…………………………………………………....

 

1. Ақпараттық маркетинг. Маркетингтік  ақпараттық жүйелер.

 

•  Маркетингтік зерттеулерiндегi ақпараттың рөлi

•  Маркетингтік ақпараттық жүйелер

•  Маркетингтiң есебi

 

Маркетингтік  зерттеулерiндегi ақпараттың рөлi

Маркетингтік шарттарында керектi мөлшерде жұмыс iстеу үшiн, шешім қабылдауға дейінгі және кейінгі адекваттық ақпаратты алу керек. Ақпарат әзiрлеуге маркетинг себептердiң жиыны керек, фирманың маркетинг жоспарын қайта қарау жинау керек немесе оның элементтерi қандай болса да жобалануы керек. Жетекшiлердiң интуициялық пiкiрлеріне немесе тәжiрибесіне сүйену жеткiлiктi емес.

Жақсы ақпарат маркетологтерге мынандай мүмкiндiктерді бередi:

1. Нақты артықшылықтар алу;

2. Үлгi үшiн қаржы тәуекелi және қауiп-қатердi төмендету;

3. Тұтынушылардың қатынасын анықтау;

4. Сыртқы ортаны қадағалау;

5. Стратегияны үйлестiру;

6. Қызметті бағалау;

7. Жарнамаға сенiмдi жоғарылату;

8. Шешiмдердегi қолдауды алу;

9. Сезгiштiктi нығайту;

10. Тиiмдiлiктi жақсарту.

Маркетингтік ақпараттық жүйелер

Егер маркетинг ақпараттық жиынға кездейсоқ  жиынтық сияқты, сирек оқиғаға,нақты мәселелер жағдайында ғана қолданатын оқиға ретінде  қарасақ мынандай қателіктерге жолығуымыз мүмкін:

•  Алдыңғы зерттеулердiң нәтижелерiн қолдану үшiн қолайсыз түрде сақталуы:

•  Қоршаған орта және бәсекешiлердiң әрекеттерiнің өзгерiсінің байқалмауы;

•  Ақпараттың жиынның жүйесіз жүргiзiлуі;

•  Жаңа зерттеудi өткiзу  қажеттiлiгінің алдында  тоқтау пайда болады;

•  Уақытша мерзiмдердiң қатарымен талдау үшiн қажеттi мәлiметтердiң болмауы;

•  Маркетингтік жоспарлар және шешiмдерге тиiмдi талдау жүргiзілмейдi;

•  Әрекет болжау емес, тек қана реакциялар болады.

Маркетингтік зерттеулердi үнемi қолданыстағы керек интеграцияланған ақпарлық үдерiс бөлiгі ретiнде қарастыру керек. Фирма қоршаған ортаға тұрақты аңдуды жүйенi және мәлiметтердi сақтауды өндеп қолдану үшiн болашақ талдау жүргiзу керек.

Маркетинг ақпараттық жүйесiн процедуралар және әдiстердiң жиынтығы сияқты анықтауға болады, талдау және ақпардың таралуы үшiн игерiлген тiзгiнүздi маркетинг

жүйелi тұрақты негiзде шешiмдерiн жасау.

1-шi сурет маркетингтік ақпараттық жүйесiнiң сұлбасын көрсеткен.

 

 

 

Бастапқыда фирма маркетингтік жоспарлауда  бағыт-бағдары нақты серiктестiк мақсат орнатады. Осы мақсаттарға қоршаған орта факторлары әсер етедi,(бәсекелестiк пен үкiмет,  экономика). Маркетинг жоспарлары алдыңғы нақтылы тексерiлетiн факторларды қоса

тарауларды, мақсаттық нарық, мақсатты маркетингтi таңдау, маркетингтi ұйымдастырудың түрiн қоса,(тауар немесе қызмет, үлестiрiлу, алға басу, баға) маркетинг стратегиясын  басқарады.

Маркетинг жоспары ақпараттық желi көмегiмен дайын болғанда, маркетинг қызметтерiнiң ортақ қажеттiлiктерiн дәлдеу және анықталған ақпараттарды қанағаттандыру мүмкiн. Маркетингтік  зерттеу әр түрлi мәселелердi шешу үшiн толық ақпарат бередi. Оны сақтау үшiн сыртқы екiншi және / немесе алғашқы ақпаратты (iшкi екiншi мәлiметтер) ақпарат немесе жиыны қажет.

Бұл басқару жоспары сұрақтарға жауап алуға мүмкiндiк бередi:

1. Өткiзуге әсер көрсететiн негiзгi айнымалылар және олардың әрқайсыларының маңыздылығы;

2. Егер тауардың бағасын 10 %-ке жоғарылатса, ал жарнамаға шығынды 20%-ке азайтса не болады;

3. Тұтынушы  бәсекешi тауарды емес менiң марка тауарымды сатып алу үшін  сызық көрсеткiштерiмен мәлiметтер қандай болуы керек,;

4. Қандай айнымалылар бойымен нарықта  ең жақсы сегмент жасауға болады және олардың саны қанша;

Үлгiлердiң банкi - оңтайлы маркетингтік шешiмдерi қабылдауға себепшi болатын математикалық модельдердi алу жиыны. Әрбiр үлгi өзара байланысты айнымалылардың жиынтығынан тұрады. Бұл үлгiлер сұрақтарға жауаптарды алу түрiндегi мүмкiндiк туғыза алады «- егер» «недi жақсы. маркетингтiң саласының ғалымдары 3 соңғы 20 жылдар шақырылған үлгi көптiктi жасады маркетингтiң жетекшiлерiне шекараны анықтауы бойымен қызметпен жақсы тойлап өткiзуге көмектесу өткiзудiң аумағы және бөлшек сауда нүктелерiнiң тұрған орынының таңдауын жоспар жұмысқа, болжауға тауарлық жаңа нәрселердi өткiзу.

 

 

 

Маркетингтiң есебi

Маркетинг есептерiнiң шешiмi үшiн шағын және орташа кәсiпорындар қандай болса да автономды маркетинг бағдарламасын қолданыла алады. Iрi корпорацияларды пайдаланады,  маркетинг өз бiрлескен ақпараттық жүйесiмен модульдармен. Егер бiрлескен модульдарда болмаса маркетинг зерттеулерiнiң iшкi жүйенiң қолдауын құрал-жабдық онда мүмкiн:

1.Маркетинг зерттеулерiнiң өткiзуiне арнайы маркетинг фирмаларына тапсырыс;

2.Кез келген қолайлы қаржы қолданушы маркетинг зерттеулерiнiң өз бөлiмiнiң жасауы.

Кейбiр фирмаларда жиынына ағымдағы сыртқы сәйкес келетiн мамандарды әдейi тағайындайды маркетинг ақпараты, фирмаға жiбер сатып алушы «жорамал», осылай бәсекешiлер туралы бiлуге болады:

 1. Оның тауарлары;
 2. Оның мамандандырылған көрмелерi ашық есiк күндерiнде:
 3. Есеп жариялатылатын олар оқып отыра және, жиналыстарда қатысады;
 4. Бұрынғы және бәсекелес ұйымның бүгiнгi қызметшiлерiмен әңгiме соғады;
 5. Оның жарнамасын газет және кәсiби ұйымдарды құжат оқып отырады.

 

2. Маркетингтік  ақпарат жүйесінiң тұжырымдамасы

 

•  Iшкi есеп берудiң жүйесі

•  Сыртқы маркетингтік ақпаратының жиын жүйесi

•  Маркетингтік ақпарат талдаудың жүйесi

•  Маркетингтік зерттеулерiнiң жүйесi

 

Әзiрлеу, өткiзу және фирманың маркетинг жоспарының қайта қарауын процессте үлкен жяды информация көлем, жүйенiң жасауы шарттарындағы мүмкiн тиiмдi қолдану (БАҚ ) маркетинг ақпараты. Оның көрiнетiндiгiнiң жеңiлдiгi үшiн әр түрлi теориялық жасалған

(тұжырымдама ) сұлба БАҚ құратын. БАҚ Котлера тұжырымдамада сияқты қаралады адамдарды өзара байланыс, жабдықты қолданыстағы жүйе және үшiн қолайлы әдiстемелiк қабылдаулар жиын, классификация, талдау, баға және көкейкестi, дер кезiнде және дәл ақпаратты үлестiрiлу, әбден жетiлдiрудi мақсаты бар маркетингтiң саласы және жоспарлаудың оның басқарушыларын қолдану үшiн, маркетинг шараларын орындауға өмiрге әкелу және бақылау. Қажеттiлiк мұндай жүйе үш басты алғышарттар, мерзiмдi тұжырымдамаларымен қазiргi байланған маркетинг:

1. Үлкен аумақтарға клиенттiң бытыраңқылығының факторын терiс әрекетiн жеңiп шығады

жедел жиын жүйелерi және информация өңдеуiнiң енгiзуiмен.

2. Сатып алушы қажеттiлiктерiн зерттеу жүйелi түрде маркетинг зерттеулерi талап етедi.

3. Тауар немесе қызметтiң конкуренттiгiнiң күшейтуiне тартудың белсене мүмкiндiк туғызады жарнама мақсаттарындағы телекоммуникациялық мүмкiндiктерi.

Котлера, БАҚ тұжырымдамасы бар сәйкестiкте төрт iшкi жүйенi қамтиды:

1.Iшкi есеп берудi iшкi жүйе

2. Ағымдағы маркетинг ақпаратын жиынның iшкi жүйесi

3. Маркетинг ақпаратын талдаудың iшкi жүйесi

4. Маркетинг зерттеулерiнiң iшкi жүйесi.

Iшкi есеп берудi жүйе

Iшкi есеп берудi жүйе ағымдағы сату көлемi, шығындардың сомасының көрсеткiштерiн бейнелеп көрсетедi, материалдық қорлар, ақша барлығының қозғалысы, дебиторлық және несиелiк берешек. Бұл жүйе компьютерлермен және қамтамасыз ететiн компъютер желiлерiмен толық сүйейдi мәлiметтердi жедел қимылдаушылық және дәлдiк.

Сыртқы маркетинг ақпаратының жиын жүйесi

Сыртқы маркетинг ақпараты жиын жүйесi туралы ақпараттың жетекшiлерiн қамтамасыз етедi қоршаған ортада оқиғалар. Информация көз бұл жерде қызмет көрсетедi:

■ Кiтап

■ Газет

■ Арнайы шығарулар

■ Клиенттермен әңгiме

■ Жеткiзушiлердi тарап туралы ақпараттың сатып алуы

Ағымдағы маркетинг ақпаратын жиынға және берiлу бойымен меншiктi бөлiмдер дәл осылайларды құрылады. Бұл жүйе iшкi есеп берудi жүйеге қарағанда компьютер қолдауына кем бағытталған, бiрақ телекоммуникациялар және сыртқы дерекқорлар, жиын жүйесi дамумен байланысы ағымдағы сыртқы маркетинг ақпараты высококомпьтеризированнойда болады және жедел.

Маркетинг ақпаратын талдаудың жүйесi

Маркетинг ақпаратын талдаудың жүйесi мәлiметтердi шеңбердiң жүйелi анықтауын қамтамасыз етедi, маркетинг ахуалымен байланыста қажеттi, нәтижелер туралы оның жиыны, талдау және есеп дәл осылай ал. мамандандырылған ұйымдарды қатысу мүмкiн зерттеулердiң өткiзуi немесе меншiктi зерттеушi бөлiм.Жүйе компьютердi белсене сүйейдi. Программалық дерекқорларды бұл жерде жақсы қолданылады электрон кестесiлер, график түрiнде пiшiндеу, әр түрлi арнайы пакеттер статистикалық (SPSS ) мәлiметтердi өңдеу.

Маркетинг зерттеулерiнiң жүйесiнiң базисы құрал-жабдықтарды екi топты құрастырады:

1. (статистикалық банк) статистикалық пiшiндеудi қаржы, түсiнiлетiн қалай жиынтық

ақпараттың статистикалық өңдеудiң қазiргi әдiстемелерi

2. Қабылдану оңтайлы маркетинг себепшi болатын арнайы маркетинг үлгiлерiнiң алуы

Шешiмдер

Арнайы маркетинг үлгiлерi үшiн негiзiнен жүйелi компьютер орнатылған қызмет көрсете алады. Бiлiм базасының негiзiнде кепiлдемелердi қалыптастыру.

Маркетинг зерттеулерiнiң жүйесi

Маркетинг зерттеулерi - байланыс қажеттi мәлiметтердi шеңбердiң жүйелi түрде анықтауы.

Нәтижелер туралы тұрған маркетинг ахуалының фирмасымен алдында, оның жиыны, талдау және есеп.

Өте тимдіi болатын есептер:

1. Нарықтың сипаттамаларын зерттеу

2. Нарықты ықтимал мүмкiндiктердi өлшем

3. Фирмалардың арасындағы нарықтың еншiсiн үлестiрiлудiң талдауы

4. Өткiзудiң талдауы

5. Iскерлiк белсендiлiктiң тенденциясының зерттеуi

6. Бәсекешiлердiң тауарларының зерттеуi

7. Қысқа мерзiмдi болжау

8. Жаңа тауар және оның потенциалына реакцияның зерттеуi

9. Ұзақ мерзiмдi болжау

10.        Баға саясатының зерттеуi.

Маркетинг ақпаратын талдаудың жүйесi - жетiлген талдау әдiстерiн алу маркетинг мәлiметтерi және маркетингтiң мәселелерi.

Ол нақтылы технологиялық сұлбасы бойымен келесi функцияларды орындайды:

1. Зерттеудiң мақсаттарының мәселелер және құрастыруы анықтау

2. Көз ақпаратын таңдау

3. Ақпараттың жиыны

4. Жиюлы ақпаратты талдау

5. Алған нәтижелердi ұсыныс

Кезең 3, 4, 5 компьютерлермен және компъютер желiлерiмен сүйейдi.

Кәсiпорын немесе корпорацияның маркетинг қызметтерiнiң көпшiлiгiнiң тәжiрибесiнде келтiрiлген теориялық жүйелердiң бiрiздiлiгi интегрцияланған түрде көрсетедi.

Маркетинг ақпаратын талдаудың кез келген жүйесiнiң негiзiн статистикалық банк және банктi үлгiлер құрайды.

Статистикалық банк - ақпараттың статистикалық өңдеудiң қазiргi әдiстемелерiнiң жиынтығы, мүмкiндiк беретiн мәлiметтердi iрiктеп алынған шеңберлерiндегiн өзара байланысты өте толық және дәреже оны орнату статистикалық сенiмдiлiк.

 

3. Автоматтандырылған ақпараттық жүйе ақпаратпен қамтамасыз ету, жұмыс маркетингтiң есептерiнiң шешiмiнiң орыны және технологиялары

 

•  Маркетингтiң функциясы

•  (ИО ) ақпаратпен қамтамасыз етудiң құрылым және мазмұны. ИОға талап

•  Маркетинг ақпаратын құрылымдық бiрлiктер

 

Маркетингтiң функциясы

Автоматтандырылған ақпараттық жүйелер, жұмыс орындары ақпаратпен қамтамасыз ету және маркетингтiң есептерiнiң шешiмiнiң технологиялары. Кәсiпорындағы маркетингтiң қызметi ақпараттық қажеттiлiктер (фирмаға )

Маркетинг қызметтерi ақпараттық қажеттiлiк алғашқы және екiншi қалыптасады ақпарат. Алғашқы ақпарат өзара iс-әрекеттiң нәтижесiнде тiкелей көрiнiп қалады.

Тұтынушылары бар тауардың өндiрушiлерi, сатып алушы және нарықтық процесстердiң басқа қатысушыларымен. Ол көз сауалнама, мүдделi дәрiсханамен сұраулар, сұхбат, конференция болып табылады тұтынушылар, сыналатын сатулар, нарықтық тестеу. Маркетинг бөлiм бастықтарын жяды клиенттермен әңгiмелердегi сапалы алғашқы ақпаратты жеткiзушiлермен, коммерциялық арашашылар және басқа тұлғамен, өнiмге болатын мүдделер кәсiпорын.

Екiншi ақпарат негiз бизнес-жоспар құрастыруда болып табылады. Оның көмегiмен берiледi экономикалық және шаруашылық процесстерi сапалық бағалау. Әдетте екiншi ақпараты бар нақтылы мақсаттар үшiн iстелiп өтелiп жүйелейдi және сақтаушыларды әр түрлi текте жайласады.

Ол әрқашан зерттеушi қол жететiн - маркетологтерге, бiрақ маңызды өңдеу кейде талап етедi, нақты қолданушы мүдделерiндегi мәлiметтердi қайта тобы. Одан басқа, ол бейнеленедi нақтылы уақытша лагомен, яғни нақты уақыт - кейдеден алтына дейiн артта қалушылық және аса (статикалық жинақтар үшiн) айлар.

Бұл ақпараттың санатына көздi жатқызуға болады:

1 ) тұрақты әрекеттi ортақ маркетинг ақпараты;

2) тұрақсыз әрекеттi маркетинг ақпараты;

3) коммуникациялық арна көрсетiлген тар профилдi маркетинг ақпаратына талғамалы әрекет;

4) нарықтық ортаның арнайы маркетинг зерттеулерiнiң өткiзуi нәтижеде құрастырылатын.

Поставляют оқиғалы тұрақсыз ақпаратты: көрме, конференция, мәжiлiс, презентация; заңдар, актiлер, президенттiң жарлықтары; саяси қайраткердiң сөз сөйлеуi.

Бұл маркетинг ақпаратының екi санаттарының көздерiне келесi ақпаратты жатқызуға болады.

Ақпараттың бағасы бойымен әдетте қорытынды бiрнеше көз, салыстыру мәлiметтердi есеппен iстелiнедi қай дұрыс қорытындылардан астамға алып келедi.

Тар профилдi маркетинг ақпаратының көздерiне әкетедi: бухгалтерлiк және қаржысы кәсiпорындардың есептерi; акционерлердiң жиналыстарындағы кәсiпорын басшысы және фирмалардың есептерi; мамандандырылған өндiрiстiк басылымдары; тауарлардың көрсетуiмен фирмалық сатуы; мөрдiң пiшiнiнде немесе машинамен оқу сақтаушыларға мамандандырылған фирмалардың экономикалық мәлiметтерi; коммерциялық базалар және мәлiметтердi банктер.

Мұнда тұлға бiр-бiрiмен қарым-қатынас тиесiлi дербес коммуникация арналар да жатады дәрiсхана, телефон немесе факсимильдiк байланыс арқылы дидар, электрондық почтаның көмегiмен.

Бұл ортада арна ерекшелеуге болады:

•  кәсiпорын басшысы, мамандар, маркетологтерге қатысатын жарнамалық тағайындау жасап шығарушы тұтынушылармен түйiспе келетiн;

•  негiзгi рөлге тәуелсiз сарапш берiлетiн сарапшылық - бағалау материалдар, өнiм баға беретiн.

Маркетинг ақпараты мәлiметтердi ұсыныс түрлi пiшiнi болады. Өңдеудi алдында маркетинг ақпаратының нақты есеп шешiмге қатысты мәлiметтерi талап етiледi классификациялап, кодпен жазып, бiр iзге салып стандарттау.

Карточкалар, тiзбелердi әмiр маркетингтi басқару бойымен түлкiлердiң жоқтығында мәлiметтердi өңдеу, өткiзу рыногi, өндiрушiлерге, өнiмдерге және Тд.), талап ететiн классификация бойымен анықтамалар, ақпарат бiр iзге салу және стандартизация, ең оңай құрал-жабдықтарды қолданумен орындайды есептеушi техника немесе, бағдарламалық қамтамасыз ету бар қаражатта жэсм көмекпен.

