UF

МЕЙОЗ ЖӘНЕ ОНЫҢ ФАЗАЛАРЫ

Жыныс клеткаларының пісіп жетілу аймағында бөлінуі митоздан өзгеше, бұл мейоз деп аталады. Клеткаларда түрге тән хромосомалар санының тұрақтылығы митозға байланысты, мұның алдында ДНҚ синтезделеді және әрбір хромосомада екі хроматид түзіледі.

Жарияланған-2020-11-13 16:49:51

ОРГАНИЗМНІҢ ЖЕКЕ ДАМУЫ - ОНТОГЕНОЗ

Ұрықтану соңынан жануарлардың немесе өсімдіктердің жеке дамуы -онтогенез басталып, ол ересек организмнің қалыптасуымен аяқталады. Жануарлар организмінің онтогенезін қарастырайық.

Жарияланған-2020-11-13 16:40:33

ТІРШІЛІКТІҢ ЖЕРДЕ ПАЙДА БОЛУЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ БАСТАПҚЫ ДАМУЫ

Тіршілік ұғымына берілген түрлі-түрлі оншақты анықтамалар бар. Солардың барлығына дерлігі қанағаттандырғысыз болып шықты.

Жарияланған-2020-11-13 16:31:33

ДИГИБРИДТІ БУДАНДАСТЫРУ. МЕНДЕЛЬДІҢ ЕКІНШІ ЗАҢЫ

Моногибридті будандастыруды тәжірибеде оңай жасауға болады. Алайда табиғи жағдайда көптеген белгілерінде айырмашылығы бар особьтар, әдетте өзара будандаса береді.

Жарияланған-2020-11-13 16:23:08

ТІРКЕСТІ ТҰҚЫМ ҚУАЛАУ ҚҰБЫЛЫСЫ ЖӘНЕ ЖЫНЫС ГЕНЕТИКАСЫ

Гендердің тәуелсіз орналасуы (Мендельдің екінші заңы) әртүрлі аллельге жататын гендер гомологты хромосомалардың әртүрлі жұптарында орналасуына негізделген.

Жарияланған-2020-11-13 15:33:41

ГЕНОТИПТІҢ БІРТҰТАС ЖҮЙЕ ЕКЕНДІГІ

Жоғарыда қарап өткен мысалдардан гендердің әрекеті салыстырмалы түрде бір-біріне тәуелсіз пайда болатынын көрдік. Сары реңді асбұршақ тұқымының доминантты гені осы белгіні тұқымның тегіс формасының доминантты гені қатысқанда да, тұкымның бұдырлы формасының

Жарияланған-2020-11-13 12:39:29

АДАМ ГЕНЕТИКАСЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ МЕДИЦИНА МЕН ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУДАҒЫ МАҢЫЗЫ

Біздің халық тығыз қоныстанган планетамызда біріне-бірі мүлтіксіз ұқсас екі адамның (бір жұмыртқадан дамыған егіздерді есептемегенде) тіршілік етуі мүмкін емес. Бұл көп түрліліктің себегітерін генетикалық тұрғыдан оңай түсінуге болады.

Жарияланған-2020-11-13 12:30:58

МОДИФИКАЦИЯЛЫҚ ӨЗГЕРГІШТІК

Организм фенотипінің дамуы оның тұқым қуалау негізі - генотипінің сыртқы орта жағдайларымен өзара әсер етуі арқылы анықталады. Генотипі бірдей, бірақ дамудың әртүрлі жағдайлары кезінде организм белгілерінде (оның фенотипінде) ерекше айырмашылық болуы мүмкі

Жарияланған-2020-11-13 12:23:19

ТҰҚЫМ ҚУАЛАУ ӨЗГЕРГІШТІГІ

Модификациялық өзгергіштік организмдердің генотипіне әсер етпейді. Модификациялармен қатар генотипі өзгеретін өзгергіштіктің басқа формасы болады. Өзгергіштіктің бұл формасы генотиптік немесе мутациялық өзгергіштік, ал жеке өзгерулер мутациялар деп аталады

Жарияланған-2020-11-13 12:11:55

ГЕНЕТИКА ЖӘНЕ ЭВОЛЮЦИЯЛЫҚ ТЕОРИЯ

Дарвин қалыптастырған эволюциялық теория негізгі үш факторға: өзгергіштік, тұқымқуалаушылық және табиғи сұрыпталуға негізделген. Дарвиннің пікірі бойынша сұрыптау үшін тұқым қуалау өзгергіштігі негізгі материал ретінде маңызды болып табылады.

Жарияланған-2020-11-13 12:09:00

ЖАНУАРЛАР СЕЛЕКЦИЯСЫ

Жануарлар селекциясы негізін өсімдіктер селекциясындағыдай, қажетті белгілердің фенотиптік айқын білінуіне барынша қолайлы жағдай туғызатын, белгілі бір орта жағдайында өтетін тұқымқуалаушылық пен өзгергіштік құрайды.

Жарияланған-2020-11-13 11:24:17

ҮЙ ХАЙУАНАТЫНЫҢ МОЛӨНІМДІ ТУҚЫМДАРЫН ШЫҒАРУ. МИКРООРГАНИЗМДЕР СЕЛЕКЦИЯСЫ. БИОТЕХНОЛОГИЯ

Совет ғалымы, академик М. Ф. Иванов Украинаның мол өнім беретін - далалық ақ шошқа тұқымын шығарды. Бұл жұмыстар Украинаның оңтүстігінде - Аскания-Новадағы жануарларды жерсіндіру және гибридтендіру Институтында жүргізілді.

Жарияланған-2020-11-13 11:17:09

БИОСФЕРА ЭВОЛЮЦИЯСЫ. АДАМ ӘРЕКЕТІ НӘТИЖЕСІНДЕ ТАБИҒИ ЗАҢДЫЛЫҚТАРДЫҢ БҰЗЫЛУЫ

Планетамызда мекендейтін организмдердің көптеген түрлері оқшаулана тіршілік етпейді. Олар тек бір-бірімен ғана емес, өлі табиғат компоненттерімен де қарым-қатынаста болады.

Жарияланған-2020-11-13 11:00:24

НООСФЕРА

Адамзат - биосфера биомассасының бір бөлігі - ұзақ уақыт бойы айналадағы табиғатқа тәуелді болып келді. Мидың дамуына байланысты, адамның өзі Жердегі эволюцияның одан әрі дамуының күшті факторына айналды.

Жарияланған-2020-11-13 10:55:43

И.В.МИЧУРИННІҢ ЕҢБЕКТЕРІ. ӨСІМДІКТЕР СЕЛЕКЦИЯСЫНЫҢ ЖЕТІСТІКТЕРІ

са көрнекті орыс ғалымы және селекционері Иван Владимирович Мичурин жеміс ағаштары мен басқа да мәдени өсімдіктердің жаңа сорттарын шығару ісіне 60 жыл қажырлы еңбек сіңірді.

Жарияланған-2020-11-12 17:44:03