UF

ЭЛЕКТР ЗАРЯДЫ ЖӘНЕ ЭЛЕМЕНТАР БӨЛШЕКТЕР

Барлық элементар бөлшектердің массасы бар, сондықтан олар бір-біріне бүкіл әлемдік тартылыс заңы бойынша тартылады.

Жарияланған-2024-01-30 17:57:49

МОЛЕКУЛАЛАРДЫҢ ӨЗАРА ӘСЕР КҮШТЕРІ

Егер молекула деген бар болса және ол қозғалатын болса, онда олардың арасында міндетті түрде күш әсер етуі керек. Мұндай өзара әсерсіз қатты дене де, сұйық дене де болмас еді.

Жарияланған-2024-01-29 14:10:47

БРОУНДЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

Броундық қозғалыс - бұл сұйықта (немесе газда) қалықтаған бөлшектердің жылулық қозғалысы.

Жарияланған-2024-01-29 14:09:02

МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКАДА ЖЫЛУ ҚҰБЫЛЫСТАРЫ

Макроскопиялық денелер. Біз макроскопиялық денелер әлемінде өмір сүрудеміз. Біздің денеміз - бұл да макроскопиялық дене.

Жарияланған-2024-01-29 13:42:00

Ауаны талдау əдістері мен ерекшеліктері

Өндірістік панажайлар ауасының ластану дəрежесі өнеркəсіп түріне жəне өндірістік саласына (зауыт цехы, шахта, рудник жəне т.б.) технологиялық үрдіс ерекшеліктеріне, панажай жабдықталуы мен орналасуына, желдету жүйесіне жəне пайдаланылатын шикізат қасиеттер

Жарияланған-2015-10-14 18:24:44

Статикалық физика – нақты әлем обьекті.

Ықтималдылық күрделі жүйе атрибуты. Жаратылыстану мен гуманитарлық ғылымдардағы ансамбль туралы түсінік. Қайтымды, қайтымсыз, тепе-теңдік және тепе-теңдік емес процесстер. Жылу физикасы. Энтропия. Нақты процесстердің қайталанбайтындығы. Энтропияның артық

Жарияланған-2015-01-15 20:38:03

Табиғатты сипаттаудың континуальды концепциясы.

Үздіксіз Әлемнің обьекті- физикалық өріс. Тұтас орта моделі. Декарттан Максвеллге дейінгі физика. Тұтас орта және серпімді толқындар. Дыбыс. Әсерлесу : алыс әсер және жақын әсер. Электромагниттік өріс және электромагниттік толқындар. Электромагниттік сәул

Жарияланған-2015-01-14 19:56:45