Маркетинг мәлiметтерi мәтiндер, кестелер, матрицалар, кестелердi түрде өкiлдiк етедi, сан сонымен бiрге ал статистикалық серпiндi қалар.

 (Ио) ақпараттық қамтамасыз етудi құрылым және мазмұн. Иоға талаптар

Маркетинг мәлiметi қалыптасқан нақты ахуалдың бiлiмiнде негiзделедi өнiмнiң өндiрiсiне тапсырыстың ресiмдеулерi кезеңдер, жасау, тиеу және келесi төлеу.

Маркетинг зерттеу және шаралар ақпараттық болып табылады. Мысалы, сұранысты зерделеу өткiзу нарығының тауар, талдауы процессте жасауы бар объект туралы алғашқы мәлiметтер талап етедi және ағымдағы керi байланыс объектпен ағымдағы түзететiн қоятын мәлiметтердiң зерттеулерi келешек маркетинг бағдарламалары. Маркетинг қызметi сондықтан - және объективтi түрде қазiргi үнемi жұмыс iстейтiн ақпарлық үдерiс.

Мәлiметте негiзделе және жаңа ақпараттық қажеттiлiктер тудыра, маркетинг алмайды компъютер технологияларының қолдануысыз тиiмдi жұмыс iстеу, дамыған.

Маркетинг мәлiметiнiң негiзгi тағайындауы - қабылдануды процесстегi екiұштылықты ерекшелiк шешiмдер.

Маркетинг ақпараты (фирмамен ) кәсiпорынның жiктеледi сыртқы және iшкiге. Сыртқы ақпаратты жүйе кәсiпорынның сыртқы ортаның күйi туралы мәлiметтi бiрлестiредi (фирма ), нарық және оның инфрақұрылымы, сатып алушылар және жеткiзушiлердi мiнез-құлық және тағы басқалар. Iшкi ақпараттың жүйесi мәлiметтердi жиынтық қос пiшiнде объект пайда болатын есеп беру және (есептер, келiсiм шарты, мәлiмдеме, тапсырыстар) жедел ақпарат есептiк-статистикалық. Негiзiнде басқару қабылданатын маркетинг ақпаратын негiзгi көзбен шешiм, сыртқы ортаның мәлiметтерi болып табылады. Ол "және" басқарылатын, жартылай басқарылатынға ұсақтайды басқарылмайтыны. Мұндай бөлiну мiнез-құлық қыр предпридi әзiрлеуiне алдында болу әдiстемелiк --талқылаудың многоальтернативнойы процессте (фирма ) ятия, банк, биржа таңдауда өте перспективалы нарықтар. Бұл фирмаға немесе (банкке, биржаға) кәсiпорын бiр тараптан нарықтар болады, басқарылмайтын факторларға оңай ебдейленсiн, ал басқа - кiшiсi шығындар және күштермен басқарылатын және жартылай басқарылатын факторлар және өз пайдасын өзгерту. Сыртқы ортаның мәлiметтерi, айырмашылыққа iшкi, тұрақтырақ. Емес ол өз табиғатының күшiне маркетинг шараларын әсер (фирма ) кәсiпорын орайландыра ала шарасызданады сыртқы ортаның шарттарына. Iшкi ақпарат тапсырыстар портфелi туралы  күйдiң талдауы және есеп беру құжаттары қосады, қойма Запасовоның сату көлем, деңгейi, фирма немесе кәсiпорынның қаржы жағдайы және т.б., есеп қай нарық шарттарындағы күрделi өндiрiстiк жүйелермен басқаруды қамтамасыз етедi. Фирма, қай тапсырыстарды шапшаң және айқын орындауда қызықтырған және покупателямидың дер кезiнде төлеуiне сипаттайтын iшкi ақпарат уақытында талдау тиiстi тиеп қойылған тауарлар маркетинг циклдасының орындауын жүрiс «тапсырыс - жасау - тиеу - төлеу».

Маркетингтiң ИОсы - сыртқы және iшкi ақпарат, ақпаратты жиынтық маркетинг зерттеу және талдау, қажеттiлiктi қанағаттандыру үшiн әдiстер және оның ұйымының құрал-жабдықтары сонымен бiрге ал қолданушылар.

Маркетинг зерттеулерiнiң ақпараты және талдауды мән жарыламыз.

Маркетинг зерттеулерiнiң ақпараты нақты бағыттардың зерттеуi нәтижесi болып табылады маркетинг қызметi: нарық, иеналар, тауарды жылжыту, талдаудың әдiстерiнiң саясатының зерттеуi серiктестер, өткiзудiң көлемдерiнiң болжауы және тағы басқалардың iскерлiк белсендiлiктiң тауар, тенденциялары әдiс экономика-математикалық аталған маркетинг ақпаратын жүйенi сүйене бередi

анықтау мүмкiндiгi:

•  өнiм өткiзуге негiзгi факторларын әсер;

•  өткiзудiң мүмкiндiгi жарнамаға шығындарын мөлшерлiде көбiктердiң өсуiнде жүремiн;

•  бәсекеге түсе алатындық се қамтамасыз ететiн кәсiпорын өнiм өлшемдерi;

•  нарықта және басқаларды кәсiпорынның қызметiнiң бағасын.

Нарықтың күйi және тауарлар және қызметтердiң өндiрiсi туралы алған ақпарат басқаруды алып бередi маркетингтi басқару бойымен оңтайлы шешiмдердiң қабылдануы үшiн кәсiпорын. Маркетинг ақпаратын мерзiмдiлiк немесе пайда болудың тұрақтылығы бойымен ұсақтайды тұрақты, айнымалы және эпизодтық. Тұрақты ақпарат тұрақты бейнелеп көрсетедi, яғни маркетинг ортасының қалатын өзгерiссiз шамаларымен уақыт. Ақпарат айнымалының көрсетедi маркетингтiң объектiлерiнiң қызмет етуi нақты сандық және сапалық сипаттамалар.

Анықтама мәлiметiсi таныстыру, қосалқы мiнездi киедi, қатысты бейнелеп көрсетедi маркетингтiң объектiлерiнiң тұрақты белгiлерi және фирмалар бойымен анықтамалардың жүйесiнiң түрiнде өкiлдiк етедi, техникалық - өнiм, бағаларға, тариф пайдалану сипат және т.б.. Кепiлдемелiк ақпарат арнайы маркетинг зерттеулерiнiң нәтижесiнде қалыптасады немесе мәлiметтердiң басылымдарындағы және коммерциялық дерекқор алып келетiн талдауларын негiзде. Ол өнiмнiң сатуының болжамдары, мақсаттық нарықтар, арашашылар, фирмалардың уәкiлдерiн таңдаудың басымдылықтарында болады — шикiзаттың жеткiзушiлерi және т.б.

Нормативтiк ақпараты өндiрiстiк салада негiзгi жасалады және норма қосады және өндiрiстiң әр түрлi элементтерiн норматив, нормативтiк заңнамалық актiлерi сонымен бiрге ал. Сигналдық ақпарат объектiлердiң нақты мiнез-құлығының ауытқуларының пайда болуын жүрiсте әдетте пайда болады маркетинг ортасы жоспарлалған.

Тиiстi оның жоюының мақсаты бар ауытқуларының себептерiнiң анықтауынан кейiн орындайды реттейтiн ақпарат қамтып көрсетiлетiн шаралар. машина iшiндегi ақпаратпен қамтамасыз ету танып бiледi.

Ақпаратпен қамтамасыз ету - бұл көрсеткiштер, классификацияның әдiстерiнiң жүйесiнiң жиынтығы және ақпараттың элементтерi, құжаттардың кодтауы, ақпараттық ағындарды документ айналымы, жұмыс iстейтiн (фирмаға, банк, биржаға) кәсiпорындарда. Машина iшiндегi ақпараттығы жабдықтама өкiлдiк етедi - бойымен машина сақтаушыларын түрде мәлiметтердi жиынтық түрлi (файлдар ) массив ұйымдастырылған бағдарламалар, базаларды арнайы түрi мазмұн, тағайындауға мәлiметтер және оның ақпараттық байланыстары.

Ақпаратпен қамтамасыз ету маркетинг ортасы бөлiктерi үш туралы бiлiм қосады:

тауарлар және қызметтердiң нарығы;

•  тауарлар және қызметтердiң өндiрiсi;

•  және өткiзу рынок өндiрiске қатысты сыртқы орта.

Тауарлар және қызметтердiң нарығы туралы информация көз тақырыптық және статистикалық бола алады тжинақтар, көрмелер және семинарлардың жарнамалық даңғылдар, материалы, периодты шығарулар салалық, федералды және халықаралық мiнез, алуан түрлi шолу материалдары. Бұл ақпарат болып табылады екi басқаға қатынас бойымен үстем болатын және жинағы маркетинг талдауын бағытталғандықты анықтайды —      сегменттерге, баға белгiлеу, тауардың тұтынушылық қасиетiнi нарық, оның бөлiнуiнiң сыйымдылығы, ибәсекешiлердi қызмет, сатуларды ынталандыру және тағы басқалар. Сәйкестiктi фирмамен немесе кәсiпорынның тауарлар және қызметтерiнiң өндiрiсiнiң қарастыруында бекiтiледi iшкi өндiрiстiк - қор мүмкiндiктерге сыртқы нарықтық сұрау салулары. Көздермен жанында ақпарат бұл өндiрiстiк жоспарлар, қаржы есептерi, бухгалтерлiк баланс бола алады, ақпарат ғылыми-зерттеу және конструкторлық жұмыстарды технологиялық сүреттеме, жоспарлар және тағы басқалар бұл бағыттау көзi: ол фирманың өндiрiстiк қуатының есеп және талдауы, баға заттық -- тауарлар, ассортименттiң талдауы, өндiрiс шығындарының техникалық негiз, пайдалылық, есебi, бағалы кадрлардың саясат, бағасы және тағы басқалар.

Маркетинг ортасы бiрiншi екi бөлiктерi туралы ақпарат стратегияның әзiрлеуi үшiн қолданылады және бәсекешi қолайлы жағдай жасауды мақсаты бар фирманың жұмысын тактика барынша қатысты. (сыртқы орта ) маркетинг ортасының үшiншi бөлiгi фирманың қызметiне үнемi әсер етедi. Әдетте мұндай әсердiң факторлары қатысты тұрақты және маркетинг шараларынан байланыспайды. Жанында бұл фирма сыртқы ортаға жай ғана орайланады. Макросферы факторларға жатады: демографиялық, экономикалық, табиғи, ғылыми-техникалық, саяси, мәдениi. Маркетинг есептерiнiң шешiмi үшiн ақпаратқа талап жориды; оны барлық толықтықта (маркетинг ) заттар саласының кешендi зерттеуi өндiрiстiк және нарықтық байланыстар; мұқият таңдау және информация өңдеуiн;

•  iшкi ақпараттың дамыған жүйесiнiң жасауына ақылды шығындар;

•  жүйеде әрбiр санаты үшiн жеткiлiктi информация көлемiн анықтау жұмыс iстейтiн;

принциптi жаңа тауарлардың әзiрлеуiнiң жанында күтпегендiктiң факторларын ерекшелiк немесе тауарлық жүйелер;

•  бастапқы өңдеудiң жанында логикалық қаталдық және пiкiрлердiң қайшылық еместiгiнiң орындалуы ақпарат.

Тiзiм, көп талаптар көрнiп тұрғаннан алғашқы мәлiметтер тяды. Таңдауға көз алғашқы мәлiметтер, технология және маркетинг зерттеулерiнiң техникасы сонымен бiрге ал келесi әсер етедi факторлар: фирмада маркетингтi басқарудың мақсаттарының қойылуы; ақпараттық жүйенiң ерекшелiгi тексерiлетiн орта; ресурс осы мақсатпен ерекшеленген зерттеулердiң өткiзуiнiң құн; бар болу тиiстi бiлiктiлiктердiң мамандары, зерттеулердiң өткiзуiн болатын тәжiрибелер; деңгей нарықтың инфрақұрылымының дамуы; есептеушi техника бар қаражат және басқа арнайы жабдық; объективтiктiң жабдықтамасы және нәтижелердi оңашалықтың қажеттiлiгi зерттеу.

Маркетинг автоматтандырылған ақпараттық жүйе ИО жасауда орындайды келесi жұмыстар: өңдеудiң әрбiр деңгейi үшiн басты экономикалық мiндеттердi құрам және көрсеткiштердi жүйемен анықталады (жеке ажо, желi таралған жергiлiктi есептеу желiлер);

•  өңдеу әр түрлi деңгейлердiң арасындағы ақпарат құрам және айырбас тәсiлiлердi бекiтiледi;

•  ақпараттық қорды құрылады және өңдеу деңгейлердiң арасындағы оның үлестiрiлуi жүргiзедi;

•  көп деңгейлi өңдеудi есебi бар жэсмға ақпараттың енгiзуiнiң әр түрлi пiшiндерiн ұйымдастырады мәлiметтер;

•  классификаторлардың әр түрлi түрлерiн қолданудың сұрақтарын қаралады және қамтамасыз етiледi экономикалық ақпараттың жергiлiктi классификаторларының құрастыруы;

•  әзiрлеудi қоса ақпараттың қорытындысының әр түрлi пiшiндерi кестелiк - мәтiндiк құрылады баяндамалар, талдау жазбаларды құрастыру, бюллетеней, анықтамалар үшiн материал);

•  қолданушыларды қызмет көрсету, құрылыс сұрақ информациялық-анықтама жасалады сұрау салу үлгi нысандар;

• тiкелей қамтамасыз ететiн автоматталған ақпараттық технологияны құрылады

• машинаны ақи көз адамның диалогiнiң сценариының әзiрлеуi және диалогтiң құрылымы жэсммен қолданушының түйiспесi, мәзiр, өзара көмектiң ұйымын негiзде инструкциялы материалдарды пайдалану);

•  басқарушылық қызметтiң iс қағаздарын жүргiзуiн жэсмге ұйымның сұрақтары көп iстейдi, құжаттардың орындауға бақылауы; ұйымның негiзiнде сыртқы ортамен ақпараттық өзара iс-әрекет электрондық қамтамасыз етiледi

Құрылымдық информация бiрлiктерi

Маркетинг ақпаратын құрылымдық бiрлiктер құрама информация бiрлiктерi, оны анықтайды логикалық құрылымды және басқаға бiр бiрлiктерiненгi ауысудың әдiстерi. Мәлiметтерiн құрылым кiретiн, демалыс, шартты - тұрақты ) жад ЭЕМ, орналастыру оның ұсынысы үшiн қажеттi қолданушы үшiн машина сақтаушылары, ақпарат тарату және қарастырудың объектiсiнiң басқалары болып табылады орындау циклда холы «тапсырыс - жасау - тиеу -уге шағылатын маркетинг ақпараты — төлеу, жүрiсте өндiрiстiк пайда болған - фирма шаруашылық қызметi. Маркетинг ақпарат санмен көрсетiлген түрде жүйе арқылы құндық көрсеткiш табиғи бейнелеп көрсетедi.

АСЖ информация өңдеуiнiң автоматтандыруы оның құрылымы және сипаттама жеке талап етедi жиынтықтар. Бос тұрулар және күрделi ақпараттық жиынтықтарды ерекшелейдi. Бос тұру ұсақталуды шарасызданбайды, күрделiсi әр түрлi элементтердi тiркес құрастырады.  Бөлiнбейтiн ақпараттық жиынтық

Тұтынушылардың дәрежелерi.

Маркетинг әрдайым баға мен бiлiмiнiң процессiн қосады, әр түрлi клиенттердiң әр түрлi дәрежелерiнiң қажеттiктерi бар бағаның келiсуiнiң әр түрлi тетiктерi, саясат баға белгiлеу. Оның болуын анықтаған әрбiр ұйымның жұмысын ұластыратын шаралардың бұл жүйелерi ұйымдастыру тауарлары және қызметтердiң тұтынуларын қамтамасыз ететiн клиенттермен атап айтқанда маркетинг - бұл онда, жұмысын айнала не әрдайым салады, инвестициялық тартымдылықты, оның сенiмдi жұмыс жасауы негiзiнен, пайда, өйткенi оның сатуын ұйымдастыру табыстарын қамтамасыз етедi.

 

1.2. Қазiргi маркетинг жұмысындағы  есептерiнiң бизнес- жүйелерлеріндегі мәні.

Қазiргi жұмысқа және бизнес- жүйелерлердi басқарудағы маркетингтiң қолданылу аясы және қолдану жүйелері.

 

Жоғарыда атап өткендей қазiргi ұйымдардың жұмысы қажеттiлiктi қанағаттандыру және клиенттердiң ниеттерiне әрдайым бағытталған жүйе ретінде қалыптастырылған. Бiздiң әрқайсысымыз тауарлар және  барлық бiздiң қажеттiк және ниеттi қанағаттандыратын ұйымның қызметтегі тауарды сатып алуды қалайды. Бiз сол  пәтерлерлердегі габариттерге сәйкес бойынша жақындайтын жуу машинасын бiз сол жайлы көлiк туралы бiздiң ұсыныстарға сәйкес келетiн автокөлiкті барып сатып аламыз. Маркетологтердiң жұмысы сондықтан, ұйымдардың ағымдағы жұмысты және ары қарай жұмыс жасауын қамтамасыз етедi. Маркетингтiң есептерi өзi әртүрлi болып келеді.

Маркетингтiң негiзгi есебi деп айту мүмкiн маркетингтiң анықтауында тұрақтануы мүмкiн бұл ұйыммен және әр түрлi нарық сегменттерiнiң арасындағы айырбастардың ретке салған ынталандыруы болады. Мұндай маркетингтiң есебiнiң түсiнуi дегенмен жеткiлiктi. Маркетингтiң негiзгi есебi - бұл қажеттiктер және клиенттердiң ниеттерiнiң анықталуы және кейiннен iске асыру оларды нақты өнiмдердiң формасында, тауар немесе әр түрлi мүмкiндiктер және әрбiр нақты ұйымның шектеулерiнiң есепке алуы бар қызметтер. Маркетингтiң есебi бұл - ұйымның алдында клиенттердiң талабын сипаттасын және оларды ұйымдастыру, қаржы, өндiрiстiк және әкiмшiлiк мүмкiндiктерiнде орналастырып к ұйымның алдында клиенттердiң талабын сипаттасын және олардың ұйымдастыру, қаржы, өндiрiстiк және әкiмшiлiк мүмкiндiктерiнде орналастырып көру қажет.

Нақты айтқанда, әсерлер және ұйымдардың жұмыстарымен басқаратын қызметтердiң жүйесі бұл айқын маркетинг есеп деп түсiнуi керек. Ұйымдастыру дамытуының әртүрлi кезеңдерiне сонымен бiрге дәстүр бойынша салдар бұл маркетинг есептерiнiң әртүрлi түрлерi және ұйым жұмысының әртүрлi маркетинг кезеңдерiн ерекшелеуге болады.Дәлірек келгенде, сiзге белгiсiз өнiм немесе сiздi базарға таратуға өз алдына шешетiн қызметтi жасағаныңызды, асханада жиналып өз жора-жолдастарыңызбен және таныстарыңызбен болжай аласыз. Ұйымдарының жұмысындағы бұл маркетингiнiң кезеңi қалай кәсiпкерлiк дәстүр бойынша (Ф.Котлер, 2000) анықталады. Кәзiргi жағдайда, дәстүрлi зерттеулерге сәйкес, жаңадан бастап жүрген кәсiпкерлер сатулардың түзулерi мүмкiндiктi пайдаланады, жергiлiктi мүмкiндiктер қалған, дербес дербес байланыстар. Мысалы, егер сiз жаңа шырын немесе томат пасталарын ойлап шығарсаңыз, осылай, сiз оның өз таныстарыңызға, сонан соң жергiлiктi дүкендерiне және әрi қарай  ұсыныңыз. Бiзге қалай, болып көрiнедi, өз таза формасында кәсiпкерлiк маркетинг бүгiнгi дүниелiк бiрлестiкте кездеседi сирек жеткiлiктi және маркетингтiң нақты деңгейi және оның формасы жобаны iске асыруға не бiр тартыла алған еркiн инвестициялық қорлармен ең алдымен анықталады.Егер сiз жаңа тауар өндiрiп алсаңыз,  онда сiздiң маркетингтік мiнез-құлығыңыз және стратегия кез келген жағдайда өнiмнiң таратуы бойынша сiздiң стратегияңыздың iске асыруы үшiн қорлардың көлемдерi бар болумен  анықталатын қызмет.

