UF

ҒИМАРАТТЫҢ ЖЕР АСТЫ БӨЛІГІ (ЖЕР ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ ӨНДІРІСІ)

Өнеркәсіптік және азаматтық құрылысында соның ішінде ойпан және үйінді қазылатын кезде және алаңды жоспарлағанда жер жұмыстары жүргізіледі. Барлық жер құрылыстарын жүргізгенде жерді қазу және топырақ көлемдерін үю жұмыстары саналады.

Жарияланған-2016-10-14 15:03:08

ҚҰРЫЛЫСТЫ ТАСҚЫНДЫ ҰЙЫМДАСТЫРУ НЕГІЗДЕРІ

Белгілі болғандай еңбек өнімділігі бірден артады егер орындаушы бір сол ғана жұмысты ұзақ уақыт жасаса. Өнімділіктің артуы еңбек білімдерін алудан және жетілдірілуден, арнайы жабдықтарды қолданудан орын алады.

Жарияланған-2016-10-14 14:07:35

ҚҰРЫЛЫС ӨНДІРІСІН ҰЙЫМДАСТЫРУДЫ ЖОБАЛАУ

Құрылыс ұйымын және жұмыс өндірісін жобалаудың құрамы, мазмұны және тәртібі «Құрылыс өндірісін ұйымдастыру» ҚМжЕ 3.01-85 негізгі жағдайлармен регламенттеледі.

Жарияланған-2016-10-14 13:57:48

АРАЛАС ҚҰРАЛЫМДАРДАН ҮЙЛЕСТІРІЛГЕН ҮЙМЕРЕТТЕРДІ ТҰРҒЫЗУ

Темірбетон, металл және тас құралымдардан анағұрлым үйлестірілген үймереттерге технологиялық жабдықтармекн мықтап жарқтандырылған, түрлі қабатты және алаңдарды қамтитын орындар кешенін құрайтын...

Жарияланған-2016-10-13 18:21:13

ІРІ БЛОКТЫ ЖАБЫНДАРЫ БАР ҒИМАРАТТАРДЫ ТҰРҒЫЗУ

Темірбетон құрамаларынан жобаланған өнеркәсіп үймереттерінің қаңқалары зауыттарда серияланып дайындалған жобалық элементтерден түзіледі. Мұндай үймереттер әдетте 12, 18 және 24метрлік болып жобаланып...

Жарияланған-2016-10-13 18:19:07

РАМА ҮЛГІСІНДЕГІ ҚАҢҚАДАН ҒИМАРАТТАР ТҰРҒЫЗУ

Өйткені үлкен рамалы құралымдар көбінесе ұшақ және кеме құрылысында корпустарды құрастырып, жөндеуде, сондай-ақ спорт ғимараттары мен көрме павильондарының құрылыстарында қолданылады.

Жарияланған-2016-10-13 14:53:31

ҚҰРЫЛЫМДЫҚ ЖӘНЕ ТОРКӨЗДІ ЖАБУЛАРЫ БАР ҮЙМЕРЕТТЕРДІ ТҰРҒЫЗУ

Мақсаттылықпен пісірілген құралымдар түріндегі ауқымды жабулар тұтас күйінде көтеру тәсілімен құрастырылады. Мұндай жабулардың құрастырмалары ірілендіру мен пісіру элементтердің тігінен орналасуын

Жарияланған-2016-10-13 14:47:55

ВАНТТЫ ЖӘНЕ МЕМБРАНАЛЫ ЖАБУЛАРЫ БАР ҒИМАРАТТАРДЫ ТҰРҒЫЗУ

Мұндай жабулар көзделгендегі мөлшері едәуір үймереттер мен ғимараттарды тұрғызу өнеркәсіп ғимараттарды, стадиондар, концерт және көрме залдары, гараждар, ауқымы зор алаңдарды жабу қажет болған жағдайда қолданылады.

Жарияланған-2016-10-13 14:42:22

ҮЙМЕРЕТТЕРДІ ИМЕЛІ КҮМБЕЗДІ ЖАБУЛАРМЕН ТҰРҒЫЗУ

Екі топсалы име құралымдар бір-бірімен байлаулар және құмалар арқылы қосылатын жекелеген имелер жылжымалы мұнараларды қолдану арқылы имелердің құралым элементтері, жылжыиалы әдістегі...

Жарияланған-2016-10-13 14:34:10

ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ

Біздің елімізде қоршаған ортаны корғау бүкіл мемлекеттік міндет болып табылады. Табиғатты корғау және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану жөніндегі зандардың талаптарына сәйкес салаларды дамытудың...

Жарияланған-2016-10-12 16:33:47

ҚҰРЫЛЫС ӨНІМІНІҢ САПАСЫН ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ

Өндірістің сапалық көрсеткіштерін жақсарту қазіргі заманғы құрылыстың озекжарды міндеттерінің бірі болып табылады. Жобалау кезеңіндегі құрылыс өнімінің сапасы ғылыми-тех­никалық прогрестің казіргі дәрежесіне...

Жарияланған-2016-10-12 16:32:56

ҮЛГІЛЕР. ҚҰРЫЛЫС ҰЙЫМЫНДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ҮЛГІЛЕР

Сызықтық график орындауда қарапайым және айқын жұмыстың өтуін көрсетеді. Алайда мұнда құрылыстың динамикалық жүйесі статикалық схемамен көрсетілген, ол құрылыста белгілі бір мезетте туындаған

Жарияланған-2016-10-12 16:22:46

ҚҰРЫЛЫС САПАСЫН БАСҚАРУ

Құрылыс сапасы - бұл табиғи орындалған ғимараттың және жабдықтардың және олардың бөлшектерінің жобалау шешімдерімен және нормативтерге сәйкес келуі болып табылады. Құрылыс сапасына қазіргі...

Жарияланған-2016-10-12 15:43:15

ҚҰРЫЛЫСТА КӨЛІКТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Құрылыстағы көлік үздіксіз құрылыс конвейірімен, технологиялық звено бөліктерін зауыт нысандарымен, каръермен, қоймамен және басқа да материалдық ресурстар көзімен байланыстырушы болып табылады.

Жарияланған-2016-10-12 15:39:25

КАПИТАЛДЫҚ ҚҰРЫЛЫСТА МАТЕРИАЛДЫҚ-ТЕХНИКАЛЫҚ ЖАБДЫҚТАУМЕН БАСҚАРУДЫҢ ҰЙЫМДАСТЫРУШЫЛЫҚ ФОРМАСЫ

Құрылыста материалдық –техникалық қамтудың ұйымының жүйесі құрылыс өндірісін басқару деңгейі бойынша тұрғызылған...

Жарияланған-2016-10-12 15:36:22