2015-12-10 16:56:31

Тарихи таным және тарихи үдеріс теориясы

Тарихи теория - тарихи білімнің ерекше формасы. Курстың методологиялық негізі бірнеше идеялармен анықталады. Біріншіден, тарихи танымның ерекшелігі және тарихи зерттеудегі ақиқаттылық пен шынайылық критерийлерінің салыстырмалылығын мойындау. Тарихи білімні

2015-12-08 17:30:51

Әр түрлі дәуірінде кезендерде халықтық киім мәдениетті

Балқан түбегінің оңтүстік бөлігінде адамзаттық өркениеттің бір тамаша дәуірі – көне Грекия мәдениеті дүниеден өтті. Итальяндықтар Ежелгі мәдениет ретінде грек-рим мәдениетін атаған.

2015-12-08 16:49:24

Шешендік өнер және риторика

Риторика – ежелгі өнердің бір түрі. Ол б.э. бұрын V ғасырда қоғамның практикалық қажеттілігіне орай пайда болған. Бұл қоғамда практикалық сұрақтар Халық мәжілісінде шешілген, жария түрінде көптеген халық алдында сот жүргізілген.

2015-10-22 17:00:13

Қозғалмалы ұялы байланыстың желісі

Қозғалмалы ұялы байланыстық желісінің пайда болуы радиотелефон байла-ныс жүйесінің эволюциялық дамуының ұзақ периоды себеп болды. Ұялы байла-ныс идеясы қозғалмалы радиотелефон жүйесінің жиілік жолағына шектеулі ену шарты бойынша желінің кең даму қажеттілі

2015-10-22 16:21:27

Аумақтық жерге орналастыру

Жерге орналастырудың ғылыми негіздері (ЖОҒН) бір қатар жалпы ғылыми пәндер - Қазақстан тарихы, геодезия, топырақтану және т.б. арқылы алынған білімдерге сүйенеді. Солардың арасында ЖОҒЫ-нің алдында оқылатын жер қатынастары мен жерге орналастыру тарихы (ЖҚ

2015-10-22 14:45:42

Арнайы педагогика

Арнайы педагогика ғылымының негізгі мақсаты: әр түрлі кемістігі бар балалардың психалогиялық және физиологиялық даму ерекшеліктерін зерттеу және сонымен қатар оларды оқыту және тәрбиелеу, түзету, қалыптастыру жолдарын айқындайды.

2015-10-22 13:12:27

Мүмкіндігі шектеулі балаларға математиканы оқыту әдістемесі

Математиканы оқытудың жалпы жүйесінде есептер шығару тиімді жаттығулардың бір түрі болып табылады. Есептер шығарудың ең эуелі балаларда толық, бағалы математикалық үғымдарды қалыптастыруда, олардың бағдарламаны анықтап берген қисыншыл білімді игеруде өте м

2015-10-21 21:27:54

Әлеуметтік болжау және жобалау

Кез-келген болжамдық зерттеу біртұтас базалық түсініктермен байланысты. Бұл түсініктер болжамның көптеген параметрлерімен сипатталады.

2015-10-21 20:13:57

Әлеуметтік-экономикалық жоспарлаудың құрылымы

Болжамдау және жоспарлауды ұйымдастыру халық шаруашылығын басқарудың барлық деңгейінде жоспарлау жүйесінің органдарын, олардын функцияларын, болжам және жоспарларды жасау тәртібін орнату, орындаушыларға негізгі көрсеткіштерді жеткізу және олардың орындалуы

2015-10-21 16:25:50

Шетелдегі әлеуметтік жұмыс

Шетелдегі әлеуметтік жұмыс тәжірибиесі көп қырлы және күрделі мәселе. Практика жүзінде барлық елдерде әлеуметтік қызметкерлер бар. Біреулері арнайы оқу орындарында білім алып өздерін маман санаса, біреулері мамандығы болмаса да қоғамдық бастама ретінде әле

2015-10-21 14:47:34

Жүйелік бағдарламалау

Есептеу жүйесінің орталығы оның процессоры болып табылады. Ол компьютерлік бағдарламаны құрайтын командаларды орындайды. IBM/PC-де қолданылған микропроцессор "Интел" фирмасымен құрастырылып, құрылған.

2015-10-20 17:58:57

Сапа менеджменті жүйесі

ИСО 9000 стандарттар топшалары сапа менеджмент жүйелеріне талаптар және өнімдерге талаптар арасына өзгешеліктерді көрсетеді. Сапа менеджмент жүйелеріне талаптар ҚР СТ ИСО 9001 бекітілген.

2015-10-20 17:23:18

Автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ)

Автоматтандырылған жобалау жүйесі (АЖЖ) – жобалау функцияларын орындайтын ақпараттық технологияны іске асыратын автоматтандырылған жүйе. Персоналдан және автоматтандырудың техникалық, бағдарламалық және басқа құралдарынан тұратын жобалау үрдісін автоматтан

2015-10-20 16:06:27

Ұңғыны жөндеу

Ұңғыманы пайдаланудың әрбір әдісінің тиімділігі, көп жағдайда қолданыстағы табиғи шарттарға тәуелді. Сонымен қатар тау жыныстарының физикалық қасиеттеріне, қабат параметрлеріне, қабат сұйықтарының қасиеттеріне және ұңғымада газды сұйық қоспаларын көтеру үр

2015-10-20 15:05:11

Сертификаттау

Өнім мен қызмет сертификатты міндетті. Ол сапаның арнайы тұжырымы ретінде қарастырылады және көбінесе өнімнің бәсекелестігін анықтайды, бұл дегеніміз өнімнің дамуы, оның рентабельділігі мен тиімділігі.