Ғылыми  түрде немесе доктрина, маркетингпен қазiр үйренiп көрiп жиiрек деп аталатыны жайы  кездеседi. Мұндай маркетингтiң формасы өнiмнiң таратуын құрастырудың жақсы сыннан өткен технологияларының қолдануында негiзделген. Жарнамалармен қатар қолданумен, қалған өнiмдер  және таратудың желiлерiнiң құрастыру технологиясы (саудалық марка ) брендтiң құрастыруын технология сонымен бiрге қолданылады. Қорытып айтқанда, өңдеуге және маркетинг бағдарламаларының iске асыруы туралы бiзге келетiн маркетинг бұл нақ сол. Осылайша, бүгiн жиiрек бiз бәрiмiз доктрина маркетингiнiң бағдарламалары өздерiне ұшыраған.

Доктрина маркетингi қандай болса да  қазіргі таңда  өзiн-өзі бiтiредi: сатулардың сыннан өткен әдiстер жұмыс iстемейдi, сатулардың деңгейі құлайды, маркетинг департаменттерiнiң жұмысы керектi нәтижелердi негiзiнен әкелмейдi. Маркетингтiң жаңа кезеңiн сонда басталады, ұйымның қызметкерлерiне клиенттермен әрекеттесуге тығызырақ ұсынылатында деп аталатын нерский кезеңi атап айтқанда рынокқа қатысуштармен қалған. Ұйым кәзiргi жағдайда клиенттермен түсiнiсу орнатып, олардың мүмкiндiгi және қажеттiк жақын бiлуге сияқты тырысады.

Бiзге маркетинг қалай болып көрiнедi, кезеңдерiнiң мұндай классификациясы онша iскер емес және өз ағымдағы жұмысындағы ұйымдар кезiгiп қалған болмыс бастапқы маркетинг стратегиялары қаржы шектелгенiн есепке алмайды көпшiлiгiнде есепке алмайды, яғни инвестициялық мүмкiндiктер. Бұдан басқа, шеңберiнде аталған классификациялар әртүрлi ұйымдарды алады мүлде әртүрлi есептер негiзi ерекшелiкке екпiн iстелiнбейдi: Coca-Cola серiктестiгi керек нәрсе, тiс пастасы сол томат шырынының жаңа түрiн ойлап тапқан немесе серiктестiк айтамыз. Бұл әртүрлi есептер, бiрақ маркетингте бар онда оларды ұластыратын жалғыз,- деп. Тек қана түсiнiктi қорлар және бiрдей технологиялардағы сұрағы болады.

Кез келген жағдайда, бiздің көзқарасымыз бойынша, клиенттердiң қажеттiгiн қанағаттандыратын және сонымен бiрге нақтылы пайданы ұйым үшiн табуға теңбе-тең мүмкiндiк беретiн (олар бiздiң курс жүрiс бойынша бұдан әрi атап талқылаймыз) маркетинг стратегиялары теру.

 

1.3. Маркетинг және ұйымның функционалдық құрылымы.

 

Маркетингтiң функциялары таралады оның жұмысының барлық саласы және жұмыс жасаулар барлық ұйымнан кейiн басқа сөзбен айтқанда, маркетинг - бұл кроссалар - iшiнде әрбiр ұйымның функционалдық жұмысы. Қай маркетологтерiн әрекеттесетiн және маркетинг есептерiнiң шешiмдерiн қамтамасыз ететiн ұйымдардың жұмысының бiрнеше функционалдық бағыттарын атап өту керек

Өндiрiс - бұл бөлiмше немесе техникалық  кейiннен сататын өнiмнiң өндiрiсiмен шұғылданатын ұйымдардың жүйесі. Маркетологтер ұйым және өзара әрекеттесу шеңберiнде осы бөлiмшеден клиенттердiң қажеттiктерiнiң өнiмнiң техникалық үлгiлерiнде iске асырулармен шұғылданады. Басқа сөзбен айтқанда, маркетологтер өндiрiсте ұйымның мүмкiндiктерi бар клиенттерiнiң талаптарының ара қатынасын белгiлейдi.

Қаржы бөлiмшесi - бұл  өндiрiстiк және маркетинг бағдарламаларының ақшамен қамтамасыз етуiмен шұғылданатын ұйымның функционалдық бөлiмшесi. Бұл ұйымның функционалдық бөлiмшелерi өндiрiстiң ұйымы үшiн қорлар қызықтырады, есеп жүргiзедi және ұйымның қаржы мүмкiндiктерiнiң үстiнде бақылау, (маркетинг және олар ғана емес) әр түрлi жобалардың пайда және тиiмдiлiгiн есепке алады. Дегенмен бұл ұйымдық құрылым және ынта бiлдiретiннiң бәрiне өз шектеулерi маркетологтерге жасауға үстiне қоятын бiрлiк та қаржы бөлiмше атап өту керек.Дәстүр бойынша негiзгi мәселелер маркетологтермен, қаржы маманы және өндiрушiлердiң арасындағы ұйымның iшi  пайда болды, маркетологтер клиенттер  ынта бiлдiредi, олар бұл өндiрушi - жасай алмағанында емес, құралдарды бұның барлық ешқашан таламайтын қаржы мамандары. Мұндай қақтығыс жол дегенмен дәл қазiр өзгередi және қабiлеттiлiкпен ең алдымен ұйымдастыру жұмысының табыстылығының қазiргi бизнес- жүйелерлерiнде жұмыс және ұйымдардың қызметiнiң бұл әр түрлi функционалдық бағыттарының жұмысын үйлестiруге анықталатынын туралы айтуға болады. Бiз клиенттердiң мiнез-құлығы және пайданы ұйымнан алуды мүмкiндiк ұйымның функционалдық бөлiмшелерi салыстырған бiздiң курс басқа дәрiстердегi тақырыбын маркетинг стратегияларының өңдеуiн қарастыруға болады.

 

1.4. Әр түрлi экономикалық және мәдени орталарда және дәстүрлер маркетинг.

 

Осы кездегi ресейлiк нарық өзi әртүрлi маркетинг дәстүрлерi және жолдарға қатысатын өзiндiк полигон болды. Ресейлiк нарыққа басында 90-шы жылдары негiзгi өз мақсатымен өз өнiмiнiң белсендi өткiзулерiн құратын серiктестiк тұңғыш рет келе бастады. Сонымен бiрге сол маркетинг стратегияларының ресейлiк нарығындағы ресейлiк маркетинг және құрастыруға өзi маңызды ықпалдарда сол кездегi болатын мерзiмнiң нарықтың келесi мiнездемелерiн атап өту керек.

1. Нарық аз толған. Ресейдегi 90-шы жылдарының басына барлық тауарларға үлкен дефицит бар болды: табиғи, бiрiншi қажеттiлiктiң тауарларына, тауар тұрмыстық сипат, және бiрдеңемен бұл тауарлық вакуумды толтыруға керек болатын. 90-шы жылдардың осыған байланысты ресейлiк нарығы ұқсас тек қана тауар өндiрiп алатында және дер кезде ол базарға апарып салуы керек болатында американдық соғыстан кейiн нарықпен бiр жағдай болды.

2. Базарда мәлiметтер болмады. Ресейлiк тұтынушылар әзiр болмады және тауарлар туралы мәлiметтердi алуға бiлмедi. Мысалы, алғашқы жарнамалық роликтердi ( МММ сiзбен есiмiзге түсiремiз Голубков-пен жалқаулық ), немесе ұнтақтар халық тұтынатын тауарларды сапа туралы, тiс паста қалған жуу машиналары) қаржы пирамидалары туралы мәлiмет бердi. Мысалы, сол мерзiмнiң негiзгi маркетинг мақсатымен негiзгi тауарлар туралы мәлiметтi алып жүрiп және бiр уақытта тауардың брендiнiң белгiсiз тұжырымдамасының тұтынушыларының санасында жасап, немесе ұнтақ белгiсiз ойдағы тiркестi жасауға болды - демек Тайд.

3. Өткiзу жүйесін құрастыру. Бұл тауардың тарату каналдары, оның жеткiзуiн жүйенi құрастыруды бiлдiрдi, қалған барлау сатулар. Ерекшелiкке байланысты ресейлiк нарық өткiзудi орталықтандырылған ұйымдастыру жүйенi құрастыру керек, тарату канал және өнiмнiң үстiнде бақылау. Демек, Ресейдегi дамыту және маркетинг технологияларының қолдануының негiзгi мәселелерiнiң бiрi түпкi тұтынушыға дейiн тауардың жеткiзуiнiң мөлдiр және бақылаулы технологияларының жасауы болып табылған туралы айтуға болады. Көп серiктестiктер - әсiресе АҚШ-тан келген ресейлiк нарықтарына, Германия және маркетинг технологиялары жақсы жан-жақты зерттеген қалған елдер олар өз тауарлары физикалық түсiнiктi ресейлiк нарықтың өзi әртүрлi бөлiктерiнде жасайтын ресейлiк нарықтың өз жаулап алуын құрастырды.

 

1.5. Маркетингтiң әлеуметтiк-тарихи және мәдени тұрғылары.

 

Ресейлiк нарықта дәл қазiрлер қалай минимум болғанын айқын маркетингтiң екi бағыты бiр, деп аталатын. Бұл сол тауардың бағасы туралы айқын жұмыс iстейтiн батыс серiктестiктерiн қолданатын технологиялар, жарнамалау науқан және таратудың жүйелерi, ол оның функционалдық мiнездемелерi. Батыс серiктестiктерiнiң түпкi мақсаты жұмыстар бұл бағыт шеңберiнде - тұтынушылардың максимал географиялық басып алуы, (бренд) тауардың маркасының айқын тұжырымдамасының құрастыруын жаулап алу. Өнiмнiң таратуын батыс стратегиясына негiзгi жолы сонымен бiрге - әртүрлi нарық сегменттерi үшiн барынша түрлi тауарлардың ұсынысы қажет.Ресейлiк нарықтағы екiншi маркетингтiң бағыты - бұл деп аталатын ресейлiк бағыт. Негiзгi есептiң бұл бағыты шеңберiнде - ресейлiк санада деңгейде мәдениеттi-тарихи, әлеуметтiк ендi дәстүр бойынша орын алатын немесе тұтынушы жоғары бағалаулары ресейлiк дәстүрлердiң негiзi, негiзде тауар сол ұсынылсын айту айту мүмкiн тiптi деңгейде қоғамдық сана негiзiнен айту мүмкiн. Сүт өнiмiнiң өндiрiсi және шырындар - Мұндай маркетингтiң ресейлiк варианты мысал ретiнде мұндай Wimm-Bill-Dann серiктестiктердiң жұмысын келтiруге болады,- деп, серiктестiк "Шырша - таяқ" (Мәскеу ) мейманхана желiнiң түрi.

Ерекше ресейлiк нарық соңғы бiрнеше жылдарда сенбестiк қызықты және жұмыстың болжамсыз өрiсiне маркетологтер үшiн болып табылғанын атап өтуi керек. Демек, оған мүдде Ресей - болған бұл болған 120 миллион адам керек өзi түрлi тауарлар және қызметтегі адам үлкен тұтынушы мүмкiндiк болған шартталған. Ресейлiк нарықтағы жұмыстың күрделiлiгi дегенмен теңбе-тең тұтынушылардың қандай болса да нақты топтарына бұл нарық бөлiнсiн, тұтынушы жоғары бағалауларын талдау, бiрақ кейде және жай ғана мүмкiн емес қалай соған немесе тұтынуды басқа тек бейiм әлеуметтiк сыныптары өте күрделi көрiнетiнiн түсiнгендiгiнде.

Мұндай ахуал тұтынушылардың бiрлестiгiнiң құрастыруы 90-шы жылдардың аяғында экономикалық және әлеуметтiк өрнектеулерiнiң мерзiмiне өзi құндылықтар және ұғымдардың жып-жылдам құбылмалы жүйесiнiң фонында болғаны туралы ұғындырылады. Сол дефициттiң фоны күн сайынғы тұтынушы қажеттiктерiн қанағаттандыратын тауарлар болып қалыптасты. Басқа жағынан, сәттi сол қандай болмасын түрмен тұтынушылардың деп аталатын мәдениеттi-тарихи тәжiрибелерi тиiсетiн тауарлар болып қалыптасты.Маркетологтердiң алдында осыған байланысты су жаңа есептер тұрды, өнiм түрi орнықты сұраныс не бiр құрастыруға болатын өнiм түрi орнықты сұраныс не бiр құрастыруға болатын талдау бойынша есеп атап айтқанда. Егер мұндай мақсат американдық немесе еуропалық нарықтарда жергiлiктi сипатты тiптi тасысса, жеке серiктестiк үшiн тек қана сирек кездесетiн мәндi иемдене алса, онда оның табысының табысты болу және нарықтық ортаның дамытуы үшiн ресейлiк нарықта тiршiлiк маңызды рөлдi ойнайды. Ұйымдар сондықтан мiнез-құлықтың нақтылы тұтынушыға келiп, нақтылы түрлер және тұтынуды ереже орната бастады. Бұл жарнаманы және құрастыру арқылы кең және тауардың таратуының барлығынан өтетiн желiлерiнде iстелiндi.

Психологиялық позициядан дегенмен бiзде, ресейлiк нарықта маркетологтердi жұмыстарды мiнездейтiн бiрнеше моменттер атап өтуге керек. Осылай, маркетинг бағдарламалары және ұйымның стратегияларының құрастырулары шеңберiнде оның мiнездемелерi және қасиеттер тауармен деңгейде өнiмнiң түрi артықшылықтар туралы потенциалдық тұтынушылар не бiр мәлiмет бере жұмыс iстедi, тауар немесе қызмет. Бұл ұйым жетiстiк не бiр қалай жарнамалық бюджеттi өлшеммен және таратуды жүйемен, тауардың сатып алушысында тиiстi мiнездемелер және қасиеттермен байланысатынын ескертiлгенiн бiлдiрдi.

Серiктестiктер мұндай жол шеңберiнде (тауар немесе қызмет) өнiмнiң қорытылған мiнездемелерiмен жұмыс iстемедi, түп тұлғамен ретiнде жұмыс iстеу мүмкiндiктерi оның қорытылған мiнездемелерi қолдана аяққа басты. Дәл келгенде, ресейлiк нарықта ағымында соңғы 10-15 жылдар құндылық қоюлар халықаралық құндылықтар негiзiнде қалыптасты және ұлт аралық корпорациялар және тауарлардың жұмысының әдiстерi. Дегенмен бұл ахуалдың тағы бiр тұрғысын атап өту керек.Құндылықтардың өндiрiс қуаттарының жасауымен жарысауға қалған құрастыруы әдетте, тұтынушы Ресейде құрылыс базасының өңдеуiнiң тұтынушы әдеттерi және тағы басқалар барлық бөтенше болды. үлкен тауар номенклатурасына рұқсат тұтынушыларға өйткенi беруi керек, онда тауарлардың Ресейдегi бастапқы кезеңiндегi негiзгi массаны импорттады. Тек қанасы жаңа меншiктi өндiрiстердiң жасауға және дамытуына тенденциялар соңғы жыл пайда болды, талпыныс есепке алынсын және жергiлiктi тұтынушының ерекше ерекшелiктерi, олардың тiлек және мүмкiндiгi, сонымен бiрге шектеу жаңа өнiмдердiң өңдеуi және тауарлардың қорытындысында базарға тура келеді..

Сондықтан бiздiң курс төмендегiше құрастырылады. Бiздi қалай ұйымдардағы маркетинг стратегиялары және бағдарламаларының өңдеуiн салатынын талдаймыз. Бұдан басқа, бiз маркетинг есептерi жалпы ұйымдастыру жоспарларында сыятын туралы сөйлесiп аламыз, стратегия және жұмыстың әдiстерi. Бiз осы курс шеңберiнде, клиенттердiң қажеттiктерiнiң әр түрлi тұрғыларын ұйымның мүмкiндiгi барынша қолдана қанағаттандыруға қалай ұйымның өзара әрекеттесуi және оның клиенттерiн ұйымдастыратынын қараймыз. Ұйымдардың өзi әртүрлi түрлерi жұмыс iстеп жұмыс iстейтiн басқа нарықтарға да, ресейлiкке де бұдан басқа, бiз әр түрлi маркетинг технологиялары және олардың жұмысының тиiмдiлiгi талдаймыз. үлкен ықыластың осы курсi шеңберiнде ұйымдардың талдауы және халықаралық нарықтарға жұмыс iстейтiн бизнес- жүйелер бiлдiредi.

 

Сөздiк термин

Акция

Бизнес- жүйе

Тауардың брендi

Клиенттердiң дәрежесi

Клиент

Маркетинг

Маркетинг стратегиясы

Кәсiпкер

Пайда

Жарнама

Технология

Тауар

 

Тексеру үшiн сұрақтар:

Маркетинг деген не?

Процесстер қандай маркетингтен тұрады?

Маркетинг есебi деген не?

Маркетингтiң қандай кезеңдерiн ерекшелеуге болады?

Ұйымның негiзгi функционалдық бөлiмшелерiнiң көрсетiңiз.

Ресейдегi маркетинг стратегияларының iске асыруының мәдениеттi тарихи және әлеуметтiк тұрғыларының көрсетiңiз.

 

№4  Өзiндiк жұмыс. Iшкi есеп берудi жиын жүйесi №4 мәнi өзiндiк жұмыс»

 

Маркетинг ақпараттық жүйесi - бұл мәлiметтi шешiм қабылдау үшiн қажеттi әр түрлi сыртқы және iшкi көз үнемi жиналуға мүмкiндiк беретiн алгоритм, және оның (1-шi сурет) мүдделi тұлғаларына алып беру.

 

 

 

Мәлiметтi жинау керек болатынын, мерзiмдiлiкпен болғанын, алып беруi керек болған формаға және МИС басқаша айтқанда анықтайтын ережелердiң белгiсiз жиыны болады.

МИС iске асыруының мысалы: Сатып алушылар, сауда залы күнiне кiрiп-шыққан болғанын, дүкен туралы бiлетiнiн, олар өнiммен оларға ұнады, жоқ болатынын көңiл қойғанын бильярд жабдығының сатуларына арналған менеджер көрсетiлетiн өз форма бөлiмiнiң жетекшiсiне толтырып алып бередi.

Жетекшi жарнаманың орналастыруының өте тиiмдi орындарын ерекшелеуге, өте әйгiлi өнiм түрлерiнiң қорларын толықтыруға, зар және сатып алушылардың ұсынысында бұл есептеу нәтижелер уақытында шара қолдана алады.

