2015-10-13 16:42:50

Мұнайгаз ісінің негіздері

Мұнай жану және майлау материалы, сонымен қатар бірқатар ауруларға қарсы ембік зат ретінде адамзатқа бұрынғы уақыттан бері белгілі.

2015-10-13 15:39:12

Аралас бұзылыстары бар балалардың дамуы

Балалардың психофизикалық дамуындағы бұзылыстар- бұл кез-келген жастағы бала дамуындағы әр қиындықтардың жалпы атауы.Ол қазір «балалардағы даму аномалиясы» терминінің орнына қолданылуда.

2015-10-09 18:43:09

Оториноларингология

Медицина өз дамуында көптеген қателіктер мен адасуларға, жетістіктер мен түңілістерге толы күрделі жол кешкен көне ғылым. Әр дәуір өз білім дең гейінің дамуына сай сан алуан ауруларға көрсетілер дәрігерлік нақты ұсыныстар қалдырып отырған.

2015-10-09 18:04:44

Педагогика басты ерекшелігі және оның мiндеттерi

Педагогика ғылымының алдында тұрған мiндеттердің күрделiлiгi бiздің қоғамымыздың барлық саласында жүрiп жатқан қайта құру процесiнен туындайды.

2015-10-09 17:50:52

Ұлттық экономика қалыптастырудың негізгі ерекшеліктері

Өтпелі экономиканы қайта қүру процесінде жаңа экономика-лық жүйенің, үлттық экономика үлгісінің нышандары мен негізгі белгілері байқалып, күшіне ене бастады. Өтпелі экономикадағы қайта қүрудың нарық жүйесін қалыптастыру мен халық шаруашы-лығының құрылымын

2015-10-09 17:39:24

Логопедия негіздері және логопедия технологиясы

Дефектология (лат. Defectus - кемістік, грек. logos - сөз, ілім педагогикалық ғылымдарға жатады. Кемістігі бар балалардың психо-физиологиялық ерекшеліктерін, оларды тәрбиелеудің және оқытудың ерекшеліктерін зерттейді.

2015-10-07 16:36:30

Жүк және коммерциялық жұмыстар негіздері

Жүк тасымалдау дегеніміз оларды шығарылатын жеріне тұтыну орындарына дейін жеткізуді білдіреді. Жүк тасымалы өнеркәсіп пен ауылшаруашылық өнімдерін өндіру жұмысын оларды пайдаланатын салада жалғастыруды және аяқтауды көздейді, олар осыдан кейін ғана пайдал

2015-10-07 15:22:56

Әскери патриоттық тәрбие негіздері

Әскери– патриоттық тәрбие – мемлекеттік органдардың, қоғамдық бірлестіктердің және ұйымдардың жастарда жоғары патриоттық түйсікті өз Отанына шын берілу, өзінің азаматтық парызын орындауға дайын болуды құруға бағытталған көп жоспарлы, жүйелі, мақсаты іс – ә

2015-10-07 15:08:50

Әскери психология мен педагогика

Әскери психология – бұл оқу, қызмет ету және ұрыс жағдайындағы жауынгердің және әскери ұжымның психологиясын қалыптастырудың, психикасын жетілдірудің заңдылықтары мен механизмдерін зерттейтін психологиялық ғылымның бір саласы.

2015-10-06 16:49:19

Операциялық жүйелер, орта және қабықшалар

Операциялық жүйе (ОЖ) – компьютердің аппаратурасы мен қосымшалары (және пайдаланушылары) арасындағы интерфейс ретінде болатын бағдарламалық қамтама бөлігі.

2015-10-06 16:20:55

Тіршілік қауіпсіздігі

Жарылыс болған ортадағы температура бірнеше миллион градусқа көтеріліп жарқыл шар ойнайды. Осы кезде жан жаққа өте күшті ультра күлгін сәуле тарайды. Бірте-бірте шардың ша сууы барысында көрінетін сәуле күшейеді, аяғында инфрақызыл сәулесі энергияның шығуы

2015-10-05 17:19:34

Қылмыстық қудалаудың жалпы ережелері

Қылмыстық қудалау дегеніміз – қылмыстық заңмен тыйым салынған әрекет пен оны жасаған адамды анықтау және соңғының қылмыс жасаудағы кінәлілігін анықтау, сондай-ақ осындай адамдарға жаза немесе басқа да қылмыстық-құқықтық ықпал ету шараларын қамтамасыз ету ү

2015-10-04 16:15:16

МҰНАЙ ӨНДЕУШІ ЖӘНЕ МҰНАЙ ХИМИЯЛЫҚ ӨНЕРКӘСІБІНДЕГІ ӨНДІРІСТІ ҰЙЫМДАСТЫРУ

Өндірісті ұйымдастыру – бұл, бір жағынан жүйенің құрылымы мен мазмұнының, оның заңды тұлға ретіндегі формасының, екінші жағынан – бәсекеге қабілетті тауар шығаруға бағытталған жүйенің іс-әрекетінің біртұтастығы.

2015-10-03 23:05:14

Нормативті қазақ тілі

Қазақ тілінің мемлекеттік тіл мәртебесіне ие болуы ұлттық сананы тәрбиелеуде, ұлттық намысты қорғауда, ұлттық мәдениетті көтеруде үлкен мәні бар факторға айналды. Бұл тілдің өзіне әлеумет назарын аудартып, оның дұрыс,жемісті қызмет етуіне қойылатын талапта

2015-10-03 22:34:31

Ақпараттық жүйелердегі жаңа технологиялар

ЖАТ жағдайында адамдардың қызметін ұйымдастырудың түрлері мен әдістері туралы білімдерді меңгеруге, әртүрлі операциялық жүйелермен жұмыс істеу біліктілігін меңгеруге, текстерді редакциялауға жөне басқа да дербес компьютерлерде қолданбалы пакеттермен жұмыс

Бірінші | Алғашқы | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Келесі | Соңғы