UF

КӨПҚАБАТТЫ ӨНЕРКӘСІПТІК ҒИМАРАТТЫҢ ҚҰРАСТЫРМАЛЫ ТЕМІРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРЫ

Қазіргі күрделі экономикалық жағдай кезінде Қазақстанда күрделі құрылыс саласының маңызы, қажеттілігі айқын. Себебі белгілі қиындықтарға қарамастан тау- кен қазба байлықтарын, мұнай көздері және т.б. салалар игерілуіде...

Жарияланған-2016-10-18 17:27:49

КӨПҚАБАТТЫ ТЕМІРБЕТОН ҚАҢҚАЛЫ ҒИМАРАТТЫ КҮШСАЛМАҚТАРДЫҢ НЕГІЗГІ ҮЙЛЕСУІНЕ ЕСЕПТЕУ ЖӘНЕ ЖОБАЛАУ

Әр түрлі құрылысты аймақтарда салынатын ғимараттардың конструктивті схемалары да әр түрлі болады. Мысалы, азаматтық ғимараттарды жобалауда қаңқалы конструктивтік схема қолданудың өзіндік үлесі бар.

Жарияланған-2016-10-17 17:18:21

ТЕМІРБЕТОН КОНСТРУКЦИЯЛАРДЫ ЕСЕПТЕУ МЕН ЖОБАЛАУ

Тақырып өзектілігінің дәлелі. Әр түрлі құрылысты аймақтарда салынатын ғимараттардың конструктивті схемалары да әр түрлі болады. Мысалы, азаматтық ғимараттарды жобалауда қаңқалы конструктивтік

Жарияланған-2016-10-17 13:49:33

ҮЙМЕРЕТТІҢ ЖҰМЫС КӨЛЕМДЕРІН АНЫҚТАУ

Уақыт мөлшері – тиісті кәсібі және дәрежесі бар жұмысшының жоғары сапалы өнім бірлігін шығару үшін керекті жұмыс уақытының саны, ол адам-сағатпен белгіленеді.

Жарияланған-2016-10-17 12:02:35

ҚҰРЫЛЫС ЖҰМЫСТАРЫНЫҢ КӨЛЕМДЕРІН, ЕҢБЕК ШЫҒЫНДАРЫН, МАШИНАЛАР МЕН МЕХАНИЗМДЕРДІ ТАҢДАУ ЖӘНЕ ЖҰМЫС ӨНДІРІСІНІҢ ЖОСПАРЫН ЖАСАУ

Өндіріс - уақыт бірлігіндегі (сағат, смен, апта, ай және т.с.с.) шығарылған құрылыс өнімінің мөлшері

Жарияланған-2016-10-14 13:43:31

ҮЙМЕРЕТТЕР МЕН ҒИМАРАТТАРДЫ ЖАҢҒЫРТУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Өнеркәсіп объектілерін қайта жаңғырту кезінде барынша өнімді жоғары механиқаландырылған және автоматтандырылған процестер енгізіледі; өндіріс алаңдарын барынша ұтымды пайдалануға қол жеткізіледі...

Жарияланған-2016-10-14 12:45:06

КІРМЕ ЖӘНЕ ІШКІ ШАРУАШЫЛЫҚТЫҚ ЖОЛДАР МЕН АЛАҢДАРДЫ ЖОБАЛАУ ЖӘНЕ САЛУ

Жолдың көлденең қимасы деп жолдың ұзына өсіне tіk түсірген жазықтың, қимасын атайды. Жер бетінің бедеріне қарай жолдар жерден биіктеу - тас төсеу немесе оның бетінен төмен еңісте (1–сүрет) орналасады.

Жарияланған-2016-10-14 12:40:53

ЖЕР ҮСТІ РЕЗЕРВУАРЛАРЫ МЕН ГАЗГОЛЬДЕРЛЕРДІ ТҰРҒЫЗУ

Мұнай, мұнай өнімдерін, газды сақтау үшін аумағы үлкен жерүстінен салынатын түрлі металл сыйымдылықтар: тік цилиндрлі резервуарлар, изотермикалык резервуарлар, цилиндрлі және сфералық газгольдер және баскалар кеңінен қолданылады.

Жарияланған-2016-10-14 12:01:54

ЭНЕРГЕТИКА ЖӘНЕ БАЙЛАНЫСТЫҢ ДІҢГЕКТІ-МҰНАРАЛЫ ҒИМАРАТТАРЫН ТҰРҒЫЗУ

Пландағы көлемінің аздығы, салмактары мен биіктерінің едәуір болуы діңгекті-мұнаралы ғимараттардың өзіндік ерекшеліктері болып табылады. Құралымдық шешімдеріне, құрастырылатын элементтердің салмактарына...

Жарияланған-2016-10-14 11:53:14

ЖЕРҮСТІ ИНЖЕНЕРЛІК ҒИМАРАТТАРДЫҢ САЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Жер үсті инженерлік құрылыстар, әдетте пайдалы қазбаларды өндіру және ұқсату жөніндеп кәсіпорындар мен өнеркәсіп кешендерінің, энергетикалық кәсіпорындардың, химиялық және технологиялық өнеркәсіптер...

Жарияланған-2016-10-14 10:39:46

ЖЕР ЖӘНЕ ЖЕР АСТЫ ҒИМАРАТТАРЫН САЛУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ

Пайдаланылуы жағынан жер ғимараттары гидротехникалық (плотиналар, каналдар, қашылар, көтермелер және т. б.), жолдар (автомобиль және темір жол төсемдері), ирригациялық және мелиоративтік (тоған су, әуіт, қарасу, суару және құрғату...

Жарияланған-2016-10-13 14:26:42

НЕГІЗГІ ТҮСІНІКТЕР ЖӘНЕ РЕТТЕУШІ ЕРЕЖЕЛЕР

Алым - жұмыс құрамы және көлемі қайталанып отыратын құрылыс-құрастыру жұмыстары тасқынды әдіспен орындалатын үймереттің, ғимараттың бір бөлігі (учаскесі).

Жарияланған-2016-10-13 14:18:26

Оқыту құралдары, олардың оқу тәрбие жұмысында алатын орны

Жалпы білім беретін мектептерде оқу – тәрбие жұмысының табысты өтуі, материалдық-техникалық базасына тығыз байланысты. Олардың қатарына оқу кабинеттерін, лабораториялардыжәне полигондарды жатқызады. Сондықтан да олардың құрамындағы жабдықтарды оқу жабдықта

Жарияланған-2016-02-01 18:17:29

Орта мектептегі географияны оқытудың жалпы мәселелері

Әдістеме педагогикалық ғылым болғандықтан жалпы білім беру мен тәрбиелеудің мақсатына, міндетіне сай құрылады. Географияны оқыту әдістемесінің негізгі пәні физикалық, экономикалық географияға жақын пәндер-геология, экономика, демография және т. б. ғылымда

Жарияланған-2016-02-01 16:46:45

Ақпараттық жүйедегі «1 С Бухгалтерия».

1991 жылы ресейлік фирмада ең алғаш «1 С» бағдарламасы қолданыла басталды,бұл әр түрлі жобалар мен бағдарламаларды іске асырды, сонымен қатар оқитын бағдарламалар мен компьютерлік ойындар шығарылды.

Жарияланған-2016-01-28 16:43:28