Маркетингтің ақпараттық жүйесi төрт iшкi жүйелерден тұрады:

Iшкi есеп берудi жүйе жиынға жауап бередi, өңдеу iшкi мәлiметтердiң талдауы. Кез келген кәсiпорынның ұйғарымында өнiм қорлары туралы өте бағалы мәлiметте әрдайым болады, шығын жарнамаға, көмек көрсетуге, сату көлем. Өкiнiшке орай, жоғарылату қызметтiң тиiмдiлiгi, көбiнесе сақталынбай қолданылмайды, шығындарды төмендету, тiптi бұл осылай кәсiпорынның күйiне бақылау үшiн алмастырылмайтын аспап бола алғанын оңай жинаған мәлiметтер. Iшкi есеп берудi жүйе бұл мәлiметтердi сақтап және форманы жұмыс үшiн ыңғайлы өзгертуге мүмкiндiк бередi, қызметтердiң /ның нақты тауарларының пайдалылығы нәтижеде не талдауға болады, бөлу арна тұтынушылар, сату көлемдерiнiң динамикасы т.с.с. болып табылады.

Осы шақта  дерекқордың маңыздылау сан түрлi үлгiлерi жасалған. Маркетинг қызметiнде көп жағдайда мәлiметтерге  реляциялық үлгiнi қолданады, үстiнде операция орындай алған кестелердiң жиынтығының түрiнде өкiлдiк етедi.

Дерекқор жобалау - өте жауапты және жасауға қатысты қиын есептердiң бiрi маркетинг қызметiндегі ақпараттық жүйе. Оның шешiмiнiң нәтижесiнде тиiмдi әдiсті анықтауы керек және оны ұйымынын да, және аспапты қаржылар да дерекқор мазмұны және құрылған жүйеде қолданылылған мәлiметтердi басқару.

Жобалау дерекқор процессi келесi кезеңдерде  қосуы керек:

инфологиялық жобалау, яғни талқылануға мүмкiндiк беретiн жүйе, заттар саласының болашақ қолданушылардың  ақпараттық қажеттiлiктер анықтауы;

•  жұмыс iстеген ақпараттық жүйедегі  операциялық жағдайдағы  талаптарының  анықтауы;

•  оның өткiзуiн ДҚБЖ және басқа аспапты программалық құралдардың таңдауы;

•  дерекқорды  логикалық жобалау;

•  дерекқорды физикалық жобалау.

Логикалық жобалау дерекқор кезеңiнiң есебi ол әзiрлеуде тұр құрылым «логикалық» заттар саласының инфологиялық үлгiсi бар сәйкестiгi. Бұл кезеңде базаның сұлбасын құрылады мәлiметтердi анықтау тiлдерiндегi мәлiметтерi.

Физикалық жобалау дерекқор кезеңi жобалық шешiмдердiң iздестiруi талап етедi,құрылыстың қамтамасыз ететiн тиiмдi қолдаулары ортада құрылым дерекқор «логикалық»дерекқор қорылдау. Бұл кезеңде сақталатын мәлiметтердi құрылымның құрылысының сұрақтары ұйғарылады, әр түрлi компоненттерге жад, тиiмдi қол жеткiзу әдiстерiнiң таңдауында сақталатын мәлiметтердi орналастыру «физикалық дерекқор. Бейне сонымен бiрге суреттел құрылым дерекқор «логикалық» сақтаудың құрылымына.

Қабылданған жобалық шешiмдердiң бұл кезеңдерiнде анықтайтын әсерде болады ақпараттық жүйенiң өнiмдiлiгi. Ол тiлде сақтаудың сұлбасын пiшiнде құжаттайды сақталатын мәлiметтердi анықтау. Анағұрлым күрделi мiнезден астамы жобалауы таралған ие болады дерекқор. Қолайлы керек инфологиялық жобалаудың кезеңi ә дегенде өткiзiлiп табу  бiртұтас дерекқордың декомпозициясының нұсқасы кедергi жасаған бөлiк «логикалық»  Маркетологтердiң талаптарының есебiмен желiнiң әр түрлi түйiндерi. Келесi есеп - салынған бөлiктердiң оңтайлы орналастыру тәсiлiнiң табылуы  желi түйiндерi. Жүйенiң өнiмдiлiгiне шектеу сонымен бiрге ескерiледi. Кейде өйткенi желiнiң әр түрлi түйiндерiндегi дерекқордың кейбiр бөлiктердiң қайталайтын көшiрмелерiнiң тиiмсiз жасауы мәлiметтердi логикалық бүтiндiктiң сақтауымен.

Дерекқор мұндай жобалау ұйымдастыруға мүмкiндiк бередi - маркетолог жеткiлiктi басқару бойымен оңтайлы шешiмнiң қабылдануы үшiн ақпаратпен қамтамасыз ету маркетинг кәсiпорында қызметпен. Ақпараттық толтырылу бойымен маркетинг дерекқорларының әр түрлi классификациялары мүмкiн, мәлiметтердi ұсыныстың пiшiнi бойымен мысалы. Дерекқорға ақпарат түрiнде қарастыра алады  сөз, цифрлар, суреттер немесе дыбыс және, қорыта келгенде, дерекқор мәтiндiк сияқты қарала алады, цифрларға, видео және дыбыстығы. Ұқсас бөлiну, өз кезегiндеге, құрылымға әсерде болады сонымен бiрге ал ақпаратты iздестiру бағдарламалық қамтамасыз ету оның өңдеуi және үшiн қолданылатын базалар  барлық төрт выде дерекқор үшiн айтарлықтай танып бiлiнетiн iздестiрудiң әдiстеме және технологиясын, класстардың зығыр дүкендерi.

Мәтiндiк және санмен көрсетiлген дерекқорлардың арасында бiрнеше класс тармақтары кесiле алады. Мәтiндiк

дерекқор библиографиялыққа, дерекқор патент формация бөлiне алады, оқытушысы анықтама, сөздiктер, дерекқор базада бөлшектей алуға санмен көрсетiлген толық текстi базалары мәмiлелердiң нәтижелерiнiң мәлiметтерi, санмен көрсетiлген сандық мәлiметтердi база, статистикалық мәлiметтердiң қатарларының базасы, қасиеттер және сипаттамалар және басқаларды база. Суреттер және дыбыс дерекқор ортада түсiнiктi тек қана сапада нарықта жұрт алдында пайда болды 80 - жылдардың холары және жаңа түр тудырып бағдарлады, ә дегенде, дербес компьюлерге

ақпараттық технология мультимедиа деп аталатын.

    •Технология гипермәтiн және тығыз мәлiмдiлiгiнiң өсуi - дисктi дерекқор үмiт артуға мүмкiндiк бередi

ағымға (бiрiгетiн аудио -, және мәтiндiк ақпаратты) мультимедиа келесi

он жылдық негiзгi бола алады.

Iс жүзiнде бәрi дерекқорлар қарамастан бiрi төрт жатқыза алады  ақпарат болатындығынан, ескертiлген түрлер, олардың көпшiлiктерi бiрнеше бiр мезгiлде жатады  әр түрлi түр. Сапада дербес мұндай қалай оның түрлерiн ерекшелей алдуға өкiлдiк етедi электрондық қызметтер және бағдарлама. Мысалы, электрондығы қызметтер электрондық тақтайлар болады хабарлау, электрондық почта немесе телеконференция болатын және мәлiмет неархивируемые ағымдағы. Дерекқор санға оның жатқызуы көп жеткiзушiлер ұқсас ерекшелемеген байланыста керек сапада қызмет дербес және кәдiмгi дерекқорлар ол сол iлiгедi.  Бiрде жэсм үшiн тегiнге және шартты - тегiн бағдарламаларға жатады. Көп жағдайлардағы олары диалогтiң тәртiбiнде қол жететiн, электрондық почта желiлерiндегi немесе тығызға - туралы түрде дисктер және дискет  грамм кодтары, түпнұсқалар және құжаттама.

Маркетолог рұқсаттың диаловогосының қызметтерiнiң қолдануымен болатын негiзгi сұрау салулар бола алады.

мұндай топтарда топтастырған:

•  серiктестiктер туралы мәлiмет;

•  өнiмдер туралы мәлiмет;

•  тауар рынок туралы мәлiмет;

•  бағалы қағаздар нарғы туралы мәлiмет;

•  инвестициялық стратегияның iздестiруi.

Мысалы, таралған қатысты нарықтық еншiнiң құрамалы сұрау салулары шығып тұрады нарықтағы серiктестiк немесе өнiм. Бiр үлгiдегi сұрау салулармен болып табылады:

•  маркетинг менеджерi үшiн - конъюнктураға және еншiнiң түр бейнеленген бәсекелестiк туралы мәлiмет

ортақ өнiм көлемiде серiктестiк немесе өнiм, яғни нарықта;

•  саудалық уәкiл үшiн - тұтынушыларды бойымен сатуларды өткiзу үшiн географиялық тиiстi профиль

•  - Менеджер, бос емес стратегиялық жоспарлау үшiн,- болжам ақпарат әзiрлеу үшiн серiктестiктiң ұзақ мерзiмдi жоспары;

•  Венчурлық капитал жұмсау қатыстырылған кәсiпкер үшiн,- салудың керектiгiнiң бағасы (бизнестiң бiр бөлiгi қалай - жоспар);

Бұл шарттардағы көкейкестi жеткiлiктi сарапшылық жүйелердiң дамуында болады, немесе осылай деп аталатын бiлiм базалары. Бұл Па жүйелiк негiзделетiн арнайы компьютерлiк жүйелер бiлiмдерiнiң жоғары бiлiктi маман бағасына жинақтау, жалпылау, талдауы

Шешiмдердiң өндiруi - түрде жүзеге асыратын бiлiм база құрайтын басты бағдарламалардың кешенi. Бағдарламада мәселенiң бағасының жанында сарапшының пiкiрiнiң логикасы салған және оның шешiмiнiң нұсқаларын ұсынылады.

Маркетинг қызметi мамандандырылған дерекқорлар Өткiзудiң облысында ақпараттық ресурстар ақпаратқа көтерме, бөлшек және сыртқы жiктеледi саудаға.

Әлемдiк тәжiрибе сапада әлемдiк нарықтағы табысты жұмыс болған туралы куәландырады экспортшы немесе импорт жедел және дәл ақпаратсыз мүмкiн емес. Коммерциялыққа рұқсат диалогтiк пiшiнде сыртқы нарық бойымен ақпарат кәдiмгi байланыс каналдары арқылы мүмкiн, қосылған шетел дерекқорларына.

Маркетингтiң есептерiнiң шешiмi үшiн (БнД) мәлiметтердiң банктерiнiң қолдануы

(БнД) мәлiметтердi банк - жиынтық ақпараттық көрiнетiн автоматтандырылған жүйе, программалық, техникалық құралдар және сақтау, қорлану, жаңарту қамтамасыз ететiн қызыметшiлер, мәлiметтердi iздестiру және берудi. Мәлiметтердiң басты құрайтын банкаларымен (ДҚ ) дерекқорлар болып табылады және туралы (ДҚБЖ ) дерекқор басқару жүйе деп аталатын грамм өнiмi.

ДҚБЖ келесi негiзгi функцияларды орындайды:

•  жаңа файлдар және жазуларды базаға енгiзу;

•  жаңарту база болатын iшiндегi;

•  бiлiмдер, керексiз бола тұра бағдарламалар және мәлiметтердi (жою ) алып тастау;

•  ақпаратты iздестiру;

•  жэсм немесе қолданушыларды терминалдарға Па ақпараттың беруiн;

•  файлдардың бiрiктiру және бөлiнуi;

•  файлдардың көшiрмесiн алу және қалпына келтiруi;

•  рұқсат етiлмеген рұқсаттан ақпарат қорғауды;

•  қателердi жұмыста жою;

есептер және тағы басқалар қолданушылар және құрастыру жұмыс есеп, атқарылатын негiзгi функциялардан сүйене

Сауда қызметiнде ДҚБЖ оған келесi талаптардың көрсетедi:

•  базаның жасауы үшiн қажеттi ең төменгi құрал-жабдықтарды қолдану;

•  iздестiру және iшiндегi дерекқордың жаңартуын оңайлық;

•  ақпарат қолданушылармен қолдану қайта қайта ылғи бiр;

•  шапшаң рұқсат мәлiмет қажеттi;

•  мәлiмет тек базада табуға болатын туралы ақпаратпен жабдықтама;

•  сақталатын ақпаратты артықшылықтың кiшiрейтуi;

•  ақпараттың растығының жабдықтамасы;

•  жұмысқа тұрақты дайындық:

•  рұқсат етiлмеген рұқсат және тағы басқалар ақпарат қорғау..

Әлемде осы шаққа көп жэсм үшiн бiрнеше ондаған ДҚБЖдар саналады маркетинг қызметiнде қолданылады.

Маркетологтердiң есептерiнiң өткiзуi - коммерциялық ақпаратты өңдеуде өте сыйымды процесс кәсiпорында. Бұл объектiлердiң желiсiнiң тұрақты кеңейтуi, қарсы уәкiлдердi санның өсуiмен сияқты шартталған олардың арасындағы сауда, байланыстарды күрделенумен, сол сияқты тауар массасының өтетiн өсетiн ағынымен салмақ үндеудiң арналары арқылы, маркетингтiң есептерiнiң шешiмi үшiн қажеттi информация көлемнiң үлкеюiмен. Сауда қызметiнiң iшкi жүйесiнiң маркетингтiң ең маңызды есептерiнiң бiрi есеп болып табылады тауар қозғалыс.Маркетинг кәсiпорынның қызметiсi, фирманың есептерiнiң ерекшелiгiмен сол тұрады. Олар басқарылатын объектiнiң бiрнеше ақпараттық iшкi жүйелерi бойымен бөлiп берген, негiзделедi таралған дерекқорлар қолдану және басқа жұмаршақтарды шешiм үшiн ақпараттық негiздер болып табылады есептердiң Плексовы.

Нақтылы дерекқор ұйымдастырылған қорытынды ақпаратқа негiздеуiнде, бойымен тауарлық Запасовоның тауарлардың кiрiсуiн уақытылы болу және толықтық, күйi тексередi сақтаудың орындары және жеткiзушiлерi бар есептеулер және тағы басқалар. Материалдық ресурстармен компьютер басқарудың ақпараттық жүйесiн енгiзу шарттарындағы маркетинг қызметiнiң түрлi дерекқорлардың шоғырландыруы қажеттi алғышартты құрады

Қалыптастыру автоматтандыруға керек талдау, жоспарлау, өнiм өткiзудiң реттеуiнiң көрсеткiштерi ақпараттық қамтамасыз ете кәсiпорында материалдық ресурстармен барлық басқару мiндеттерiнiң арасындағы өзара байланыс.

Кәсiпорынның қызметi, фирма орындайтын барлық түрлер туралы көз ақпаратының бiрi маркетинг қызметi, қай тауар қозғалыс туралы мәлiмет болатын дерекқор болып табылады  мәнi болатын - материалдық ағынмен және орналасатын қаржы ресурстары тығыз байланған- денелiк қашықтықтар, еңбек шығындарының жүзеге асыруымен және ақпаратпен қамтамасыз ету сонымен бiрге ал бұл процесстер.

Оперативтiк есеп, бақылау және саудалық қызметтiң талдауында негiзделгеннiң тауар қозғалыспен басқару.

Маркетинг қызметiнiң жедел бақылау және басқарудың есептерiнiң шешiмi жүрiсте аналитикалық мәлiметтер, есеп ақпараттық әр түрлi функционалдық iшкi жүйелер үшiн қалыптасады ақпараттың ұсынысының әр түрлi мерзiмдiлiгi бар экономикалық объектiсiмен басқару жүйесi.

Маркетингте қызмет тасы зерттеудiң есебi және сұранысты болжау бөлек шығып тұрады. Ол жанында шешiммен анықталады: тауарлардың топтарға немесе түрлерi бойымен сатып алушы сұранысының ортақ көлемi; iшiнде тауарлық белгiлер бойымен сұраныстың топты ассортимент құрылымы; сұраныс және дәреже маусымдық ауытқулар тауарлардың түрлерiне арналған оның қанағаттандыруы.

Зерттеу және сұранысты болжаудың автоматтандырылаған  есептердің нәтижелерін қолданудың әр түрлi мiнез және бағытталғандығы иемдене алады. Тауарлардың жеке түрлерiне сұраныс әдiстер, регрессиялық және имитациялық үлгiлер экономика-математикалық көмекпен жиi анықтайды.

Сұраныстың функциясы мамандардың мәліметтер қорын қолдануымен  жыл сайын  тауарлардың сатуының қорытындыларына арналған жэсмға есептелінеді. Тауарларды номенклатурасы бар сәйкестiкте жеке түрлердегі  сұранысты зерделеуде статистикалық бағалау әдiстi қолданылады, дегенмен машина нәтижелерi сарапшылық бағаларды толықтырады.

Көп қазiргi бағдарламаларда ДҚ сақталған ақпарат негiзде ұйғарылады,  оның орындауын жүрiстегі есептi автоматтандырылады. Бұл есептердiң шешiмi бойымен шараларды барлық тiркестiң ең маңызды буыны маркетинг болады.

Көрcетiлген есептерiнiң автоматтандыруы мәлiметтердi жүйеде сенiмдiлiгiне айналуын, маркетинг қызметiнiң өнiмдiлiгiн бiр мезгiлде жоғарылатады.Ақпаратты өңдеуi, клиент тапсырыстарына қатысты, кәсiпорын немесе фирманың мәліметтер қорының бес негiзгi бөлiмдердiң мәлiметтерiне салады:

1 ) клиенттер және төлеудiң шарты;

2 ) Запасово және ағымдағы жабдықтау күй;

3 ) тапсырыстар портфелi;

4 ) тасымалдаулар туралы бұйымдардың бағасы және ақпарат;

5 ) алдыңғы тапсырыстар туралы мәлiметтер.

Ажо тапсырыстың тiркеуiнiң бастауы - маркетолог ақпаратты автоматты түрде алып берiп бойына қарай тұрғызады. Содан соңы мәлiметтердi өңдеуге, өткiзуi есеп және орындау үшiн кәсiпорын керек өнiмдердi сатуының тиiстi операциялары бойымен арнайы операцияларды орындайды.

Ішкi жүйелер есептер және жеке есептермен  кешендердiң арасындағы ақпараттық байланыстар маркетинг қызметі  ұйым үшiн мәлiметтердi өңдеу бойымен барлық программалық қаржыларда болады.

Кәсiпорындағы маркетинг қызметi -  фирмада басқа функцияларды интегралдайды, құрамда шағылысу программалық табатын материалдық ресурстарды басқарудың есептерiмен жабдықтамаларын орындайды. Бұл процесске үлкен әсерде  шетел программалық әзiрлеулерi де болады, қаржы талдауының есептерiмен маркетинг және өнiм өткiзудiң есептерiнiң араласып кетуiн жол бойымен жүредi, бухгалтерлiк есеп және басқалар.

Маркетинг кәсiпорынның қызметiн автоматтандыру немесе фирманың енгiзуi тауар-материалдық құндылықтардың үстiнде бақылаудың жоғарлуы, реттiлеуі документ айналымы, басқарушылық еңбектiң өнiмсiз шығындарының ерекшелiгiне iшкi мүмкiндiк береді.

Қорытындылар

Ақпаратпен қамтамасыз ету басқарылатын объектiнiң күйiн мiнездейдi, басқарушылық шешiмдердi қабылдану үшiн негiз болып табылады және программалық және технологиялық жабдықтамамен тығыз байланысты.

Алғашқы және жиынтық құжаттарды пiшiндердi классификаторлар және кодтар, әзiрлеу экономикалық көрсеткiштердi қалыптастыру, құрастыру, машина сақтаушы орналастырылған құрамында  мәліметтер қорын  құрастыру сонымен бiрге, ал ақпаратпен қамтамасыз етудiң жобалауының негiзiн құрайды.

