UF

ТАУ ЖЫНЫСТАРЫ МЕН МИНЕРАЛДАР

Жер қыртысының жоғарғы қабаты әртүрлі тау жыныстарынан құралған болып, ол өз ретінде минералдардан тұрады.

Жарияланған-2016-10-14 16:17:11

ЖЕР БЕТІНДЕ ТІРШІЛІКТІҢ ДАМУ ТАРИХЫНАН ҚЫСҚАША МӘЛІМЕТТЕР

Осы күнгі жердің құрылымы мен құрамы бұл оның ұзақ уақыт тарихи дамуының нәтижесі.

Жарияланған-2016-10-14 16:13:50

ЖЕР МЕН ОНЫҢ ҚАБЫҒЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫСЫ

Жердің ішкі құрылысы барлық уақытта адамзатты қызықтырған және атам заманнан осы күнге дейін көп ғалымдар зерттеп келеді.

Жарияланған-2016-10-14 16:12:58

ЖЕР ҚҰРЫЛЫСЫ МЕН ГЕОЛОГИЯСЫ ТУРАЛЫ ЖАЛПЫЛАЙ МӘЛІМЕТТЕР

Геология жер туралы комплексті ғылым болып, ол жердің құрылысы, құрамы, даму тарихы мен оның ауа, су қабатында болатын процестермен таныстырады.

Жарияланған-2016-10-14 16:10:54

Су сапасын жаксарту

Су қорлары күйіне антропогендік ықпалдарың әсері халық шаруашылығындағы су қорлармен байланысы ең маңызды орын алады. Қазіргі ғылыми техникалық прогресс қоршаған ортаның адамға әсері өзінің масштабтық әсерімен, жеке суға арналғандағы көптеген өндірісті

Жарияланған-2016-02-01 14:16:26

Су ресурстарының экологиясы

Су дегеніміз – қоршаған ортаның ең бір қажетті факторы, сусыз жер шарында тірі организмдер мен өсімдіктердің өсіп өнуі мүмкін емес. Суды халық шаруашылығының барлық салаларында әр түрлі техникалық мақсатқа еріткіш, химиялық реакциялар, тамақ өндірісі, зауы

Жарияланған-2016-01-22 16:15:18

Құрылыс машиналары және жабдықтары туралы жалпы мәліметтер

Құрылыста құрылыс машиналарының мыңдаған типоразмерлері тағайындалуына, жұмыс істеу принципіне, өлшемдеріне, күштілігіне, өнімділігіне байланысты пайдаланылады. Құрылыс машиналары классификацияланады: тағайындалуына (технологиялық түріне) байланысты; жұмы

Жарияланған-2015-12-11 17:29:57

Құрылыс машиналары және жабдықтары

Құрылыс машиналары классификацияланады: тағайындалуына (технологиялық түріне) байланысты; жұмыс істеу режиміне; қондырғының күш алу түріне; жүру дәрежесіне және әмбебаптылығына.

Жарияланған-2015-12-08 16:14:35

Рекреациялық сала, оның территориялық ұйымдастырылудағы және дамуындағы жағдай мен фактор

Біздің елімізде табиғаттың көркем жерлеріне саяхат жасап, серуендеу үшін мүмкіндіктер жеткілікті деп айтуға болады. Республикамыздың территориясында кездесетін ландшафттың жер бедері мен климаттың әртүрлілігі тарихи және мәдени есекерткіштердің көптігі, жо

Жарияланған-2015-10-16 18:58:36

Рекреациялық территорияның негізгі типтері

Тарихи-мәдени мұраларды қорғау мен насихаттау бүгінгі күннің үлкен парасаттылық эстетикалық мәні бар мәселесі. Бұл қоғамның зиялы мәдени күш-қуатын толықтырып, жеке адамның ой-кеңестігін жетілдіріп, қоғамдағы адамдардың ара-қатынасын байытады.

Жарияланған-2015-10-16 18:57:39

Рекреациялық жұмыс, оның құрамы мен классификациясы

Территориялардың туристік ресурстары (лайықтылығы) бұл табиғат ортасы және табиғаттан тыс элементтердің үйлесуі, олар бірігіп немесе әрқайсысы жеке түрде туристтер қызығушылығын тудырады.

Жарияланған-2015-10-16 18:56:44

Табиғи рекреациялық ресурстардың экономикалық тұрғыдан бағалануы. Табиғи туристік-рекреациялық ресурстар

Туристік нарық қызметінің саласын таңдауда немесе оның ары қарай. жетіспеуіне базистік факторға туристер жақанан толастатпайтындай табиғи географиялық ресурстардың болуы жатады.

Жарияланған-2015-10-16 18:55:41

Гидротехникалық құрылыстағы негізгі түсініктер

Құрылыс өндірісінің технологиясы деп құрылыс монтаж жұмыстарының (жер,бетон, темір бетон, жер асты жұмыстары, монтаждық) т.б. әрлеу жұмыстарының нәтижесінде пайда болатын құрылыс объектілерінің орындалу тәсілдерінің жиынтығын айтамыз.

Жарияланған-2015-10-04 14:33:32

МЕНЗУЛАЛЫҚ ТҮСІРІС

Мензулалық түсіріс шағын учаскеде мензула мен кипрегельдің көмегімен атқарылады және тікелей далада топографиялық планды жасауға мүмкіндік береді. Түсірісті жасау жергілікті жердегі нүктелердің планшеттегі өзара орындарын графикалық түрде анықтауға негізде

Жарияланған-2015-09-09 22:06:33

ҚҰРЫЛЫС КОНСТРУКЦИЯСЫН МОНТАЖДАУ КЕЗІНДЕГІ ГЕОДЕЗИЯЛЫҚ ЖҰМЫСТАР

Құрама темірбетон, бетон, металл немесе конструкцияларынан тұрғызылатын өндірістік және азаматтық құрылыстардағы монтаждық жұмыстардың өндірісі әртүрлі геодезиялық өлшеулерді орындаумен байланысты. Мұндай жағдайда конструкциялардың жинақтылығы, олардың инд

Жарияланған-2015-09-09 22:05:38