Классификаторлардың қолдануы әр түрлi анықтамалардың машинасына енгiзумен, басты экономикалық мiндеттер, классификаторлар және АСЖ жасалатын кодтардың компьютер өңдеуiнiң жанында жоғарыда тығыз байланған  бойымен реквизит нақтылы ақпаратына топтауын жэсмға құрама мәлiметтердi құрастыру үшiн қолайлы маркетингтер қолданылады.Штрих кодтауды қолдану машинаға мәлiметтердi енгiзудiң процессi едәуiр тездетедi және қолдану бәрi көбiрек бiр үлгiдегi операциялардың есебiнде табады.

Құжат АСЖ шарттардағы негiзгi ақпарат көздерi- маркетинг  болып табылады; алғашқы және жиынтық құжаттарды ерекшелейдi. Жаңа ақпараттық технологияны артықшылығы - оның жасауын уақыт айтарлықтай қысқартатын және компьютердiң көмегiнiң жанында құжаттарының қалыптастыруы болып табылады.

Маркетинг есептерiнiң шешiмi үлкен информация көлемдермен бейнеленедi және күрделi документ айналымымен, әбден жетiлдiру негiзде әдейi игерiлген болған электрондық документ айналым қамтамасыз ететiн машина бағдарламалары болады.

Машина iшiндегi ИО мәлiметтердi файлдар, базалар және мәлiметтер, бiлiм базаларының банктерiнiң түрiнде ұйым ие болады. Бұл құрылымдардың жасауы үшiн таңдауы мәлiметтердiң көлемдерi, қойылған есептер, қолданушылар және өткiзудiң нақты шарттарының талаптарының күрделiлiгiнен байланысатын түрлi тәсiлдемелердi қолданылады. Байланыста машина iшiндегi ИОны жасау тиiмдi  не дегенде өндiрiс құнуы керек - сенiмдiлiк.

 

Тақырып: Бағдарлама «олимп: Маркетинг».

•  программалық өнiмнiң ортақ сипаттамасы «олимп: Онымен маркетинг және жұмысты ұйымдастыру;

•  тәртiп «нарықтың талдауы»;

•  тәртiп «тауар дайындау»;

•  тәртiп «бағаның анықтауы»;

•  тәртiп «өткiзудiң талдауы»;

•  тәртiп «маркетинг қызметiнiң бақылауы».

Қолданбалы программалар дестенiң ортақ сипаттамасы «олимп: Маркетинг» Бағдарлама «олимп: Маркетинг» серiктестiктiң игерiлген мамандарымен «Росэкспертиза», формализациясының деңгейінің маркетингтiң ұқсас жаттығу есептерiнiң шешiмiне жiберiлген шешiмнiң түзу алгоритмдарын қолдануға мүмкiндiк бередi, математикалық әдiстер және жэсм сонымен бiрге болады.

Бағдарлама Windows жэсмге оперативтiк жад 8 Мгбтен кем болатын ортада жұмыс iсте 5.0 және одан жоғары, қоюдың жанында бағдарлама Excel бар болуы талап ет 2, 5 Мгб диск сияқты кеңiстiк орынға ие болады. Программаны iске қосудан кейiн «олимп: Негiзгi мәзiр Excel жолында маркетинг активизациясының жанында келесi тармақ болатын бағдарлама мәзiр ашылған «маркет» тармақ көрiнiп қалады:

•  «Нарықтың талдауы

•  «Тауар дайындау

•  «Бағаның анықтауы

•  «Өткiзудiң талдауы

•  «Маркетингтiң бақылауы

Бағдарламаның мәзiрi нақты тармақта мегзегiштiң орнын анықтауында кез келген тармақ таңдауға болатын оның iшкi мәзiрлерi ашылады.

Ақпарат база ақпаратта, шешiм үшiн минималды қажеттi көп маркетинг есептерi болады. Таңдаған тәртiптiң параметрлерiн анықтау диалогктiк терезелердегi жүргiзiледi. Есептеудiң нәтижелерi маңызды  параметрлердiң анықтауынан кейiн мәлiметтердi енгiзудiң өлшемi бойымен көрiнiп қалады.

Нәтижелердi мәлiметтер және қорытынды енгiзу Excel-таблицасында жүзеге асырылады. Қолданушы кестелердiң даяр трафареткалары ендi мәлiмет енгiзу мүмкiндiгi немесе оның қосымша мәзiрдiң көмегiмен түрлендiр «мәлiметтер».жеткiзiлiп берiледi .Есептiң пiшiнi санмен көрсетiлген мәлiметтердi енгiзудiң трафареткасы есептердiң қатарының шешiмiнде бiр мезгiлде болып табылады. Сондықтан есептеудiң ақпараттың оларында енгiзу тосқауыл қойылған формула кесте кейбiр аймақтар  болады.

Мәлiметтердi файлдың түрiнде мүмкiн нәтижелердi сақтау немесе есептеудiң нұсқасы. Барлық кезеңдерге есептеулердi нәтижелерi график түрiнде қолдауы болады  және де қолданушы құрастырылған кестелер бейнелеу қалыбын талғауға және оның есебiне қыстыра алады.

Қолданушысын қажеттiлiк тiлiндегi программасының күйге келтiруi қаржы онда iшiне салған орындайды. Оның көмегiмен тауарлар, сатып алушылар, есептiк бiрлiктер, сегменттеудiң белгiлерiнiң анықтамасы, айнымалылар және тұрақты шығындардың номенклатурасы, тауарлар және басқаларды параметр құрастырып редакциялауға болады.

Терезе бағдарлама бiрiншi екi жолдарында мәлiметтер және есеппен жұмысы енгiзудiң тәртiбiнде меншiктi мәзiр және меншiктi құрал-саймандар панелiн қалыптастырады.

Мәзiр 4 тармақта болады: «Мүмкiндiк, «мәлiметтер», «есеп».

«Көмек». Оның активизациясының жанында құрамымен тәртiппен анықталатын құлама мәзiр көрiнiп қалады. Ерекшелiк үш әрқашан болатын «көмек» құлама мәзiр болып табылады.Стандатты тармақтары: «Әдiстiң мәнi», «парақтың сипаттамасы» «жұмыс технологиясы».

 

Құрал-саймандар панелi үш элементте болады: «Ауқым, «лупа», «мөр». Excel: оның қолдануына бұл элементтер және функционалдық тағайындау бейне ыңғайлы есептердi қарап шығуда, «лупа» ( 25%тен 200%ке дейiн) пердедегi есептiң бейнесiн өзгертiп, ол қағазда көрiнген есептiң түрi пердеде қарауға мүмкiндiк беруге «ауқым» толық сәйкес келедi, «принтер» - мөрге есептi алып шығу.

Тәртiп «нарықтың талдауы»

Нарықтың талдауының мәселелерiн кешенге: нарықтың сегменттеуi; мақсаттық сегменттердiң таңдауы жатады.

Нарықтың сегменттеуi сегменттерге тұтынушыларды бөлiктеудiң процедурасын болады, көрcетiлген белгiлерi бар сәйкестiк және жұмыстың бiрiншi кезеңi болып табылған,  оның басымдылығының сандық бiлдiруiмен болады.

Дегенмен ең үлкен нарық бөлшегi - әрқашан өте перспективалы емес, егер бiрiншi есептiң шешiмi конкуренттiк және дәреженi деңгей болған iс ескерсе жекелiк бәсекешiлердiң тауарларының нарықтың тұтынушыларын қанағаттылық болады. Мүмкiндiгi бойынша пайда алады.Сегменттен ең үлкен емес, алайда, бәсекешi меңгермеген болады. Бұл мәселелердi шешiм екiншi мақсаттық нарық бөлшектерiнiң таңдауы нәтижелердi негiзде жүзеге асырылатын кезеңнiң мәнiн құрайды

Бұл мәселелердi шешiм

Екiншi мақсаттық нарық бөлшектерiнiң таңдауы бәсекелестiктiң дәрежесiн есеппен сегменттеудiң нәтижелерiн негiзде жүзеге асырылатын кезеңнiң мәнiн құрайды. Бәсекешiлердiң тауарларынан сатып алушылар және өз тауарының айырмашылықтарының қажеттiлiктерiн айқын анықтау үшiн оның орнын анықтауының есебiн бел байлауға керек.

Сегменттеу бiр немесе бiрнеше белгiлердiң негiзiнде жүзеге асырылады. Оның құрамы тауардың отспецификиi және сегменттеудiң мақсаттарын байланысады. Сегменттеудiң белгiлерi факторларды 4 негiзгi топтарда топтанады: өндiрiстiк, психографический, жүрiс-тұрыс және демографиялық. Ерекше орын фирманың (iшкi ) өндiрiстiк мүмкiндiктерiн баға шағылатын өндiрiстiк белгi орынға ие болады.Ол әрбiр тауар бойымен тек қана бiр күй ие болады. Бойымен оның мәнi әрбiр сегменттелетiнтауар бейнелеп көрсеткен бiр санның түрiнде балдық бiлдiруде енгiзiледi: тауардың өндiрiсiнiң тәжiрибесi;енгiзудiң уақыты; заттық шығындар; техникамен жарақтану; өндiрiстiң қайта ұйымдастыруын қажеттiлiк; қызыметшiнiң бiлiктiлiгiнiң тиiстi деңгейiне сәйкестiк; фирманың даму үрдiсiнiң сәйкестiгi және т.б. үш деңгейлi жүйенi сегменттеудiң анықтамаларының қалыптастыруында қолданылады: «(қағидат ) фактор - «белгi» - «күй».

Нарықтың сегменттеуiн тереңдiктiң анықтауында жаттығу пайда еске сақтау керек,сегменттеу тек қана фирмаға жүзеге асатындай әсер ете алған сегменттердiң бөлуiнде сақталады.Сегменттеудiң таңдаған параметрлерiн әрбiр күйге сегменттердiң басымдылықтың анықтауы үшiн бойымен ауқым қолданушымен берiлген алдын алада сатылатын санмен көрсетiлген мәндi тағайындайды(0нен 10 ге дейiн үндемеуге). Үлкен баға нақты тауар үшiн сегменттеудiң параметрiн нақты күйдi дерлiкшiнiң биiгiрек дәрежесiн мiнездейдi.

Сегменттеу нәтиже кестеде оның басымдылығының санмен көрсетiлген сипаттамасы бар.Сегменттерiнiң толық алуын бейнелеп көрсетедi. Сегменттеудi нәтиже кестенiң жолы кемудiң ретiнде сорттап шығарылған сегменттiң индексiн мән. Мақсаттық нарық бөлшектерiнiң таңдаудың мақсаты өте перспективалы нарық бөлшектерiнiң таңдауы болып табылады.Фирма, ағымдағы өткiзудi деңгей, өткiзудiң қарқын өсуi, пайданың ресурстарының сатулар, бәсекелестiктiң қарқынынан есеппен болады.

Тауардың орнын анықтауы ол жабдықтамада орын тiлеулi айқын өзге тұрады нарықта және тұтынушыларды санада. Меншiктi сарапшыларды пiкiрдiң базасында тiзiмдi құрайды. егiзгi параметрлер, эталон тауарының кризистiк сипаттамалары туралы ұсыныс сонымен бiрге болады. Бәрi қорытынды сатып алушылар (немесе ) және выска сарапшыларды ұжымдық пiкiрдiң есебiмен қалыптасады. Фирманың тауары және тауарлар үшiн әрбiр параметрдi маңыздылық және онының санмен көрсетiлген бағасы қатысты бәсекешiлер бар.

Параметрлердi табиғи бiлдiруде алған жеке бағалар түрлендiредi, балдық жүйе және тауардың интегралды сипаттамасын қалыптастыру үшiн қолданылады. Тауар жүйе орнын анықтауын есептiң өткiзуi мақсаттарында кесте қалыптастыру үш ескередi:

• сарапшыларды тауардың эталон деңгейiнiң сипаттамасы;

• тауарлардың параметрлерiн маңыздылықтың бағасы;

• сарапшылардың тауарларын табиғи бiлдiруде баға.

Бұл кестелердiң мазмұнын қарап шығамыз.

Кестеге. «Сарапшыларды тауардың эталон деңгейiнiң сарапшыларын сипаттама эталон туралы мәлiметтер киiп тоздырады. Кесте бойымен әрбiрi екi бағалар менменсетiн негiзгi параметрлердi тiзiм қосады:

(ең жаман ) минималды қолайлы және жетiстiк (жақсы ) минималды жеткiлiктi, ал сол оның шектерiне аса, тауар осы параметр бойымен эталонның сапасымен ие болатынын санасылады. Баға фирманың сарапшыларын келiсiлген пiкiр ендi негiзде қалыптасады. Параметр сандық мән дана табиғи бiрлiктердiң олары үшiн кәдiмгi менменседi., мысалы, кг, см және т.б. ), ал сапалы - 1ден 10е дейiн интервалда баллдардағы.

Кестеге «тауарлардың параметрлерiн маңыздылықтың бағасы» таңдаған параметрлердi маңыздылықтың бағасы менменседi. Көбiрек бағаның мәнi параметрдiң үлкен маңыздылығын бiлдiредi. Бағаларды санмен көрсетiлген мәндер 0нен 100ге дейiн интервалда болуы керек, сома ал 100% тең. Кестенiң соңғы бағанында бұл талаптың орындалуға бақылауы үшiн дисбалансты есептейдi, яғни 100%тегi-шi таразының берiлгендерiнiң соманың ауытқуының шамасы. Тауарлардың орнын анықтауы

 

1-шi нұсқа

Сарапшыларды тауардың эталон деңгейiнiң сипаттамасын кесте

 

Параметрлер

Сан

Эстетикалылық

Сәндiлiк

Қызмет ету мерзiмi

Бiрлiгi  өлшеу

шт./год

балл

балл

год

Эталон

0.50

10.00

10.00

4.00

Жарамсызы

2.00

0.00

0.00

0.00

 

Тауарлардың параметрлерiн маңыздылықтың бағасын кесте

 

Сарапшы

Сан

Эстетикалылық

Сәндiлiк

Мерзiм

Дисбаланс

Иванов

20,00

20,00

40,00

20,00

0,00

Петров

22,00

25,00

35,00

18,00

0,00

Сидоров

25,00

25,00

30,00

20,00

0,00

Климов

20,00

20,00

35,00

25,00

0,00

Горчаков

25,00

30,00

30,00

15,00

0,00

Оводов

20,00

30,00

30,00

20,00

0,00

Орташа

22,00

25,00

33,33

19,67

 

 

Кестеге «бойымен тауарларды табиғи бiлдiруде сарапшыларды баға тартып алған ең маңызды параметр эталон тауарының бағасы, фирманың тауары және бәсекешiлердiң тауарлары киiп тоздырады.

Болжаймыз, орнын анықтауына фирма шығарылатын тауар ендi жат «туфля ер адамның». Ұқсас тауар нарықтағы фирмадан басқа 5 негiзгi бәсекешiлердi сатады. Фирманың мамандары қай 4 көрсеткiштi ерекшелейдi, оның пiкiрi бойымен, негiзгi тауардың сипаттамасының жанында болып табылады: жөндеулердi сан; тауардың эстетикалылығы; сәндiлiк; қызмет ету мерзiмi. Сарапшылық бағаларды негiзде барлық аталған көрсеткiштер бойымен эталон тауарының параметрлерiмен анықталады. Маркетингтiң қызметi, 6 сатып алушылар сұрап, 4-шi әрбiрi маңыздылықтың онына қабылдауы туралы ақпаратты қалыптастырады - параметрлердiң холарының, фирманың тауары, барлық оның негiзгi бәсекешiлерi және осы тауардың сатып алушы эталоны сонымен бiрге ал.

 

Кесте. Тауарларды табиғи бiлдiруде сарапшыларды баға

 

Параметрлер

Сан

Эстетикалылық

Сәндiлiк

Қызмет ету мерзiмi

 

1

2

3

4

5

 

Эталон

 

Иванов

1,00

9,50

9,50

3,50

 

Петров

0,50

9,00

9,00

4,00

 

Сидоров

1,00

9,00

8,00

3,00

 

Климов

0,60

10,00

9,00

3,50

 

Горчаков

0,50

8,00

10,00

3,00

 

Оводов

0,50

10,00

8,50

4,00

 

Среднее

0,68

9025

9,00

3,50

 

Товар нашей фирмы

 

Иванов

1,50

8,00

9,00

2,00

 

Петров

0,50

7,00

8,00

2,00

 

Сидоров

1,00

8,00

8,00

3,00

 

Климов

1,50

7,00

9,00

1,00

 

Горчаков

1,00

8,00

8,00

1,50

 

Оводов

1,50

9,00

8,00

2,00

 

Среднее

1,17

7,83

8,33

1,92

 

Товар конкурента

Иванов

1,50

7,00

9,00

3,00

Петров

1,00

8,00

8,00

3,00

Сидоров

2,00

9,00

8,00

3,00

Климов

2,00

7,00

9,00

2,00

Горчаков

1,00

8,00

7,00

2,00

Оводов

1,50

10,00

7,00

2,00

Среднее

1,50

8,17

8,00

2,50

Товар конкурента 2

Иванов

1,50

3,00

8,00

2,00

Петров

2,00

5,00

7,00

1,50

Сидоров

2,00

5,00

8,00

0,00

Климов

2,00

6,00

7,00

2,00

Горчаков

1,00

4,00

6,00

2,00

Оводов

2,00

50,00

7,00

2,00

Среднее

1,75

4,67

7,17

1,58

Товар конкурента 3

Иванов

2,00

7,00

8,00

2,00

Петров

1,00

8,00

8,00

1,50

Сидоров

1,00

6,00

8,00

2,00

Климов

0,50

6,00

6,00

2,00

Горчаков

1,00

5,00

7,00

2,00

Оводов

2,00

8,00

7,00

2,00

Среднее

1,25

6,67

7,33

1,92

Товар конкурента 1

 

Иванов

2,00

6,00

9,00

2,00

Петров

1,00

7,00

8.00

3,00

Сидоров

1,00

6,00

8,00

2,00

Климов

0,50

6,00

9,00

3,00

Горчаков

1,00

5,00

7,00

1,00

Оводов

2,00

6,00

7,00

4,00

Среднее

1,25

6,00

8,00

2,50

Товар конкурента 5

Иванов

1,00

4,00

6,00

2,00

Петров

1,00

5,00

5,00

3,00

Сидоров

1,00

6,00

4,00

2,50

Климов

0,50

7,00

6,00

2,00

Горчаков

1,20

5,00

6,00

2,50

Оводов

1,50

4,00

7,00

2,00

Среднее

1,03

5,17

5,67

2,33

                   

 

Есептеулердiң нәтижелерi график түрiнде пiшiнде дисплейдiң пердесiнде немесе қағазда суреттей алады, тауардың орнын анықтауын құрама сұлбаны түрде жекелiкте және тұтынушы жоғары бағалаулары

 

Тауар « Тәртiбін дайындау»

 

Көмектiң жанында кейбiр өткен мерзiмiнде баға  сұраныстың әдiс көлемi туралы нақты мәлiметтердi негiзде математика-статистикалық даму заңдылығы анықтауға және болжам алуға болады.

Сұраныстың мiнезiн баға («оралған») қысқаша және көрсетiлген есепте қайтара алады («айқара ашылған») толық пiшiндермен.

 

Нақты тауар бағдарламаға әрбiр жол сұранысты мiнездейтiн пiшiнде қысқаша есептi әрқашан бередi. Толық пiшiнде нақты бақылаулар туралы мәлiмет сонымен бiрге тура келедi және есептi (айға, тоқсанға) әрбiр календарлық мерзiмi бойымен сұраныс мәндерi. (оның тенденциясы ) сұраныстың мiнезi функцияның мәнi қабылдай алатын уақытша функцияны бейнелеп көрсетедi:

(х, =а) тұрақтысы;

(xt = а + bt) сызықтысы;

(xt = а + bt + ct2 )параболалығы;

(xt = е a+bt) экспоненталығы;

T айнымалының келтiрiлген үлгiлерiнде факторды мiнезде «уақыт» және 1ден қайда N дейiн мәндi қабылдайды

N - бақылауларды сан;

- Х,- уақыт бақылау t.

«Параметрлердiң мәні»өсудiң қисықтары үшiн үлгiлердiң параметрлерi және тура графта ең кiшi квадраттар әдiспен оның мәнi бағаланады.

Үлгiнiң таңдауын автоматты түрде жүзеге асырылады, қабылдаушы сенiмнiң коэффициентiнiң негiзiнде 0ден 100е дейiн мән. «Жақсы артық 70-шi сенiмнiң белгi үлгi санасуға болады. Жақсы салынған үлгiлердiң санынан бұл белгiнiң ең үлкен мәнi бар үлгiсi болып табылады. Формированың жанында-сенiмнiң коэффициентiнiңт Ниясы орташа квадратиялық мiнезделетiн үлгi дәлдiктi ескерiледi ауытқумен және (% ) орташа салыстырмалы ауытқу, негiз анықталатын оның адекваттылығы сонымен бiрге ал Дарбин-Уотсонның белгiсi. Дәлдiктiң сипаттамасы, шағылатын дәреже бұл үлкенiрек салмақта ие болады нақтыға есептi мәлiметтерiн жақындық.

Сызықты үлгi бойымен өлшеулi мән Хольта мультипликация жасау маусымды үлгiде маусымды коэффициенттерге оның көбейтуi жолымен түзетедi. Болжам бойымен бiр қадам алға  формулаға салады.

xt(k) ={au + a2, t*k) -gt.s+1
параметрлердi түрлендiру ал байланыстар бойымен жүргiзiледi
a1, t = a1 (xt/gt-s) +(1 - a1) -( + ),
a2, t3 (a1, t - a1, t)+ (1 - а3) *
g, = а2 ((xt/ ) +(1 - ) * (  + ),

g қайда - саны s тең маусымды коэффициенттердiң алуы

s - (1 жылғы, 4 болғанда кварталдық және 12 болғанда айлық мәлiметтерде) маусымды циклданың мерзiмi.

Маусымды коэффициенттер аддитивтiк үлгiде, өркендетпегенiнде емес, тренд компоненттерiне жамалғанында.

Тәртiп «бағаның анықтауы»

Баға белгiлеудiң есептерiнiң шешiмi мәзiрге активизациядан кейiн жүзеге асырылады тармақ «маркет»«Бағаның анықтауы.

(пайда және маржиналь пайдасының Нұсқалы есептеулерi) бұл iшкi мәзiрлер алғашқы екi тармақ жiберiлген санының шығарылған бағасының оңтайлы тiркесiнiң жолымен нұсқалы есептеулерiнiң анықтауына алынатын пайданың максимизациясының жанында тауары. Мәзiр үшiншi тармақ икемдiлiктiң бағасы үшiн арналған тауарларға сұраныс.

Тармақ тауарларға тұрақты шығындарды бөлiп беруге мүмкiндiк беруге «өнiмдердiң шығын және пайдалылығы» және тауарлардың арасындағы байланысты анықтау. Тармақ «бағаның есептеуi» анықтау үшiн негiзгi арналған баға белгiлеудiң әр түрлi әдiстерiнiң қолдануымен тауардың бағалары және қымбаттатулардың пайыздары және жеңiлдiктерi.

Мәзiр соңғы тармақ дұрыстықтың салыстырмалы бағасын қалыптастыруды қамтамасыз етедi оның сапасының есебi бар тауарларының қойылған бағасы.

Көрсеткiштердi мән «тауардың саны», «баға» көрсеткiш үшiн қосу жолымен есеп айырысады «Тауардың саны ) және сәйкесiнше өзгерiстiң адымының берiлгенi (көрсеткiш үшiн «баға») шегеру тауар және бағаның саны.

Шама «өткiзуден түсiм» мәлiметтердi енгiзудiң процессiнде әрбiр автоматты түрде есептеп шығарады формула бойымен жол

Баға = сан түсiм.

(ПВ ) шектi түсiм төмендегiше есептейдi:

(i ) = түсiм (1 ) ПВ - (i - 1) түсiм.

(i = 1 ) бiрiншi жол үшiн олардың арасындағы бәрi шектi шамалар және айырым есеп айырыспайды. (Пи ) шектi шығындар жиынтық шығындардың мәндердiң енгiзуiнен кейiн есеп айырысады.

(I ) = жиынтық шығындар (I ) Пи - (I-1) жиынтық шығындар.

Әрбiр нұсқа үшiн кестенiң соңғы графына шектiк мәндердiң арасындағы I айырым келтiрiлген пайда және шығындар. Өндiрушiге ең үлкен пайда мұндай көлемдi қамтамасыз етедi шығару және баға,қай шектi шығындарда шектi түсiмге немесе тең ол барынша жақындатқан. Жол кестенiң демалысы, болатын бұл нұсқа, түстi ерекшелейдi.

Маржиналь пайдасының нұсқалы есептеулерi. Жұмыстың бұл кезеңiнiң тағайындауы анықтауда тұрады алынатын максимизациясының жанында шығарылған тауарының санының бағасының оңтайлы тiркесi тауардың бiрлiгiне шығындардың айнымалыларының тапсырмасы маржиналь пайдасы жолымен. Маржиналь пайдасы бұйымның бiрлiгiне оның өткiзуiнен және айнымалы түсулердiң арасындағы айырмашылық болады шығындармен. Бұл тәртiп алынатын есеп: Маржиналь пайдасының есептеуiнiң нұсқалары.

 

№ п/п

Цена

Кол-во

Марж.    прибыль
на ед.товара

Суммарная марж.
прибыль

1

0,350

3500

0,262

917,000

2

0,345

3600

0,257

925,200

3

0,340

3700

0,252

932,400

4

0,335

3800

0,247

938,600

5

0,330

3900

0,242

943,800

6

0,325

4000

0,237

948,000

7

0,320

4100

0,232

951,200

8

0,315

4200

0,227

953,400

9

0,310

4300

0,222

954,600

10

0,305

4400

0,217

954,800

11

0,300

4500

0,212

954,000

12

0,295

4600

0,207

952,200

 

Сұраныстың икемдiлiгiсiнiң есептеуiнiң нұсқалары Байқаймыз, сонымен бiрге бағдарлама бойымен сұраныстың икемдiлiгiсiнiң өзгерiсiнiң кестесi құрастыруға мүмкiндiк бергенбiз есептеудiң нұсқаларына. Бағаның өзгерiсi (яғни сұраныс қашан икемдiлiк) бiрлiк сұраныстың икемдiлiгiсiнiң жанында артық  өткiзудiң көлемiнiң өзгерiсi бiр пайыздан астам 1%ке бередi. Бағаны төмендету мұндай шаманың өсуi шақырады демек, ортақ түсiм бағаны төмендету тиiмдi сұраныс, несi өседi. Жол, тиiстiсi мұндай баға және сұранысты тiркес, түстi ерекшелейдi.Егер сұраныстың икемдiлiгiсiнiң шамасы бiрлiк тең болса, онда бағаның өзгерiсiнiң әрбiр пайызын 1% мұрынның алдындағиды өткiзудiң көлемiнiң өзгерiсi. (сұраныс икемдiлiк емес) бiрлiк сұраныстың икемдiлiгiсiнiң шамасы қашан аз, бағаның өзгерiсi өткiзудiң көлемiнiң өзгерiсi бiр пайыздан кемдi 1%ке бередi. Бағаны төмендету бұл жағдайдада пайданың кiшiрейтуiне алып келедi.

Шығындардың бағасы және тауарлардың пайдалылығы.

Мәселе негiзгi бұйымның түрлендiруiн есепке өнiм ассортиментiнiң кеңейтуiнде пайда болады тек қанасы бәсекешiлерге қатынас бойымен ақтаған бағасын анықтаулар, бiрақ және әр түрлi түрлендiрулерге тауардың шығарылған кәсiпорынын. Жориды, анықтау өткiзiлiп қойылдар негiзгi тауар үшiн белгi бойымен бәсекешiлерi бар оның бағасы «баға - сапа», оны басқаға қатынас бойымен сонымен бiрге ал түрлендiрулерге. Бiрiншi сұрақ (немесе одан тарлау қолданыстағы) шамаланған бағалардың сәйкестiгi болып табылады iшкi шығындардың пiкiрден түрлендiрiлген тауарлары

Бұл тұрақты шығындарда

кәсiпорынның табыларындағы оның еншiсiне сәйкес нақты тауарлары бойымен үлестiредi. Әрбiр тауар бойымен

«Табыс шамаланған сату көлемiне оның бағасының шығармасын сияқты есептейдi. Зна жинақтау -- барлық тауарлар бойымен көрсеткiш чений көрcетiлген жоғары қалыптастыруға тиiстi алып келедi.

Бұл тәртiпте жұмыс технологиясы төмендегiдей болады. Санмен көрсетiлген мәндердiң енгiзуiн алдында тауарлардың шығындардың құрылымы және саны анықтауға керек. Жаңа элементтердi атау мүмкiн бар енгiзсiн немесе толықсытуға «үстiнен» тармақ «шығындардың түрi қосу» (немесе ) және пайдаланған «Мәзiрге тауар қос «мәлiметтер». Кесте жаңа жол бiрiншi жағдайда солдың алдында көрiнiп қалады қай мегзегiш тұрады, екiншi жағдайда ал тауардың атауы үшiн екi жаңа графтар көрiнiп қалады және көрсеткiштiң есептеуi «бағада пайыз») мегзегiш орнатылатын бағананың алдында.

Бағаның есептеуi.

Бағдарлама бес әр түрлi әдiстердiң негiзгi бағалардың табылуын мүмкiндiктi қамтамасыз етедi.

Толық шығындардың әдiсi кейбiр шаманың қосымшасы, пайданың тиiстi нормасына жориды, (тұрақты және айнымалылар) шығындардың толық сомасына.  Егер негiзге өндiрiстiк алса өзiндiк құн, онда үстеме қарыз бойымен өткiзудi, пайыздарға шығын жабуы керек, салық және пайдамен қамтамасыз ету.

Өнiм бiрлiгiне шығын айнымалыларға маржиналь шығындарының әдiстiң қолдануында пайданың жеткiлiктi норма қамтамасыз ететiн шығын жамылатын (пайыз) сома жамалады.

Инвестицияларды тиiмдiлiктiң әдiсiнiң мәнi тауардың өткiзуi жоба ) болған тиiстi болғандығында қарыз қаражаттар тиiмдiлiк құннан төменде емес қамтамасыз ету. Бiрлiкке жиынтық шығындарға өнiм қарызға пайыздарының сомасы жамалады.

Әдiс «үлестiк баға» үшiн түрлендiрiлген тауарға бағасын анықтау үшiн қолданылылады ұқсас базистiк тауар бар болады. Ол есептеудiң негiзiнде тауардың бағасының анықтауында қосылады оның сипаттамалармен тауардың сапасының параметрi және салыстыруды негiзгi бiрлiктiң құны талданатын тауар.

Дисконттаудың факторы бағалардың анықтауында ескере алады. Келтiру үшiн уақыт аралықтары баға қолданушыны бекiтiледi. Дисконттаудың мерзiм және нормасы үшiн ортақ орнатуға болады барлық тауарлар немесе олардың әрқайсылары үшiн жеке-жеке. Егер тауар бойымен жеке нормалар орнатылса дисконттау, онда қайта есеп оның негiзiнде жүзеге асырылады. Дисконттаудың әрбiр мерзiмi үшiн негiзгi мерзiмге бастың күнiсi және қатынасқа үшiн төлеулердi дисконттаудың нормасы менменседi. Бұл норма дисконттау келесi мерзiмнiң басының мерзiмнiң басының көрcетiлген күнiсiден күнiне дейiн жұмыс iстейдi.

Тауардың сапасының есебiмен баға белгiлеу.

Тауарға орнатылатын бағаның анықтауында аралық байланысты ескеруге ұсынылады негiзде бағаланған оның сапа сипаттайтын параметр арналған бәсекелес тауарлармен өлшенген параметрлiк индекстi есептеу маңызды сипаттамалар жолымен. Өте биiгi индекстiң деңгейi сапалы тауардан астам сәйкес келедi.

Сапаның бiрлiгiн құнды есептейдi:

= Ц/және-шi сапаның бiрлiгiн құн

Абсолюттiк қисынды үстеменi есептейдi:

Тауар * = бағасы (I ) АОН 100 - )/Пи (I ) (I Пи,

= (I және )/және-шi (1 ) Пи (I ) * қайда 100 - келтiрiлген индекс.

Цена   безразличия   отражает   эквивалентный   уровень   цен   базового   товара   и   соответствующего конкурирующего товара с учетом их качества, т.е. товар конкурента и товар рассматриваемой фирмы,
продаваемый по этой цене, будут восприниматься покупателем как одинаковые. Цена безразличия (I) = цена (I) • (100 + ООН (1))/100.

Тәртiп «өткiзудiң талдауы»

Өткiзудiң талдауын мақсат маркетинг шараларын оңтайлы үлестiрiлу болып табылады тауарлардың түрлерi, уақыт аралығы, тұтынушылар және сату көлемдерiнiң мiнез-құлықтың болжамынан тәуелдiлiк.

Әрбiр тауар бойымен бұл тәртiпте мәлiметтердi енгiзуден кейiн құрама есептеу нәтижесi алуға бола алды уақыт аралығы берiлгенге тұтынушы арналған тапсырыстарды үлестiрiлу туралы, болжам бағалар сонымен бiрге ал сұраныс тұтынушыларды әр түрлi мiнез-құлықта, болжаудың арнайы үлгiлерi қолдана.

Сонымен бiрге бағдарламада үлгiлердiң құрылысын мүмкiндiк ескер тұтынушы «диффузия» мiнез-құлық, «тасымалдаумен » және Пуассон. Диффузияның үлгiсiнiң негiзгi идеясы бойымен бөлiнуде қосылады -требителей «инноваторов» «имитаторлар». Алғашқысы тәуелсiз сатып алу туралы шешiм қабылдайды мiнез-құлық өңге; екiншi, керiсiнше, тауар сатып алған тұтынушы ендi өздiң әсерлерiне тарттырады, яғни елiктеуге сатып алу басқа iске асырады. Үлгi өткiзудiң көлемi зерделеу үшiн жаңа арналған тауар және сатып алушыларды сан пропорционалдық санға да дәл келетiнiн жориды сатылған тауар. Осы жорамал көпшiлiк қолды тауарлар үшiн ұзақ ақтаған моралдiқ ескiруiн түсе бастайтын өнеркәсiптiк тағайындаудың пайдалану немесе тауарлары табиғи тозу едәуiр ертерек. Диффузияның үлгiсiнiң негiзгi идеясы тұтынушыларды бөлiнуде қосылады «инноваторов» және «имитаторлар. Алғашқысы мiнез-құлықтан өңге тәуелсiз сатып алу туралы шешiм қабылдайды; екiншi, керiсiнше, тауар сатып алған тұтынушы ендi өздiң әсерлерiне тарттырады, яғни сатып алу iске асырады елiктеу басқа. Үлгi жаңа тауарлардың өткiзудiң көлемi зерделеу үшiн арналған және не жориды сатып алушыларды сан пропорционалдық сатылған тауардың санына да дәл келедi.Осы жорамал ұзақ пайдалану немесе тауарлар көпшiлiк қолды тауарлар үшiн ақтаған   моралдiқ ескiруi едәуiр ертерек физикалық түсе бастайтын өнеркәсiптiк тағайындау

тозу. Өткiзудiң болжалатын көлемi формула бойымен есеп айырысады

St=a Mt +  (Sti/ Mt -i) Mt ,

- S қайда,- S0 = 0 ) уақыт/( өткiзудiң көлемi есептелген кезеңiне;

St.]— алдыңғы мерзiмнiң өткiзуiн көлем;

Mt - нарықтық потенциал, осы тауардың потенциалдық тұтынушыларын тең санға

есептелген кезеңi, және де

Mt =  - St,

сәйкесiнше- Ал,- сәйкесiнше әдiл үшiн «имитаторлар» және «инноваторов» коэффициент

ал ал ал байланыс + = 1, 0 1, 0, 1.

Үлгiнiң негiзiнде (7.6-шы сурет) «тасымалдаумен » туралы шешiмнiң кезеңдi қалыптастыруын алғышарт жота-жота болады

тауардың сатып алуына потенциалдық тұтынушыда. Қабылдануға әзiрлiктiң дәрежесiнен тәуелдiлiкте мұндай

мысалы, бәрi потенциалдық сатып алушылар шешiм 5 топтарға бөлiнедi:

-шын көңiлiмен келетiн осы тауарлар; -Сенген тауар артықшылықтарындағы, бiрақ әлi десi оны алуға тәуекел еткен;

-тауардан түсiнетiн пайдалар, бiрақ әлi десi бұл бiржолата көзi жеткен;

-тауар туралы мағлұматты, бiрақ оның артықшылықтары туралы бiлгiр емесi;

-тауар туралы ештеңе бiлгiр емесi.

Үлгiде нарыққа өз тауар белсене алға жылжытатын фирма жанында бұл қолдана жориды маркетинг құралдарын кешен, бәрi топтарға бiрдей әсерде болады. Үн қосумен ол болып табыл бiрiншiге одан бағытқана дейiн, тасымалдауы әрбiр топтың бөлiгi көршi «тасымалдау» қай «сыртқы ортаны» және тауар өткiзудiң ағымдағы деңгейiне тең бол. Бұл әсермен анықталады тасымалдаудың коэффициентiмен.

Арашашыларды мiнез-құлықтың бағасын Пуассон үлгiлерi қолдану екi сатылық жориды арашашы өнiм бөлу жүйе желi арқылы. Ол тапсырыстың ықтималдығын анықтауға мүмкiндiк бередi

тауардың мөлшердiң арашашысымен.Жориды, арашашылардың арасындағы арашашы және заказдың көлемдерi заказдың көлемi бойымен үлестiретiн

Пуассонның заңына. Салған негiзгi болжам түрде ие болу керек

 

 

осы үлгi, емес үлгiнiң жаттығу маңыздылығын айтарлықтай арзандатылатын нақты мәлiметтер үшiн әрқашан орындайды Пуассон.

Қыркүйек

200,00

1

180,00

 

Казан

400,00

2

300,00

2

Қараша

500,00

2

350,00

2

Желтоқсан

700,00

2

475,00

2

Орташа мерзімге

366,67

1,5

249,17

1,3

Минимум

100,00

1

100,00

1

Максимум

700,00

2

475,00

2

 

 Есептеу үшiн бастапқы мәлiметтер:

Осы арашашы орташа заказдың көлемi: 366, 70

Арашашыдағы тапсырыстарын орташа сан: 249, 00

Есептеудiң нәтижелерi:

 

№ п/п

Заказдың көлемi

Дейiн...)

Вероятность
посредника:

заказа

Реа/гьная доля:

 

 

данного

случайного

данного

случайного

1

100

0,0%

33,3%

8,3%

16,7%

2

150

0,0%

45,5%

8,3%

25,0%

3

200

0,0%

55,4%

33,3%

50,0%

4

250

0,0%

63,5%

41,7%

50,0%

5

300

0,0%

70,1%

41,7%

66,7%

6

350

20,0%

75,6%

50,0%

75,0%

7

400

96,0%

80,0%

66,7%

91,7%

8

450

99,9%

83,7%

66,7%

91,7%

9

500

99,9%

86,7%

83,3%

100,0%

10

550

99,9%

89,1%

83,3%

100,0%

11

600

99,9%

91,1%

91,7%

100,0%

12

650

99,9%

92,7%

91,7%

100,0%

13

700

99,9%

94,1%

100,0%

100,0%

14

Любой

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Рис. 7.8.             Протокол отчета построения модели Пуассона

 

Болжамның әдiлдiгi зерттелетiн көрсеткiш үшiн үлгi салған бағалай алады құлама мәзiрде активизациядан кейiн көрiнiп қал тармақ «есеп» кестенiң көмегiнiң жанында «Ықтималдықтың кестесi. Егер кесте нақты және болжам әдiл мойындала аладытеориялық мәндер жақын. 7.9 кестелер сурет көрсетiлген жақындық туралы соттауға мүмкiндiк бередiүлгiнiң Пуассоновасы бойымен (нақты ) нақты мәлiметтер және есептiк мәндердiң үлестiрiлуi.

Болжам келтiрiлген мысалда қисынды мойындала алмайды, өйткенi аралық айырмашылық Пуассонның үлгiсi бойымен нақты мәлiметтер және есептiк мән үлестiрiлу әбден маңызды.

 

Тауардың тапсырысын ықтималдық «етiк қысқы әйел»

кездейсоқ арашашыларға

 

 

 

 

 

 

Тәртiп «маркетинг қызметiнiң бақылауы»

Баға оны орталық орын маркетинг қызметiнiң жоспарлау және талдауында орынға ие болады тиiмдiлiк, құрал қай тауарлардың тiлуiнде шығындардың зерттеуi және пайдалылық болып табылады, тұтынушы, аумақтар және басқалар.

Жүргiзу және маркетинг шығындарының ақпарат базаның талдауын ортақ технология тұрады оның күйiн келесi енгiзумен (нақты мерзiмге) статикалық дерекқор қалыптастыру динамикалық базаға. Толтырылу дерекқор толықтығы қолданушының қажеттiлiктерiнен байланысады. Оны алады мысалы, жеке тауарлар бойымен әр түрлi тiлулерде ұйымдастырып анализ жасалады, тауарлық  тұтынушылардың топ, топтары, өткiзудiң саудалық аумақтар, әдiстерi, өткiзу арналарының қатысушыларына, тапсырыс мөлшер және т.б..

Табыс жалпы пайда - жалпы пайда сатылған тауарлардың құны, таза табыс - ағымдағы(жинағы ) шығындар.

Маркетинг қызметiнiң тиiмдiлiгiн баға шығындардың зерттеуiнiң негiзiнде жүзеге асырылады және сапасында тауарлар, тауарлардың тобы шығып тұра алған есептiк бiрлiктердi тiлуде пайдалылық, тұтынушы, аумақ және жүргiзу және ақпарат базаның талдауын Ортақ технологияның басқалары маркетинг шығын (нақты уақытқа) статикалық дерекқордың қалыптастыруында келесi тұрады динамикалық базаға оның күйiн енгiзумен. Толтырылу дерекқор толықтығы қажеттiлiктерден байланысады. Барлық есептiк бiрлiктердiң уақыт аралығы берiлгенiнде үшiн байланыс есеп айырысады пайданың оны бойымен алған және маркетингке шығындары.

Маркетингтiң тиiмдiлiгiн баға Уақыт аралығы: қаңтар - 1998 жылдың желтоқсаны.

 

Доходы

Прибыль

Расходы  на
маркетинг

д/м,
%

П/М,

%

м/з,
%

Всего за
период

3730,300

946,000

372,000

10,0

2,5

13,4

В среднем
за месяц

310,858

78,833

31,000

 

Есептiк бiрлiк:       етiк әйел қысқы

Өлшем бiрлiгi:   сом миллион.

 

 

 

Қаңтар

457,800

150,000

53,000

8,6

2,8

17,2

Ақпан

432,200

85,000

35,000

12,3

2,4

10,1

Наурыз

326,100

60,000

20,000

16,3

3,0

7,5

Сәуір

239,300

50,000

18,000

13,3

2,8

9,5

Мамыр

200,600

46,000

10,000

20,1

4,6

6,5

 

154,800

38,500

6,000

25,8

6,4

5,2

Июль

142,600

36,500

10,000

14,3

3,7

9,4

Август

141,700

36,000

12,000

11,8

3,0

11,4

Сентябрь

209,100

54,000

18,000

11,6

3,0

11,6

Октябрь

381,700

80,000

37,500

10,2

2,1

12,4

Ноябрь

450,400

120,000

52,500

8,6

2,3

15,9

Декабрь

594,000

190,000

100,000

5,9

L,,9

24,8

 

Рис. 7.10. Шығындар мақалалары функционалдық құрылым

Функционалдық шығындар мақалаларының байланысы

 

 

Дербесi сату

 

■         Басқару

маркетингпен

 

Реклама

 • Стимулирование
  сбыта

■         Маркетинговые
исследования

 

 

В        Сапоги     Сапоги     Туфли

среднем   женские   женские   мужские
зимние    осенние

Рис. 7.11. Шығындарды байланыс және пайда


(Жолда «Жинағы мерзiмге» қорытынды мәндерде болады, жолда ал «орташа айға» көрсеткен жолдың мәндерiнiң бөлiнуiнiң нәтижелерi ортақ шамалы мәндер айлардың санына «Жинағы мерзiмге» мерзiм). 7.14-шi күрiшке пайданың серпiнiн график түрiнде ұсыныс және маркетингке шығындары келтiрiлген,қай бағдарламаны орындайды.

 

 

Туфли мужские

маркетинг

 

 

 

 

Қорытындылар

 

Бағдарлама «олимп: Маркетинг, игерiлген мамандарымен «Росэкспертиза», үшiн қолданады экономика-математикалықты, статистикалық әдiстер және жэсм маркетингтiң есептерiнiң шешiмiнiң формализациясы.

Бағдарлама «олимп: Маркетинг Windows, жэсмге 8 Мгбтен кем болатын ортада жұмыс iстейдi оперативтiк жад, 5.0 және одан жоғары-шы бар болу Excel нобай, қоюдың жанында талап ет 2, 5 Мгб диск сияқты орынға ие болады кеңiстiк.

Мәзiр «олимп: Маркетинг жүзеге асырылатын тәртiптердiң тiзiмi қосады және нақ сол мәлiмет бередi маркетинг қызметiн басқару автоматтандырылатын облыста жұмыс iстеулер туралы қолданушылар.

Тәртiп «нарықтың талдауы» нарықтың талдауы үшiн мүмкiндiктi маманды iлiгедi, яғни нарықтағы мақсаттық нарық бөлшектерiнiң сегменттеу, таңдауы, тауардың орнын анықтауы.

Маманға тәртiп туралы нақты мәлiметтердi талдауға мүмкiндiк беруге «тауар дайындау» маусымды үлгi бойымен тауарларға сұраныстың көлем, мiнезi.

Тәртiп «бағаның анықтауы» бағаның оңтайлы тiркесi және санның нұсқалы есептеулерiн қамтамасыз етедi алған пайданың максимизациясының жанында шығарылған тауары, сұраныстың икемдiлiгiсi бағалауға мүмкiндiк бередi тауарларға.

 

Тақырып: Маркетингте электрондық кеңсе

 

•  Маркетингте электрондық кеңсенiң ұғым және құрамы

•  Маркетингте электрондық кеңсе техникалық қамтамасыз ету

•  Электрондық кеңсенiң базасында маркетингтiң есептерiнiң шешiмi үшiн ақпараттық ортаның қолдануы

 

Маркетингте электрондық кеңсенiң ұғым және құрамы

Электрондық кеңсе программалық-аппаратты құралдардың жиынтығы болады, басқарудың ақпараттық жүйесте қолданушыларды жұмыстың автоматтандыруы үшiн қолайлы кәсiпорынмен.

Маркетингте электрондық кеңсе кәсiпорында ұйымдастырады немесе бөлiмнiң базасында фирмада немесе қызмет, шұғылданатын маркетинг қызметiмен. Онының негiзгi функцияларымен жиын болып табылады және

бәсекелестiк тауарларға сұраныстың зерттеуi, өткiзу нарықтарын зерттеуге, есеп бойымен информация өңдеуi тауарлардың сипаттамаларына тұтынушылардың талаптары, маркетинг есептерiнiң шешiмi және тағы басқалар.

Маркетинг зерттеулерiнiң автоматтандыруы кәсiпорынның қызметiде маңызды мәнi болады немесе фирма. Маркетинг ақпараты қызметтiң бағытының өндiруiн үшiн нұсқаумен қолданылады кәсiпорын.

Маркетингте электрондық кеңсенiң базасында ақпараттың жиын, қорлануы, ол жүргiзiледi аналитикалық өңдеу және мәлiметтердiң көздерiнiң әр түрлiден мiнезгене дейiн сабақтас басқа операциялар, өзара iс-әрекет қай кеңсенiң коммуникациялық құрал-жабдықтарын қолданумен орындайды немесе кәсiпорын.

Электрондық кеңседе маркетинг ақпаратын аналитикалық өңдеу үшiн көрсеткiштердi ескерiледi бойымен құрылатын сыртқы макроортаның күйi туралы фирама iшiндегi қызмет және ақпарат

Тиiстi дерекқорлар.

Маркетинг зерттеулерi талап ететiн маркетинг ортасының кешендi зерттеуiн жориды фактор кәсiпорынның қызмет етуi немесе фирма, зерттеудi құрылым iшкi және сыртқы, мәлiметтердi алудың ұйымына, ақпараттық ағындарды автоматтандыру және тағы басқалар жүйелiк көзқарас.

Электрондық кеңседе программалық-аппаратты құралдардың ұйымының әдiстерi ортақ анықталады жүйелердегi жедел басқарудың қаралатын процесстерiн мәнмәтiн автоматталған мақсаттық функциясы барлық түрлердi шығынды минимизациялайтын маркетинг ақпаратын өңдеу кәсiпорынның қызметi немесе фирмада ресурстар.

Маркетингтiң электрондық кеңсе болатын есептерге жатады:

•  iс қағаздарын жүргiзу жүргiзумен, есеппен және документтi өңдеу қалыптастыруға қатысты;

Кәсiпорын, нарық және оның инфрақұрылымының сыртқы ортаның күйi туралы маркетинг ақпаратын жиын,

сатып алушылар және жеткiзушiлердi мiнез-құлық, бәсекешiлердiң әрекеттерi мемлекеттiк реттеу өлшемдерi туралы

нарықтық тетiктер және тағы басқалар.;

•  тауарлық ассортиментке, техникалық деңгей бойымен фирама iшiндегi маркетинг ақпаратын жиын

және тауарлар және тағы басқаларда тауарлардың сипаттамасы, өндiрiс шығыны, өндiрiс iшiндегi бағаларға.

•  маркетолог қызмет кесте құрастыру;

•  кәсiпорындағы маркетинг қызметiмен басқару;

•  кәсiпорынның оның басқаруына берiлу үшiн маркетинг зерттеулерi бойымен есептердi жасау;

•  маркетинг қызметiн басқарудың бақылауы;

•  iздестiру және сыртқы маркетинг ақпаратын жиын;

•  дерекқорға жасау, маркетинг ақпаратын жүргiзу, түзету және жаңарту;

•  кеңсе бөлiмдерiнiң арасындағы маркетинг ақпаратымен айырбас;

•  кәсiпорын кеңселердiң арасындағы маркетинг ақпаратымен айырбас және кәсiпорындардың арасындағы және тағы басқалар.

4. Коммуникациялық құралдарды электронды үкіметті аймақтық және ғаламдық желілерді нарық коньюнктурасы бойынша маркетинг мәліметін алу үшін косылады. Коммуникациялық құралдар ретінде байланыс каналдарының аннотациялық сигналдарының жиіліктік сипаттамасында ДК-ның дискретті сигналдарының жиіліктік сипаттамаларын өрнектеу үшін қолайлы құрылымдар (модулятор-демодулятор) модемдер олардың қабылдауынан кейін кері өзгеру үшін колданылады. Мысалы, берілу және сигналдың алуынан басқа күрделі модемдер кейбір конструктивті модемдер кездесіп отыр ( көшіе байланысты қамтамасз ететін факсмодем деп аталады).

5. Баспа құрылғылары (принтерлер)  - мәлiметтi шығару  қорытындысы үшiн қолайлы құрылғылар. Баспа құрылғысы ретiнде төменгі қолдану кезiндегi шығынды сипаттайтын құн ең аласа болатын матрицалық принтерлерді жиiрек қолданылады. Электрондық кеңседе дегенмен маркетинг сапалы түрлi түстi суреттердi шығару үшiн түрлi түстi принтерлер струялы  пайдалануға орындырақ. Шарттардағы электрондық кеңсенiң ЛВС ұйымдар бөлiмнiң маркетологтерi қызмет көрсету үшiн торлық лазер принтерiн ұтымды қолданады.

Для архивирования большого объема данных на лазерных дисках целесообразно использовать
дополнительные внешние запоминающие устройства, такие, как:

6. Документті көшіру құрылғысы, егер документ мәліметті тіркесе жеткілікті санды алуға мүмкіндік беретін қажеттіліктің жаппай сипаты.

Электрондық кеңсенің құрамына кіретін алатын қосымша:

 • мультимедия жүйесі - аудио және видео мәлiметтi өңдеу үшiн программалық-аппаратты құрал. Мультимедиалық жүйенiң маркетингiнiң қызметтерi электрондық кеңседе демонстрациялық дисктер және стенд материалдарының жасауы үшiн қолданылады;
 • сканерлер - ПЭВМ документінен мәліметті автоматты түрде енгізу үшін;

Лазер дисктерiндегi мәлiметтердiң үлкен көлемiн архивтеу үшiн қолдану, мұндайлар:

При выборе телефона следует учитывать появление новых усовершенствованных телефонных аппаратов с дополнительными возможностями:

 • стример құрылғысы- винчестерде орналасқан мәлiметтiң кассеталық магнит таспасынан көшiрмесiн алу;
 • дисководтар - оптикалық дисктердің түрлерін жазу үшiн: CD - R (Compact Disk Recordable), DVD (Digital Video — Disk), система Copy Writer CDD (Compact Disk DigiTal);
 • презентацияларды өткiзуi үшiн проекциялық жабдық;
 • әкiмдiк- өндiрiстiк байланыстық құралдары (телефон, пейджер, телефакс).

Телефонды таңдау кезінде жаңа жетілдірілген телефон аппараттарының қосымша мүмкіндіктері бар екенін ескеру керек:

 • жадыда оншақты абонентік номері;
 • жадта  - кез келген нөмiрдiң автоматты түрде шақыруға  мүмкiндiгі бар;
 • абоненттi бiрнеше рет шақыру;
 • сымсыз телефон (ұялы байланыс). Бұл байланыс өз орнын ауыстыра алатын еркін абонент.

Маркетолог қазіргі шарттарында өзінің мінддетерін орындау кезінде жұмыс орнында және электронды кеңседе үнемі бола алмайды, дегенмен ол басқа қызметкерлерден ерекшеленбеуі керек. Фирма қызметкерлерін ұялы байланыс телефонымен қамтамасыз ету  қиын жағдай шығуға мүмкіндік болады. сонымен бірге анағұрлым арзан құрылғы – пейджер, «орталық-абонент» біржақты  байланыс көрсететін және абонентке қысқаша хаттама жібере алады. Әр түрлі субьектердің маркетингтік қызметтермен әрекеттесуі құжаттарды жіберу, заңды күштердің болуы, т.с.с қолы және мөрі. Пошта қызметі табиғи кедергілері әрдайым қолайлы емес.  Кең тарату сондықтан арнайы құрылымдар көмегiмен өткенше және байланыстың радиоканалдары бойынша құжаттардың берiлуi алады - телефакстер. Бұл аппарат суреттердiң берiлуi үшiн құрылым болып табылады: түпнұсқаны қабылдаушы жақта (қол қоюлармен және мөрлермен) барлық график түрiнде ерекшелiктермен шығарады. Телефакс келiсiм шарттары, iскерлiк хат, есепғана емес, да берiлу үшiн қолдануға болады.

Маркетингтiң есептерiнiң шешiмi бойынша электрондық кеңсенiң жұмыс жасауын электрондық кеңсенiң базасында маркетингтiң есептерiнiң шешiмдерi үшiн қолдану ақпараттық орта серверлiк жергiлiктi орташа немесе iрi кәсiпорынның есептеуiш желiсi ортақ ақпарат базамен қамтамасыз етiледi, түсiнiктi кәсiпорынның түсiнiктi барлық қолданушыларымен. Кәсiпорынының орталық серверi мәлiметтiң орталықтандырылған сақтауға және ұжымдық қолдануы бойынша ретiнде бағдарламалы-аппаратты кешеннiң автоматты деректер қорының функциясын орындайды. Деректер қоры толықтыру және жаңарту олардың кәсiби қызметi кәсiпорынның әр түрлi қызметтерiнiң қызметкерлерiмен қарама-қайшы жүргiзiледi.

Орталық серверде iшкi мәлiметтiң деректер қорлары қалыптасады:

•  кәсiпорындар бойынша;

•  профильге байланысты кәсiпорынның қызметтерi тауарлардың iске асыруы көлемдерi туралы мәлiметтер шоғырланады;

•  жаңа тауарлардың партиясының түсуi бойынша деректер қоры;

•  жабдықтаушылар және сатып алушыларданғы төлемдердiң көлемдерi туралы мәлiметтер;

•  көшiрiп алған есептер бойынша деректер қоры, тiркеме қағаз, бухгалтерлiк жазба;

•  заңға және заңға сүйенген нормалар және тағы басқалар бойынша информациялық-анықтама жүйе.

Коммуникациялық құралдар арқылы электрондық кеңсенiң маркетологтерi орталық серверде шоғырланатын сыртқы мәлiметтiң жиынымен шұғылданады.

Қазiргi ақпараттық нарық келесi формалардағы мәлiметiн тұтынушыларға ұсынады.

1. Маркетологтер қолдан тиiстi деректер қорларының толықтыруы үшiн электрондық кеңселерде тiкелей қолданатын баспа шығарылымы.

2. Дискеттер немесе кез келген бөлiктiң тез iздестiруi үшiн маркетологтердi пайдалана алатын тығыз-дискке деректер қоры. Мұндай ақпараттық қызмет керсетудi кемшiлiк ЄдЄларына мәлiметтерiнiң едәуiр бөлiгi ешқашан талап етпеуi мүмкiн болған болып табылады. Жұмыстар сақтаушылармен үшiн базасындағы iздестiру жүйесi және мәлiметтiң құрылымының обенностейi бiлiм сонымен бiрге керек

Мәлiметтер. Мысалы, егер бұл базалары кәсiпорындар бойынша мәлiметтердi болса, дискеттер және тығыз-дискке бiрнеше деректер қорларының бар болуы дегенмен орынды, ұйым және олардың өнiмi. Iздестiру үшiн одан басқа мұндай деректер қорлары маркетинг зерттеуi немесе жарнамалық қызметте direct mailдiң әдiсiн жарнаманың таратуы үшiн тиiстi телефондар немесе мекенжай басып шығара қолдануға болады. Толық мәтiн ағымдағы экономикалық болатын үнемi жаңартылатын деректер қорларызаңдар, сонымен бiрге заңы дәл қазiр қажеттi, нұсқау, қаулы, нұсқау хаттар iс жүзiнде күнбе-күн шығады, сұрақтардың жиындарын қамтиды және ескiлеу қарама-қайшы жеке жағдайларда болады, бiрақ жойылмаған заңға. Маркетологтерге заңға сәйкестiкке келешек мәмiленi тексерiп, заң болатын талаптар күтпеген жайт жоғалтулар сақтап қалғандай етiп анықтап алуға сұқтануға керек. Басқа сол, сөздерге Ключевоенiң мұндай деректер қорларындағы iздестiруi тұрып қал күтпеген жайт шаруашылық шешiмдерiне маркетологтердi кейде итередi және ағымдағы заңның кемелiне жетпегенiнде үнемдеп немесе жұмыс iстеуге мүмкiндiк бередi.

3. (мәлiметтi тиiстi маркетологке қашан оның ДКына дереу түседi) on-lineнiң тәртiбi және (маркетолог қашан тоқтаумен өз сұрау салуына мәлiметтi жауапқа алады) off-lineнiң тәртiбiнде деректер қорына алып тастаған рұқсаттың түрiнде. Ақпаратқа қол жеткiзудi бiрiншi түр көп тиiмдi, маркетолог өйткенi тек қана мәлiметке және сол нақты мәлiметтегi қажеттiгi пайда болатында мерзiмге айналады.

Бұдан басқа, түсiнiктi бiрнеше деректер қорын қолданушыға мұндай ұйымдардың жанында, ғаламдық желiлердiң есепке алуымен - мәлiметтердiң барлық жиыны. Сонымен бiрге кемшiлiк кәсiпорын мәлiметтiң ЄдЄсi ақы төлеуi керек болатын болып табылады, қамтамасыз ететiн сұрау салуларды қамтамасыз ететiн берiлудi және мәлiмет, қызмет оның iздестiруi бойынша, байланыс. Маркетологтерге әр түрлi пәндiк облыстардың тоғысқан жерлерiндегi ақпараттық қорларға шығу түзудi алуға мүмкiндiк бередiғана емес, қазiргi телекоммуникациялық қызметтермен пайдалануға мүмкiншiлiк бередi - электрондық почтамен, берiлу файлдар және тағы басқалар, Ресей байланыс үшiн шеңберiндеғана емес, әлемнiң барлық бастаушы елдерi бар қарым-қатынасы үшiн тiптi, факс те деректiң тапсыруының желiсiне рұқсатының бар болуы. Телекоммуникация коммерциялық ұсыныстарды жүйелi ағынды маркетинг қызметiнiң электрондық кеңсесi жабдықтауға мүмкiндiк бередi, қатысуға рұқсатты кәсiпорынға ашады ақпараттық ортаға өз ұсынысы.

4. Консультациялар, коммуникациялық жүйелердiң арқылылардың ақпараттық қорлардың төңiректерiдегiн маркетологтiң нақты сұрау салуына жауап болатын болатын маманмен түрде. Ақпараттық қорлар бойынша маманның қолдану қызметтерi ыңғайлы жеткiлiктi, өйткенi төлеу тиiстi мәлiметке тек қана тiкелей өндiрiп алады. Консультацияға төлем дегенмен, iздестiру және беру мәлiметтер жеткiлiктi биiк. Уақыттың факторы, жеткiлiктi толықтық немесе информациялық iзденiсiн рөл шешушi дәлдiгiн сонымен бiрге маман ойнайды (қалай басқа елдердiң тәжiрибесiнiң көрсетедi) профессионал еместi әрдайым асып түседi. Бұдан басқа, шешiм мұндай не маңыздылықтың деңгейi не бола алады маркетологке iздестiрудiң нәтижелерi және өз алдына алған мәлiметтердiң растауы талап етедi, маманға қарағанда - қисынды жауап беретiн консультант.

Нарық коммерциялық мәлiметтiң жиынының қазiргi ұйымы зерттеу барысында келесi артықшылығы болатын қолдану диалогтi тәртiптер ойлайды:

•  өңге өнеркәсiп қарағанда кәсiпорын және өнiмнiң орыны туралы ағымдағы (дәл және дер кезiнде) конъюнктура мәлiметiнiң ашықтық және арзандығы базарға;

•  маркетинг зерттеулерiнiң оңайлық және тиiмдiлiгi, жарнаманың таратуының тiзiмдерiнiң әзiрлеуi, iздестiру қажеттi өнiм және оның жабдықтаушылары, демографиялық нарықты бағалап үлгi жасауға мүмкiндiк беретiн демографиялық мәлiметтер;

• сатуларды уақыттың тұтынушылары бар қатынасты тез тапсырысты орындап жақсартуға мүмкiндiк беретiн нақты тәртiбiндегi фирма бөлiмшелердiң арасындағы қымбат емес және сенiмдi байланыс қамтамасыз етiлетiн тиiмдiлiктер жоғарылату;

кiшiсi қосымша шығындар сарапшылардың тарту талап ететiн арнайы сұрақтардың шешiмiнде;

• шығын ақпараттық болған салық артықшылықтары қызмет көрсету өзiндiк құндарға қосылады.

Кәсiпорынның маркетологтерiне қолдану коммуникациялық құралдары қолдану электрондық мәмiлелердi ұйымдастыруға мүмкiндiк бередi. (electronic transactions ) электрондық мәмiлелердiң нарығы әр түрлi шаруашылық операцияларды iске асырудың жүйесi деректердi беру арнасы арқылы қосады, сату, соның iшiнде тапсырыс, сатып алу тауар алмасу және қызметтер, операция биржалық тауарлар және бағалы қағазбен сауда бойынша, сонымен бiрге валюталық операциялар, банктiк банктiк және есептi операциялар. Осы секторды басты ерекшелiк маркетологтер қарсы уәкiлдермен ЄдЄбарлық шығатыны бұл мiндеттемелер және жауапкершiлiкпен) мүлiктiк қатынастарда тiкелей кiретiн болып табылады. Бұл нарық бiрi өте сияқты қаралады деректер қорына рұқсаттың қызметi телекоммуникацияның қызметтерiмен бiрiгетiн перспективалы секторлар.

Мүмкiн мүмкiн электрондық кеңсенiң маркетолог қолданылатын сыртқы ақпараттық ортаны келесi топтарға бөлу:

1. Көтерме сауда. Көтерме сауданың төңiрегiдегi ақпараттық қорлары кәсiпорындарға және саудалық және делдалдық операция қатыстырылған ұйымдар бойынша анықтамалар және деректер қорлары қосады, жарнамалық коммерциялық ұсыныстарды жарнамалық - коммерциялық шығарулар және деректер қоры, сонымен бiрге арнайы анықтамалар және мәтiндiк мәлiметтiң деректер қоры.

Бұл мәлiметтiң беруiн негiзгi формалар қосады:

•  жарнамалық-ақпараттық шығарулар;

•  коммерциялық ұсыныстарды деректер қоры.

Коммерциялық ұсыныстарды деректер қоры дәл қазiр телекоммуникациялық желiлердiң көпшiлiгi үйреншiктi сервис ретiнде қарауға болады.

Коммерциялық ұсыныстарды деректер қоры сату туралы коммерциялық ұсыныстарды мәтiндерде болады, коммерциялық коммерциялық фирмалар, көтерме сауда шұғылданатын тұлғалардың бөлiндiлерi және тағы басқалар, тауар және қызметтер, сатып алу немесе (қорғаныстық кешендi қоса) мемлекеттiк өнеркәсiптiк кәсiпорын түскен өнiм алмасулары.

Көтерме саудаға электрондық биржалардың жұмыс жасауын ұйым сонымен бiрге жатады.

Көпшiлiк желi және коммерциялық ұсыныстарды жүйе сол болады. Электрондық биржаның ұйымы мұқият заңға сүйенген талқылау, болуы мүмкiн негiзгi озонды бұзатын әр түрлi манипуляцияларды өйткенi бұл салаға талап етедi еркiн нарықтық бәсекенiң ең маңызды шарттарын қамтамасыз ететiн мәлiметтiң ашық ұсынысының биржалық қағидасы.

1. Ерекше маңыздылықты көтерме саудада дүниелiк және iшкi бағалар туралы мәлiмет алады. сондай мәлiмет сияқты әлемдiк нарықта iс жүзiнде елестетпегендiгiменнен, көтерме өнiмдi жедел баспа немесе электрондық форма берiлетiн коммерциялық түсiнiктi тауар. Бұл әлемдiк нарықтағы баға қандай болмасын ұзақ мерзiмге бекiтуге керегетiн тұрақты шама ешқашан сияқты қаралмайтын ұғындырылады. Көп деректер қорлары бағалар туралы анықтама мәлiметтерiнде болады, бiрақ бұл бағалар тек қана сауданы бастайтын негiзбен қызмет көрсете алады. үлкеюге қарай да, кiшiрейтуге қарай да нақты мәмiленiң бағасы анықтама бағасынан кенет айырмашылығы бола алады. Ол мәмiленiң көлемi, әрiптестiң сенiмдiлiгi, төлеудiң қолданылатын формалары және тағы басқалармен анықталады.

2. Сыртқы сауда. Сыртқы сауданың төңiрегiдегi негiзiнен ақпараттық қорларына айырмашылығы болмайды көтерме сауда үшiн арнайтын негiзi бойыншады. Олар шетел елдерi және (қаржы мәлiметiн қоса) кәсiпорындар бойынша коммерциялық мәлiметтiң барлық түрлерi қосады, коммерциялық ұсыныс сонымен бiрге сыртқы сауда операцияларының жүзеге асыруының ерекшелiктерi бойынша арнайы толық текстi деректер қорлары және заңға сүйенген мәлiметтi осы облыста.

3. Бөлшек сауда. Бөлшек сауданың төңiрегiдегi ақпараттық қорлары бөлшек сауданың азық-түлiк және тұтыну тауар бейiмделген кәсiпорындары бойынша анықтамалар және деректер қорлары қосады, деректер қор бөлшек бағалар бойынша бөлшек сауданың төңiрегiдегi коммерциялық ұсыныстары, анықтамалар және деректер қоры, сонымен бiрге iскер жаңалықтардың баспа шығарылымы және деректер қоры.

4. Статистикалық және демографиялық мәлiмет. Демографиялық, статистикалық мәлiметтiң секторы мемлекеттiк санақтың мәлiметтерiн қамтиды, тарихи (нақтылы параметрдiң уақытта өзгеруi туралы мәлiметтер) тарихи уақытша қатарлар, нәтижелер, осы санақ тұрғын, экономикалық болжамдар қоғамдық пiкiрдi сұраулар және социологиялық зерттеулер.

Экономикалық, демографиялық, сонымен бiрге мәлiметтердiң серпiндi қаларын түрдегi әлеуметтiк мәлiмет, болжам болжам үлгiлер және бағалар маркетологтердi ақпараттық қажеттiлiктерге жуықтау коммерциялық, биржалық және қаржы мәлiметiн бағытында жалғастырып жетiлдiредi.

Нарық конъюнктурасының зерттеуiне кешендi жол ойлайды:   қолдану қолдану әр түрлi толықтырысатын көз мәлiметтерi; болжаммен өткендi шолатын талдауды тiркес нарық конъюнктура сипаттайтын көрсеткiштер; әр түрлi саралау әдiстерiнiң жиынтығы және болжауды қолдану.

Электрондық кеңсенiң базасында тиiмдi қолданудан астам мүмкiндiктердiң қасында бар өндiрiс орндары үшiн коммерциялық шешiмдерiнiң дәлелдеуiне бағытталған нарық конъюнктурасының зерттеуi бойынша аналитикалық жұмыстар кәсiпорынның маркетинг қызметiндегi мәлiметтiң әр түрлi көздерi қолдана орындалады.

Дүниелiк процесстердiң экономикасындағы ғаламдану, әлемдiк сауданың үлгiлерiнiң өзгерiсi алу және коммерциялық мәлiметтiң таратуы үшiн ең маңызды аспапты құралдардың бiрi Глобалдi компъютер желiсiнiң қолдану қызметтерi Internet болып табылғанын келтiрдi. Қазiргi шарттардағы фирмалары әр түрлi сауда операцияларының өткiзуi үшiн Internetтердi пайдаланады, маркетинг ақпараттық қорлардың ашықтығы мұндай операциялардың iске асыруын жылдамдық электрондық қатынастардың жүйелерiнiң артықшылықтарымен нақты уақыт тәртiбiнде сатып алушылары бар керi байланыстың қамтамасыз етуi және тапсырма берушiлермен аймақтықсыз негiзге ала жарнамалық қызметтiң зерттеу, ұйымдары шектеулер және саяси шекаралар.

Коммерциялық мәлiметтер Internet орталықтармен қалыптасады - келесi тақырыптар бойынша мәлiметтiң генераторларымен: көтерме және бөлшек сауда, жылжымайтын мүлiгi бар операция жекешелендiру және инвестиция және мамандарға мәлiметтердi жүйелейтiн және маркетинг бойынша керек мәлiметтi iздестiру кезiнде бағдарлауға мүмкiндiк берген тағы басқалар, қоғамдық қоғамдық қоректену, қаржы қызметтерi, сыртқы сауда.

Маңызды рөл маркетинг мәлiметiнiң таратуында (WorldWide Web ) WWWтiң қолданушыларға график түрiнде мәлiметтiң Internet мүмкiндiк есебiнен лездiк көруiнiң ақпараттық қорларына рұқсатты алынуға мүмкiндiк беретiн стандарттардың жиын қолдайтын технологиясына дамыту ойнады, мүмкiндiк базасында Webға (site ) беттер жасалатын гипермәтiн құжаттарының жасауы желi серверлерi, ыңғайлы навигацияның ыңғайлы тетiгi.

Электрондық кеңсенiң қосуы немесе Internetке маркетологтiң АЖОсы және Webның жасауы - бет фирмаға мүмкiндiк бередi:

•   желiдегi өз өкiлдiгiн ашу;

•   әсерлi жарнаманы тауарлардың ұсынысы бойынша ұйымдастырсын және қызметтер;

•   нақтылы (Web осы жағдайда - бет фирманың виртуалды кеңсесiне айналдырылады) коммерциялық операцияларды орындау;

•   маркетинг зерттеуi сервер немесе Webнiң баруларын санақты талдай - потенциалдық тапсырма берушiлердiң контингентi және тағы басқалар бойынша бет өткiзу.

Арқылы Internet ұйымдастырылған ақпараттық қызметтердiң секторы әлемдiк нарықта бөлiк ретiнде электрондық сатып алуларды қызметтердi сөз сөйлейдi. Олар тиiстi тауарлардың тез iздестiруi iске асыруға мүмкiндiк беретiн анықтама және сiлтеме жүйе жабдықталған виртуалды диалогтi әмбебап дүкендер болады. Электрондық сатып алуды iске асыруды қолданушы үшiн тартымдылық тұтынушы маңыздылау жеңiлдiк 20-50%ке дейiн алатын, баға фирма алатындығымен сондықтанға тұрады

қосымша саудалық аудандардан бас тарыту мүмкiндiгi. Бұдан басқа, тұтынушының электрондық сатып алулардың қызметтерi шеңберiнде фирма туралы дәл мәлiметтi қолыңда бардың бәрiн ала алады. Электрондық сатып алулардың қызметтерiнiң артықшылығы маркетологтер үшiн сұраныстың дәл тiркеуi және аукцион саудасының ұйымының мүмкiндiгiн сөз сөйлейдi.

Тұтынушы бөлшек және көтерме сауда рыноктер ұйымдастыру шектелмейдi инфрақұрылыммен. Көп саудалық және баспа-бас операциялар арнайы электронды - ақпараттық қызметтердiң қолдануы сонымен бiрге Internet арқылылардан кейiн болады.

Internet маркетинг қызметiндегi желiнiң қолданулары дамытумен дегенмен барлық электрондық кеңсе және ұйым шектерiндегi негiзiнен айналатын фирама iшiндегi мәлiметке қауiпсiздiктiң мәселесi өткiрлеу тұрады.

Белгi төрт қиылысатын облыстар бар болады:

1. Оңаша немесе сервердiң Webның тiзбе сақталған жеке адам документтерi, авторы анықталмаған қолданушылардың қолында түсе алады.

2. Серверiне қолданушы алып тастаған жiберiлген фирмалар дербес немесе оңаша мәлiмет ұстап қала алады.

3. Web орнатылатын компьютер туралы ақпараттың тарап кетуi мәлiметке қол жеткiзудi оған бөтен тұлғалардың енуi және алуды потенциалдық байбалам ендi өзiмен-өз болып табылған сервер бола алады.

4. Команданың серверiнiң бөтен тұлғаларға Webның компьютерiнде орындалуға мүмкiндiк беретiн қателерi жиi кездесу жеткiлiктi, құбылғыш құбылғыш немесе бұзатын жүйелер. Жанында сервисiне рұқсатының ол iс жүзiнде сала шығатын сұрау салуларды осындай мөлшермен компьютерге жiберуге шабуылшы тыйымдарына шабуылы қай мұнда жатады.

Арқылы енудiң талпыныстарынан фирама iшiндегi мәлiметтiң қауiпсiздiгi Internetпрограммалық және аппаратты деңгейлерде қамтамасыз етiледi. Бiр басқару жүйелерi сонымен бiрге Web үшiн қорғал қалғанырақ платформалармен болып табылады - серверлер, өзгеден көрi. Серверлiк платформа және басқару жүйесiне байланысты жекеге рұқсаттың шектеуiнiң әр түрлi функциялары қамтамасыз етуге болуы мүмкiн құжаттарға немесе тiзбелерге. Кейбiр серверлер шектеулердi құруға тiптi мүмкiндiк бермейдi, осы уақытта басқа қолданушының мекенжайын негiзде тiзбелерге рұқсаттың шектеуiн мүмкiндiктермен ие болады немесе берiлген пароль. Бұдан басқа, кейбiр коммерциялық желiлер сонымен бiрге желi бойынша берiлудiң жанында мәлiметтiң оңашалығы оны Internet сақтауға мүмкiндiк берген мәлiметтердiң шифрлауы қамтамасыз етедi. Автоматты ақпараттық технологиялардың кең енгiзуi, электрондық кеңсенiң ұйымы, ол тауарлар және қызметтер оның бәсекеге түсе алатындығы базарға, қолдану қолдану глобалдi компъютер желiсi Internet - фирманың маркетинг қызметiнiң тиiмдiлiгiн бұның барлық кенет жоғарылатады.

Мәлімет сізге көмек берді ма

  Жарияланған-2015-09-22 21:11:24     Қаралды-9059

ҚАЙ МЕМЛЕКЕТ ҚАТЕЛІКПЕН АТАЛДЫ?

...

Кариб теңізінде Пуэрто-Риконың үлкен аралы орналасқан...

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ҚАЙ МАТЕРИКА ЕҢ КІШКЕНТАЙ?

...

Австралия - жер бетіндегі ең кішкентай материк.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ЖЕРДЕ СУ КӨП ПЕ?

...

Сусыз жер бетінде тіршілік болмас еді.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ЭЛЕКТРОНДАР ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

...

«Электрон» сөзі грек тілінен «янтарь» деп аударылған.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ЭЛЕКТР ЗАРЯДЫ ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

...

Электрондардың теріс заряды, ал атом ядросының оң заряды бар екенін сіз бұрыннан білесіз.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ЭЛЕКТР ДЕГЕНІМІЗ НЕ?

...

Көптеген ғасырлар бойы адамдар электр қуатының бар екенін білмеді.

ТОЛЫҒЫРАҚ »

КОМПАСТЫ КІМ ОЙЛАП ТАПТЫ?

...

Навигацияның дамуымен кеме жасау ғылымы жетілдірілуде - кибернетика...

ТОЛЫҒЫРАҚ »

ҚАЗІРГІ ЖАНУАРДЫҢ ҚАЙСЫСЫ ЕҢ КӨНЕ?

...

Қолтырауындар - жартылай суда өмір сүретін ірі жыртқыштар.

ТОЛЫҒЫРАҚ »